IGC podnosi prognozę globalnej produkcji pszenicy - raport surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 11:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28
Data publikacji: 2019.06.10
godz. 17:28

Komunikaty

IGC podnosi prognozę globalnej produkcji pszenicy - raport surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.09.27, godz: 11:33

 

Nastroje na rynkach surowcowych w drugiej części tego tygodnia nieco się poprawiły. Wczoraj indeks CRB zanotował zwyżkę o 0,31%, kończąc sesję na poziomie 286,77 pkt. Sprzyjało temu czwartkowe osłabienie amerykańskiego dolara.

 

Techniczna bariera zatrzymała przecenę ropy

Notowania ropy WTI zwyżkowały wczoraj o ponad pół procenta. Nie wynikało to jednak raczej z sytuacji fundamentalnej na tym rynku, lecz z tego, co dzieje się obecnie na jego wykresie. Cena ropy wczoraj dotarła bowiem do ważnego technicznego poziomu wsparcia w okolicach 102,20 USD za baryłkę. Bariera ta powstrzymała stronę podażową, jednak dzisiaj rano widać, że popyt i tak pozostaje słaby – notowania ropy naftowej utrzymują się poniżej poziomu 103 USD za baryłkę.

 ropa_27.09.png

Wykres 1. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne. 

 

Wiara w poprawę sytuacji w gospodarce Chin

Nieco lepiej wygląda sytuacja na rynku miedzi w USA. Ceny nowojorskich kontraktów na ten surowiec dzisiaj rano wzrastają po raz trzeci z rzędu. Jako przyczynę tego wzrostu wymienia się poprawę oczekiwań inwestorów związanych z popytem na miedź ze względu na ostatnie dobre dane z USA.

Również perspektywy dla chińskiej gospodarki przedstawia się w coraz lepszym świetle. Wczoraj azjatyccy przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyrazili opinię, że Chiny unikną spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie tego roku, a całoroczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 7,75%. Jest to więcej niż szacują chińskie władze (7,5%). Poprawa sytuacji gospodarczej w Chinach wpływa na oczekiwania większego popytu na surowce z Państwa Środka, a w tym przede wszystkim na oczekiwania związane z poprawą popytu na miedź. Popyt ten jednak i tak raczej nie będzie na tyle duży, aby zniwelować nadwyżkę, która na rynku miedzi pojawiła się w tym roku po kilku latach deficytu.

W najbliższych dniach popyt na miedź ze strony Chin powinien być jednak przytłumiony. Ma to związek z kilkudniowym świętem narodowym, które w tym kraju potrwa w dniach 1-7 października i które z pewnością znacząco obniży aktywność inwestorów w tym kraju.  

 miedz_27.09.png

Wykres 2. Notowania miedzi w USA – dane dzienne.

 

IGC: będzie nadwyżka na rynku pszenicy

A tymczasem na wykresie pszenicy wciąż wyraźnie dominuje kolor zielony. Notowania tego zboża dynamicznie rosną już od początku tego tygodnia – i jeśli dzisiaj wyraźnie nie spadną, to bieżący tydzień będzie najlepszy na tym rynku od 14 miesięcy. Na razie, cena pszenicy utrzymuje się blisko wczorajszych maksimów, jednak ma trudności ze zwyżką. Wynika to prawdopodobnie z sytuacji technicznej na wykresie tego zboża – obecnie cena pszenicy znajduje się blisko ważnego poziomu oporu w okolicach 680 USD za 100 buszli.

Ponadto, optymizm inwestorów może nie utrzymać się zbyt długo, bowiem ten sezon cechuje się sporymi zbiorami pszenicy na świecie. Wczoraj Międzynarodowa Rada Zbożowa (International Grains Council, IGC) podniosła swoją prognozę produkcji pszenicy w sezonie 2013/2014. Według IGC, w tym sezonie globalna produkcja tego zboża wyniesie 693 mln ton – jest to więcej niż zakładała poprzednia prognoza (691 mln ton) i znacznie więcej niż wynosiła produkcja w poprzednim sezonie (655 mln ton).

IGC prognozuje, że globalna konsumpcja pszenicy w tym sezonie wyniesie 687 mln ton – jest to spadek o milion ton względem poprzednich wyliczeń, ale jest to wyższy poziom niż w ubiegłym sezonie (673 mln ton). Jeśli te prognozy się spełnią, to bieżący sezon odznaczy się nadwyżką podaży nad popytem na globalnym rynku pszenicy – a to nie pozwoli notowaniom tego zboża istotnie wzrosnąć.  

 pszenica_27.09.png

Wykres 3. Notowania pszenicy w USA – dane dzienne. 

20130927_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59