Ropa i miedź w dół, pszenica kontynuuje zwyżkę - raport surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 06:52
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Ropa i miedź w dół, pszenica kontynuuje zwyżkę - raport surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.10.07, godz: 11:41

 

W piątek nastroje na rynkach towarowych były mieszane – jednak przeważył kolor zielony, a notowania indeksu CRB wzrosły o 0,32%. Strona popytowa pozostała nieczuła na sytuację na rynkach walutowych, gdzie umocnił się amerykański dolar.

 

Ropa: tydzień rozpoczęty zniżką

Wzrost notowań indeksu CRB był w dużej mierze efektem tego, że drożał jego najważniejszy wagowo składnik – ropa naftowa. W piątek notowania amerykańskiej ropy WTI wzrosły o 0,73%, w dużej mierze na skutek obaw związanych z tropikalnym sztormem, który w weekend miał nadejść nad Zatokę Meksykańską. Obawa przed uderzeniem huraganu Karen doprowadziła do ewakuacji robotników z platform wydobywczych na terenie zatoki. Zagrożenie okazało się jednak mniejsze niż oczekiwano i już w weekend pracownicy koncernów energetycznych powrócili na platformy.

Powrót do normalnych wielkości wydobycia ropy i gazu w Zatoce Meksykańskiej oznacza brak obaw o podaż tych surowców i, tym samym, sprzyja spadkowi cen amerykańskiej ropy. Przecena, która jest widoczna na wykresie ropy WTI dzisiaj rano, to również efekt niegasnących obaw o popyt na ropę w USA, w obliczu przeciągającego się tam sporu związanego z budżetem.

W rezultacie, dzisiaj notowania ropy spadły już poniżej poziomu 103 USD za baryłkę i zbliżają się one do wsparcia w okolicach 102,20 USD za baryłkę.  

 ropa_7.10.png

Wykres 1. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne.  

 

Nerwowa konsolidacja na rynku miedzi

Złą passę dzisiaj rano mają również notowania miedzi, które dzisiaj rano są już przeceniane o około jeden procent. Ruch ten wpisuje się w trwającą ostatnio nerwową konsolidację notowań cen miedzi na nowojorskim rynku.  

 miedz_7.10.png

Wykres 2. Notowania miedzi w USA – dane dzienne.

 

Ten brak zdecydowania inwestorów może wynikać z rozbieżnych wyliczeń związanych z tegoroczną relacją popytu i podaży na rynku miedzi. W ubiegłym tygodniu International Copper Study Group (ICSG) podała, że nadwyżka miedzi w bieżącym roku wyniesie 390 tysięcy ton. Niemniej jednak, Leon Westgate i Standard Bank szacują tę liczbę na dużo niższą (99 tysięcy ton), co ma wynikać ze zwiększonego popytu na miedź w Chinach.

Rzeczywista wielkość popytu na ten metal w Chinach jest trudna do oszacowania ze względu na dużo niejasności dotyczących zapasów miedzi w Państwie Środka. Jednak nawet pomijając ten fakt, spadkom notowań miedzi sprzyja prognozowany na kolejne miesiące i lata wzrost wydobycia tego surowca, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Najbliższy techniczny poziom wsparcia na wykresie miedzi w USA to rejon 3,23 USD za funt.

 

Problemy z produkcją pszenicy w Rosji i na Ukrainie

Zupełnie inne nastroje panują natomiast na rynku pszenicy. Rozpoczęty w połowie września wzrost cen tego zboża trwa w najlepsze, a ostatnio sprzyjają mu informacje z Rosji i Ukrainy.

W ostatnich dniach w rejonie Morza Czarnego spadła nadzwyczaj duża ilość deszczu, która znacząco utrudniła zasiewy zbóż. To może wywrzeć efekt na przyszłorocznych zbiorach pszenicy w Rosji i na Ukrainie.

Jak podał ukraiński minister rolnictwa, produkcja pszenicy na Ukrainie w przyszłym roku może być aż o jedną trzecią mniejsza niż w tym roku. Obecne szacunki zakładają zbiory na poziomie 15 mln ton w 2014 r. wobec 22 mln ton w tym roku. Tymczasem analitycy SovEcon Agriculture podali dzisiaj, że przyszłoroczna produkcja pszenicy ozimej w Rosji może spaść do poziomu 7,5 mln ton, przy czym w tym roku wynosi ona około 13 mln ton (i tak jest to mniej od prognoz zakładających 16,4 mln ton).  

Powyższe informacje sprzyjają wzrostom notowań pszenicy. Na razie cena tego zboża zbliża się do poziomu 690 USD za 100 buszli. Najbliższym poziomem oporu jest rejon 705 USD za 100 buszli, jednak niewykluczone, że notowania tego zboża zostaną zatrzymane już wcześniej, jeszcze poniżej poziomu 700 USD za 100 buszli, bowiem ubiegłotygodniowe maksimum nie zostało jeszcze pokonane.  

 pszenica_7.10.png

Wykres 3. Notowania pszenicy w USA – dane dzienne.  

20131007_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.