Dolar zależny od inflacji, a nie przepychanek wokół Korei, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.07.19, godz. 15:38
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.07.17
godz. 17:28
Data publikacji: 2018.07.16
godz. 17:57
Data publikacji: 2018.07.13
godz. 17:23

Komunikaty

Dolar zależny od inflacji, a nie przepychanek wokół Korei

autor: Marek Rogalski
2017.08.11, godz: 10:56

Kluczowe informacje z rynków:

  • USA: Prezydent Donald Trump stwierdził wczoraj, że jego wtorkowe, mocne stwierdzenie na temat możliwych działań odwetowych ze strony USA w przypadku prowokacji ze strony Korei Północnej, mogło być zbyt łagodne. Przestrzegł Kim Dzong Una, że „mogą zdarzyć się rzeczy, których nigdy by się nie spodziewali”. Odebrano to jako sygnał, że USA nie wykluczają możliwości ataku prewencyjnego, chociaż szef Pentagonu Jim Mattis chłodził te słowa przyznając, że USA nadal skupiają się na działaniach dyplomatycznych, a scenariusz konfliktu zbrojnego byłby „katastrofalny”.
  • AUSTRALIA: Szef RBA zeznając przed komisją parlamentarną przyznał, że niższy kurs AUD miałby pozytywny wpływ na gospodarkę i nie wykluczył możliwości interwencji banku centralnego, choć jak dodał miałaby ona miejsce raczej w wyjątkowych sytuacjach
  • EUROSTREFA: Ostateczne dane nt. inflacji CPI w Niemczech potwierdziły wstępne szacunki na poziomie 0,4 proc. m/m i 1,7 proc. r/r w lipcu. Otrzymaliśmy też analogiczne odczyty z Francji, które również były zgodne z odczytami flash (-0,4 proc. m/m i +0,8 proc. r/r).

 

 Opinia: Wzajemna wymiana zdań i oskarżeń pomiędzy prezydentem Trumpem, a przedstawicielami północnokoreańskiego reżimu trwa nadal, dając pożywkę do rozbudowania większej korekty na globalnych rynkach akcji. Wprawdzie bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest tzw. wojna indyków, biorąc pod uwagę temperament Trumpa, oraz propagandę reżimu, na co zwracałem uwagę w poprzednich wpisach, to jednak nie zmniejszy to na razie niepewności, co do potencjalnych militarnych ruchów wokół amerykańskiej wyspy Guam. Inwestorzy wyraźnie chcą przeczekać kilka najbliższych dni, uciekając od bardziej ryzykownych aktywów. W efekcie spadki na giełdach ponownie podbiły wycenę szwajcarskiego franka, czy też jena.

Poniższy wykres pokazuje ciekawe ujęcie – czerwona linia to tzw. indeks strachu VIX, na co nałożone są notowania EUR/CHF w odwróconej skali (po lewej stronie). Warto zwrócić uwagę, że VIX znalazł się na najwyższych poziomach od czasu wyborów prezydenckich na jesieni ub.r.

 

 vix-eurchf.png

Wykres dzienny VIX i EUR/CHF (odwrócona skala), źródło: Thomson Reuters Eikon  

 

 Utrzymujące się ryzyko na światowych rynkach nie stanowi jednak pretekstu do podbicia dolara. Wyraźnie widać, że rynek obawia się dzisiejszych odczytów CPI o godz. 14:30, po tym jak wczoraj dane PPI wypadły zaskakująco słabo. Mediana zakłada wzrost o 0,2 proc. m/m i 1,7 proc. r/r w lipcu dla wartości bazowej CPI core, czyli bez wpływu żywności i energii. Przy czym odczyt zgodny z rynkiem może okazać się niewystarczający do poprawy sentymentu, gdyż szacunki dotyczące grudniowej podwyżki FED wynoszą zaledwie 42 proc. (model CME FEDWatch).

Układ tygodniowy koszyka FUSD pokazuje, że rośnie ryzyko ewentualnego naruszenia wsparcia 93,14 pkt., co prowadziłoby do ponownego testowania okolic zeszłotygodniowego minimum przy 92,37 pkt. To wpisywałoby się w proces tzw. ubijania dna w dłuższym terminie. 

 

 FUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy FUSD

 

Dolar raczej nie będzie znacząco słabszy wobec walut surowcowych, jak AUD, któremu zaczynają szkodzić komentarze ze strony RBA. Prezes Lowe zaczyna zapożyczać retorykę od swojego kolegi z RBNZ, dając do zrozumienia, że bank centralny nie może odrzucać możliwości scenariusza interwencji walutowych. W efekcie kurs AUD/USD kontynuuje spadki. Teraz oparliśmy się na kluczowym wsparciu, jakim jest szczyt z kwietnia ub.r przy 0,7834.  

 

 AUDUSDDaily.png

Wykres dzienny AUD/USD

 

Z kolei na wykresie EUR/USD dwie ostatnie dzienne świece doji zdają się świadczyć o chwilowym wyczerpaniu ruchu spadkowego. Efektem jest dzisiejszy atak na górne ograniczenie kilkudniowego kanału spadkowego, który może być udany. To otworzyłoby drogę w stronę szczytów z początku miesiąca przy 1,19.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD  

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

Sektor: Komunikaty

2018.07.13, godz: 15:48
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.