Ceny złota i srebra przebiły kolejne wsparcia - komentarz surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.25, godz. 18:30
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.21
godz. 07:02
Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28

Komunikaty

Ceny złota i srebra przebiły kolejne wsparcia - komentarz surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.06.26, godz: 11:24

 

Wczoraj na rynkach towarowych nastroje inwestorów się nieco uspokoiły, jednak ceny surowców wciąż znajdują się pod presją podaży. Wczoraj indeks CRB zanotował delikatny wzrost o 0,19% do poziomu 278,02 pkt., utrzymując się blisko tegorocznych minimów.

Niemniej jednak, już dzisiaj rano na rynku z powrotem zaczęły wyraźnie dominować niedźwiedzie. Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim na rynkach metali szlachetnych, które przebiły kolejne poziomy wsparcia.

 

Cena złota coraz bliżej 1200 USD za uncję

Notowania złota dzisiaj rano przebiły w dół barierę 1267 USD za uncję, będącą dotychczasowym technicznym wsparciem na wykresie tego kruszcu.

Stronie podażowej na rynku złota sprzyja przede wszystkim siła dolara, wynikająca z zamiarów ograniczania programu QE3 w Stanach Zjednoczonych. Presja na spadek wartości amerykańskiej waluty przez lata wspierała złoto jako inwestycję będącą zabezpieczeniem przez inflacją – teraz, gdy dolar jest silny, strona popytowa na rynku złota straciła więc ważny argument. Jeśli dolar nadal będzie się umacniał, to notowania złota nadal będą znajdować się pod presją podaży.

Obecnie cena surowca dotarła do kolejnej bariery dla podaży, tym razem w okolicach 1228-1229 USD za uncję. Pokonanie tego wsparcia otworzyłoby notowaniom złota drogę do zejścia poniżej 1200 USD za uncję.

 zloto_26.06.png

Wykres 1. Notowania złota – dane dzienne. 

 

Srebro najtańsze od niemal 3 lat

Razem ze złotem, spadły także notowania srebra. Dzisiaj cena tego kruszcu zeszła poniżej 19 USD, a kolejnym (aczkolwiek niezbyt silnym) wsparciem technicznym jest dopiero rejon 17,30 USD za uncję. Oznacza to, że ceny srebra mają jeszcze spore pole do zniżki. Dzisiaj rano cena srebra znajduje się na najniższym poziomie od sierpnia 2010 roku, a więc od niemal 3 lat.  

 srebro_26.06.png

Wykres 2. Notowania srebra – dane dzienne.

 

Presja strony podażowej jest widoczna także na wykresie platyny. Cena tego kruszcu zeszła poniżej wsparcia w okolicach 1336 USD za uncję, co oznacza osiągnięcie najniższego poziomu od listopada 2009 roku. Kolejną barierą na wykresie tego metalu jest rejon 1300 USD za uncję.  

 platyna_26.06.png

Wykres 3. Notowania platyny – dane dzienne.

 

Śmierć kontrowersyjnego tradera

Dzisiaj rano głośnym tematem na rynkach towarowych jest śmierć legendarnego tradera na rynku surowców. Marc Rich, bo o nim mowa, był założycielem spółki Glencore – światowego potentata w zakresie handlu surowcami.

Postać tradera od lat wzbudzała sporo kontrowersji. W 1983 r. Rich został oskarżony o nielegalny handel ropą z Iranem oraz uchylanie się od płacenia podatków (wtedy było to na skalę największą w historii USA). W konsekwencji, Rich przeniósł się na stałe do Szwajcarii, a przez kolejnych wiele lat figurował na liście 10 zbiegów szczególnie poszukiwanych przez FBI. Równie kontrowersyjne było ułaskawienie Rich’a przez prezydenta USA Billa Clintona w 2001 r.  

20130626_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59