Ciekawa wypowiedź Johna Williamsa z FED, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.15, godz. 22:31
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Ciekawa wypowiedź Johna Williamsa z FED

autor: Marek Rogalski
2016.03.21, godz: 16:46

Szef FED z San Francisco w wywiadzie dla agencji MNI stwierdził dzisiaj, że zagłosuje w kwietniu lub czerwcu za podwyżką stóp procentowych, jeżeli dane makroekonomiczne będą dalej się poprawiać, tak jak tego oczekuje. Przyznał, że gospodarka wygląda „świetnie”, a odpowiadając na pytanie, dlaczego w takim razie nie zagłosował za podwyżką na marcowym posiedzeniu dał do zrozumienia, że „timing” tego ruchu nie byłby właściwy ze względu na ryzyka zewnętrzne i kwestie inflacyjne.

 Reakcji na słowa Williamsa za bardzo nie ma, chociaż jeżeli w kwietniu faktycznie dołączyłby on do głosującej ostatnio za podwyżką Esther George, to byłoby to pewne zaskoczenie. Chociaż, szefa FED z San Francisco od pewnego czasu trudno jest klasyfikować jako przedstawiciela „centrum” – przed grudniową podwyżką stóp był on jednym z „głośniejszych” adwokatów takiego posunięcia.

 Skąd ten brak mocniejszej reakcji na dolarze? Niewykluczone, że rynek woli zaczekać na dane makro, które napłyną w pierwszych dniach kwietnia i na tej bazie na nowo ocenić prawdopodobieństwo możliwego ruchu na stopach (na razie próbuje się wyceniać termin wrześniowy). Druga sprawa, to Wielki Tydzień przed Wielkanocą – najbliższe dni nie sprzyjają rozważaniom nt. otwierania nowych pozycji.

 Dzisiaj poza słowami Williamsa poznaliśmy dane nt. sprzedaży domów na rynku wtórnym, która wypadła słabo – spadek o 7,1 proc. m/m w lutym (oczekiwano -2,8 proc. m/m). Przed nami jeszcze wystąpienie Dennisa Lockharta o godz. 17:40.

 Analiza techniczna EUR/USD pokazuje, że próba powrotu ponad poziom 1,1280 nie była nazbyt udana i rynek powraca do spadków. W przypadku wyraźnego złamania rejonu 1,1247, kolejny ważny poziom to 1,1208-1,1217 bazujący na szczytach z 10-11 marca b.r. Powrót ponad 1,1280 będzie sygnałem, że rynek spróbuje ruszyć na szczyt z zeszłego tygodnia. Istotne w tym względzie mogą okazać się jutrzejsze szacunki indeksów PMI za marzec, oraz dane z Niemiec (IFO i ZEW).

 

 eurusddaily.png

Wykres dzienny EUR/USD

Ciekawie wygląda sytuacja na USD/JPY, gdzie w ujęciu tygodniowym widać próbę obrony linii trendu wzrostowego. Jej złamanie będzie równocześnie sygnałem do opuszczenia dołem konsolidacji z ostatnich tygodni i zmierzenia się z psychologiczną barierą 110,00.

 

 

 USDJPYWeekly.png

Wykres tygodniowy USD/JPY  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59