Miedź balansuje na granicy 3 USD za funt - raport surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 12:54
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.04.17
godz. 17:19
Data publikacji: 2019.04.09
godz. 17:22

Komunikaty

Miedź balansuje na granicy 3 USD za funt - raport surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2013.06.24, godz: 11:33

 

Końcówka ubiegłego tygodnia była na rynkach towarów bardzo słaba. Indeks CRB w piątek kontynuował dynamiczną zniżkę z czwartku, taniejąc o kolejne pół procenta. Na koniec ubiegłego tygodnia notowania tego surowcowego indeksu dotarły do poziomu 278,08 pkt., co jest najgorszym wynikiem od roku (od końca czerwca 2012 r.).

 indeks_CRB_21.06.png

Wykres 1. Notowania indeksu CRB – dane dzienne. Źródło: stockcharts.com

 

Notowania indeksu CRB w piątek zniżkowały przede wszystkim ze względu na kolejny dynamiczny spadek cen ropy naftowej, która jest głównym składnikiem tego indeksu. Tymczasem na rynkach miedzi czy metali szlachetnych nastroje były nieco lepsze, co zaowocowało delikatną korektą ich notowań w górę.

 

Cena miedzi testuje ważne wsparcie

W poniedziałek rano to właśnie rynki metali przyciągają największą uwagę inwestorów. Z najciekawszą sytuacją mamy do czynienia na wykresie miedzi. Nowojorskie kontrakty na ten metal dzisiaj zniwelowały już z nawiązką piątkową zwyżkę, a cena funta tego metalu spadła poniżej 3 USD. Ta psychologiczna bariera ostatnim razem była testowana w październiku 2011 r.  

 miedz_24.06.png

Wykres 2. Notowania miedzi w USA – dane dzienne.

 

Na przecenę miedzi składa się wiele czynników, zarówno technicznych, jak i fundamentalnych. Z technicznego punktu widzenia, miedź utrzymuje się w trendzie spadkowym już praktycznie od wiosny 2011 roku. O ile druga połowa ub.r. była na tym rynku niezła, to spadki przybrały na sile w tym roku, a od początku lutego notowania tego surowca spadły już o około 20%.

 

Wznowienie wydobycia miedzi w kopalni Grasberg

Z fundamentalnego punktu widzenia strona podażowa ma wiele argumentów. Przede wszystkim, według dotychczasowych obserwacji, w tym roku prawdopodobnie na rynku miedzi zostanie zanotowana nadwyżka podaży nad popytem. Wydobycie miedzi znajduje się bowiem na wysokim poziomie, za co odpowiadają m.in. nowe inwestycje w tej dziedzinie. Dodatkowo, w weekend pojawiła się informacja o rychłym wznowieniu produkcji miedzi w kopalni Grasberg w Indonezji, która została zamknięta w połowie maja po głośnym wypadku, w którym w wyniku zawalenia się jednego z tuneli zginęło 28 osób.

Informacja o wznowieniu produkcji zmniejsza obawy dotyczące ewentualnego istotnego wpływu tego wydarzenia na poziom podaży miedzi na świecie. Przy jedynie sześciotygodniowej przerwie w produkcji miedzi w kopalni Grasberg, prognozowany wpływ na globalną podaż surowca będzie niewielki.

 

Problematyczna sytuacja w Chinach

Nie ustają również zmartwienia dotyczące osłabienia strony popytowej na rynku miedzi. Kluczowe znaczenie ma tu oczywiście sytuacja w Chinach – kraju będącym czołowym odbiorcą tego metalu na świecie. W ostatnich kilku miesiącach dane makro z Państwa Środka raczej rozczarowywały, prowokując tym samym pytania o to, czy faktycznie gospodarka Chin ma już najgorszy okres za sobą.

Tymczasem obecnie uwagę inwestorów zwrócił inny problem – niedostateczna podaż pieniądza – który może przełożyć się na dalsze hamowanie rozwoju gospodarczego w Chinach. Relatywnie niewielka ilość gotówki w obiegu wywiera presję także na spadek notowań miedzi, bowiem spora część podmiotów zajmujących się przetwarzaniem tego metalu kupuje go za pieniądze z kredytu – mniejszy dostęp do gotówki może więc ograniczyć popyt na miedź w Chinach.  

20130624_raport_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.04.12, godz: 13:10

20190412_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik FX: 12 kwietnia godz. 14:03

 20190412_TYGODNIK_FX.pdf