Fundusze w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl `
2018.02.22, godz. 05:48
kontakt

Komunikaty

2018.02.21
23:40 ERNE VENTURES S.A.: Nabycie akcji EBC Solicitors S.A. - spółki notowanej na NewConnect
22:21  brak uprawnień EBC SOLICITORS SA (5/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
22:20  brak uprawnień Artificial Intelligence złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
22:19  brak uprawnień EBC SOLICITORS SA (4/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
22:17  brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Zmienna sesja na Wall Street, ale koniec na minusach
22:09 ARTIFICIAL INTELIGENCE SA: Wniosek Emitenta o ogłoszenie upadłości
22:07  brak uprawnień FLUID SA (7/2018) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego FLUID S.A.
21:57 IAI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
21:30 GRAPHIC S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
21:16 IDEON S.A.: Otrzymanie postanowienia sądu z dnia 8 lutego 2018 o umorzeniu postępowania w sprawie o sygn. akt X GUu 4/17/5 wobec Ideon SA.
21:02 RESBUD S.A.: Połączenie Emitenta - RESBUD S.A. (Spółka Przejmująca) z RESBUD1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki.
20:58  brak uprawnień BGK sfinansuje budowę przez Rafako elektrowni w Indonezji
20:41  brak uprawnień "Kolejne" podwyżki stóp proc. w związku z poprawą oceny wzrostu gosp. w USA - minutki Fed (opis)
20:27  brak uprawnień UNITED SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 21 lutego 2018 r.
20:24 HYPERION S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 24.05.2018 r.
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji ALLIANZ Akcji 162,98162,08 +0,56%
ALLIANZ MiŚ Spółek ALLIANZ MiŚ Spółek 122,08121,37 +0,58%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 87,8187,60 +0,24%
ALTUS Akcji ALTUS Akcji 137,03136,57 +0,34%
ALTUS Short ALTUS Short 90,5390,74 -0,23%
AVIVA Europejskich Akcji AVIVA Europejskich Akcji 113,22111,41 +1,62%
AVIVA Globalnych Akcji AVIVA Globalnych Akcji 105,40103,59 +1,75%
AVIVA Małych Spółek AVIVA Małych Spółek 154,53152,71 +1,19%
AVIVA Nowoczesnych Technologii AVIVA Nowoczesnych Technologii 127,42125,93 +1,18%
AVIVA Nowych Spółek AVIVA Nowych Spółek 150,41148,83 +1,06%
AVIVA Polskich Akcji AVIVA Polskich Akcji 417,80415,40 +0,58%
BPS Akcji FIO BPS Akcji FIO 95,4495,18 +0,27%
CASPAR Akcji Europejskich Kat. A CASPAR Akcji Europejskich Kat. A 115,70113,36 +2,06%
CASPAR Akcji Polskich Kat. A CASPAR Akcji Polskich Kat. A 133,57131,89 +1,27%
CASPAR Akcji Tureckich Kat. A CASPAR Akcji Tureckich Kat. A 82,4179,86 +3,19%
EQUES Akcji EQUES Akcji 14,2614,28 -0,14%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 176,35174,49 +1,07%
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych 364,81363,23 +0,43%
INVESTOR Ameryka Łacińska INVESTOR Ameryka Łacińska 146,92145,30 +1,11%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 57,7256,88 +1,48%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 155,36150,84 +3,00%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 175,87174,58 +0,74%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 58,4857,60 +1,53%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 139,90137,55 +1,71%
INVESTOR Top 25 Małych Spółek INVESTOR Top 25 Małych Spółek 220,75219,28 +0,67%
INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek 46,7346,20 +1,15%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 176,67168,23 +5,02%
IPOPEMA Akcji kat. A IPOPEMA Akcji kat. A 133,76132,84 +0,69%
IPOPEMA Akcji kat. B IPOPEMA Akcji kat. B 121,51120,68 +0,69%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 123,67123,53 +0,11%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 117,62117,48 +0,12%
IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A 137,01135,75 +0,93%
IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B 137,42136,15 +0,93%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 105,73106,12 -0,37%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 101,12101,50 -0,37%
KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO 73,4372,93 +0,69%
KBC Akcyjny KBC Akcyjny 83,6883,17 +0,61%
KBC Globalny Akcyjny KBC Globalny Akcyjny 106,16105,43 +0,69%
MetLife Akcji MetLife Akcji 16,0515,98 +0,44%
MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Amerykańskich 8,017,90 +1,39%
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 7,707,53 +2,26%
MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Małych Spółek 7,247,20 +0,56%
MetLife Akcji Nowa Europa MetLife Akcji Nowa Europa 8,378,27 +1,21%
MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji Polskich 6,186,15 +0,49%
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych 5,575,49 +1,46%
MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Akcji Rynków Wschodzących 7,167,06 +1,42%
MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Akcji Średnich Spółek 7,587,56 +0,26%
MILLENNIUM Akcji MILLENNIUM Akcji 203,19202,34 +0,42%
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek MILLENNIUM Dynamicznych Spółek 78,4677,72 +0,95%
MILLENNIUM Globalny Akcji MILLENNIUM Globalny Akcji 124,16122,33 +1,50%
NN Akcji NN Akcji 269,41268,35 +0,40%
NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Akcji Środkowoeuropejskich 143,50141,38 +1,50%
NN Ameryki Łacińskiej NN Ameryki Łacińskiej 72,9772,96 +0,01%
NN Europejski Spółek Dywidendowych NN Europejski Spółek Dywidendowych 132,71132,08 +0,48%
NN Globalny Spółek Dywidendowych NN Globalny Spółek Dywidendowych 151,58150,38 +0,80%
NN Japonia NN Japonia 134,65134,24 +0,31%
NN Nowej Azji NN Nowej Azji 102,56101,57 +0,97%
NN Selektywny NN Selektywny 67,0266,80 +0,33%
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 87,5086,43 +1,24%
NN Spółek Dywidendowych USA NN Spółek Dywidendowych USA 150,82150,67 +0,10%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 151,61151,14 +0,31%
NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 45,4544,70 +1,68%
NOBLE FUND Africa and Frontier NOBLE FUND Africa and Frontier 62,3962,63 -0,38%
NOBLE FUND Akcji NOBLE FUND Akcji 124,69124,13 +0,45%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 85,6385,18 +0,53%
NOVO Akcji NOVO Akcji 200,13198,46 +0,84%
OPEN Akcji OPEN Akcji 109,64109,52 +0,11%
OPEN MiŚ Spółek OPEN MiŚ Spółek 122,29122,09 +0,16%
PKO Akcji MiŚ Spółek PKO Akcji MiŚ Spółek 186,07184,99 +0,58%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 93,7392,92 +0,87%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 71,2670,94 +0,45%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 130,33128,64 +1,31%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 79,5678,78 +0,99%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 88,5888,54 +0,05%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 130,34128,86 +1,15%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 108,07107,54 +0,49%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49,6949,41 +0,57%
PZU Akcji Nowa Europa PZU Akcji Nowa Europa 47,7747,45 +0,67%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 144,01143,23 +0,54%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 109,39108,25 +1,05%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych 88,1288,06 +0,07%
PZU Energia Medycyna Ekologia PZU Energia Medycyna Ekologia 80,0879,60 +0,60%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 165,20164,16 +0,63%
QUERCUS lev QUERCUS lev 93,4292,79 +0,68%
QUERCUS Rosja QUERCUS Rosja 88,4986,99 +1,72%
QUERCUS short QUERCUS short 87,1787,49 -0,37%
QUERCUS Turcja QUERCUS Turcja 101,6098,20 +3,46%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 285,93285,19 +0,26%
ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek 46,5446,44 +0,22%
ROCKBRIDGE Akcji Globalny ROCKBRIDGE Akcji Globalny 141,22138,45 +2,00%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 56,6955,77 +1,65%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 290,09288,61 +0,51%
SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek 130,98128,20 +2,17%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 67,0466,47 +0,86%
SKARBIEC Rynków Rozwiniętych SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 83,7283,13 +0,71%
SKARBIEC Rynków Wschodzących SKARBIEC Rynków Wschodzących 7,807,69 +1,43%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 57,6256,16 +2,60%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 113,70113,15 +0,49%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 138,75139,24 -0,35%
SUPERFUND Akcji SUPERFUND Akcji 751,62747,10 +0,61%
UniAkcje Dywidendowy UniAkcje Dywidendowy 99,0497,60 +1,48%
UNIAkcje Małych i Średnich Spółek UNIAkcje Małych i Średnich Spółek 87,5486,68 +0,99%
UNIAkcje Nowa Europa UNIAkcje Nowa Europa 90,7688,66 +2,37%
UniAkcje Turcja UniAkcje Turcja 71,0667,49 +5,29%
UNIAkcje Wzrostu UNIAkcje Wzrostu 87,3586,70 +0,75%
UNIKorona Akcje UNIKorona Akcje 192,15191,50 +0,34%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 110,48110,19 +0,26%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 127,71127,53 +0,14%
ALTUS Stabilnego Wzrostu ALTUS Stabilnego Wzrostu 105,90105,73 +0,16%
AVIVA Aktywnej Alokacji AVIVA Aktywnej Alokacji 96,6796,31 +0,37%
AVIVA Ochrony Kapitału Plus AVIVA Ochrony Kapitału Plus 163,19162,60 +0,36%
AVIVA Stabilnego Inwestowania AVIVA Stabilnego Inwestowania 254,24253,48 +0,30%
AVIVA Zrównoważony AVIVA Zrównoważony 114,90114,45 +0,39%
BPS Stabilnego Wzrostu FIO BPS Stabilnego Wzrostu FIO 110,38110,27 +0,10%
EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Aktywnej Alokacji 12,6412,63 +0,08%
INVESTOR Zabezp. Emerytalnego INVESTOR Zabezp. Emerytalnego 24,3924,26 +0,54%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 344,43341,67 +0,81%
KBC Aktywny KBC Aktywny 194,40193,70 +0,36%
KBC Stabilny KBC Stabilny 221,29220,59 +0,32%
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,8010,70 +0,93%
MetLife Aktywnej Alokacji MetLife Aktywnej Alokacji 7,337,31 +0,27%
MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Ochrony Wzrostu 9,659,64 +0,10%
MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife Stabilnego Wzrostu 15,6015,58 +0,13%
MetLife Zrównoważony Azjatycki MetLife Zrównoważony Azjatycki 11,9611,79 +1,44%
MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego 162,03161,66 +0,23%
MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu 156,08152,47 +2,37%
MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych 118,18116,76 +1,22%
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 138,38138,08 +0,22%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 241,79241,46 +0,14%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 276,81276,20 +0,22%
NOBLE FUND Global Return NOBLE FUND Global Return 109,67109,15 +0,48%
NOBLE FUND Mieszany NOBLE FUND Mieszany 143,39142,88 +0,36%
NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus 125,01124,43 +0,47%
NOBLE FUND Timingowy NOBLE FUND Timingowy 139,96139,58 +0,27%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 91,2890,19 +1,21%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 200,18199,45 +0,37%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 187,54186,43 +0,60%
OPEN Aktywnej Alokacji OPEN Aktywnej Alokacji 109,96109,98 -0,02%
OPEN Stabilnego Wzrostu OPEN Stabilnego Wzrostu 109,41109,31 +0,09%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 137,61137,36 +0,18%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 86,5986,17 +0,49%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 119,13118,81 +0,27%
PZU Sejf+ PZU Sejf+ 58,3458,340,00%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 127,16126,78 +0,30%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 70,2970,00 +0,41%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 130,55130,56 -0,01%
QUERCUS Selektywny QUERCUS Selektywny 136,57136,24 +0,24%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 16,3016,28 +0,12%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,122,120,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 142,40141,98 +0,30%
SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 157,90158,19 -0,18%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 280,91279,64 +0,45%
UNIKorona Zrównoważony UNIKorona Zrównoważony 293,45293,24 +0,07%
UNIStabilny Wzrost UNIStabilny Wzrost 159,12158,93 +0,12%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 108,24108,22 +0,02%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 150,25150,09 +0,11%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 125,34125,22 +0,10%
AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych 113,37113,30 +0,06%
AVIVA Obligacji AVIVA Obligacji 208,96208,90 +0,03%
AVIVA Obligacji Dynamiczny AVIVA Obligacji Dynamiczny 117,54117,49 +0,04%
BPS Obligacji FIO BPS Obligacji FIO 117,68117,72 -0,03%
CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A 99,0898,55 +0,54%
EQUES Obligacji EQUES Obligacji 11,0210,99 +0,27%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 284,63284,57 +0,02%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 112,62112,54 +0,07%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 112,13112,05 +0,07%
KBC Delta KBC Delta 117,54117,49 +0,04%
KBC Globalny Obligacyjny KBC Globalny Obligacyjny 108,56108,15 +0,38%
KBC Obligacji Korporacyjnych KBC Obligacji Korporacyjnych 113,44113,01 +0,38%
KBC Papierów Dłużnych KBC Papierów Dłużnych 200,54200,41 +0,06%
MetLife Obligacji Plus MetLife Obligacji Plus 14,2814,280,00%
MetLife Obligacji Skarbowych MetLife Obligacji Skarbowych 18,4418,45 -0,05%
MetLife Obligacji Światowych MetLife Obligacji Światowych 10,1710,08 +0,89%
MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych 121,01120,95 +0,05%
NN Globalny Długu Korporacyjnego NN Globalny Długu Korporacyjnego 147,72147,57 +0,10%
NN Obligacji NN Obligacji 258,21258,12 +0,03%
NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 98,5298,40 +0,12%
NN Obligacyjny Globalnej Alokacji NN Obligacyjny Globalnej Alokacji 95,5695,46 +0,10%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 212,35212,22 +0,06%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 182,98183,09 -0,06%
OPEN Obligacji OPEN Obligacji 104,95104,92 +0,03%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 182,03181,89 +0,08%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 151,91151,84 +0,05%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 112,94112,64 +0,27%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 139,16138,99 +0,12%
ROCKBRIDGE Obligacji 1 ROCKBRIDGE Obligacji 1 261,21261,16 +0,02%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 004,713 004,18 +0,02%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 12,6112,60 +0,08%
SKARBIEC Depozytowy SKARBIEC Depozytowy 31,3631,35 +0,03%
SKARBIEC Lokacyjny SKARBIEC Lokacyjny 118,08117,87 +0,18%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 268,27268,16 +0,04%
UNIKorona Obligacje UNIKorona Obligacje 308,29308,58 -0,09%
UNIObligacje Aktywny UNIObligacje Aktywny 127,59127,84 -0,20%
UNIObligacje Nowa Europa UNIObligacje Nowa Europa 172,74171,64 +0,64%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Pieniężny ALLIANZ Pieniężny 141,29141,28 +0,01%
AVIVA Depozyt Plus AVIVA Depozyt Plus 169,10169,07 +0,02%
BPS Pieniężny FIO BPS Pieniężny FIO 119,57119,570,00%
EQUES Pieniężny EQUES Pieniężny 10,8510,83 +0,18%
INVESTOR Gotówkowy INVESTOR Gotówkowy 124,52124,50 +0,02%
INVESTOR Płynna Lokata INVESTOR Płynna Lokata 222,71222,68 +0,01%
IPOPEMA Gotówkowy kat. A IPOPEMA Gotówkowy kat. A 102,63102,630,00%
IPOPEMA Gotówkowy kat. B IPOPEMA Gotówkowy kat. B 102,26102,25 +0,01%
KBC Pieniężny KBC Pieniężny 167,80167,77 +0,02%
MetLife Lokacyjny MetLife Lokacyjny 13,4613,460,00%
MetLife Pieniężny MetLife Pieniężny 15,1315,130,00%
MILLENNIUM Depozytowy MILLENNIUM Depozytowy 167,83167,80 +0,02%
NN Depozytowy NN Depozytowy 108,59108,58 +0,01%
NN Gotówkowy NN Gotówkowy 247,67247,670,00%
NN Lokacyjny Plus NN Lokacyjny Plus 110,64110,33 +0,28%
NOBLE FUND Pieniężny NOBLE FUND Pieniężny 129,83129,830,00%
NOVO Gotówkowy NOVO Gotówkowy 130,40130,41 -0,01%
OPEN Pieniężny OPEN Pieniężny 104,99104,98 +0,01%
PKO Rynku Pieniężnego PKO Rynku Pieniężnego 1 370,071 370,010,00%
PKO Skarbowy PKO Skarbowy 1 967,491 966,90 +0,03%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 58,4458,440,00%
PZU Gotówkowy PZU Gotówkowy 70,4270,420,00%
ROCKBRIDGE Skarbowy ROCKBRIDGE Skarbowy 33,3033,29 +0,03%
SKARBIEC Kasa SKARBIEC Kasa 317,93317,920,00%
SUPERFUND SFIO Płynnościowy SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1 386,461 386,61 -0,01%
UNIKorona Pieniężny UNIKorona Pieniężny 189,41189,45 -0,02%
UniLokata UniLokata 108,45108,44 +0,01%
UNIWIBID Plus UNIWIBID Plus 1 553,121 552,97 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALTUS Absolutnej St. Zwr. Dłużny ALTUS Absolutnej St. Zwr. Dłużny 103,59103,60 -0,01%
ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. 124,68124,680,00%
AVIVA Optymalnego Wzrostu AVIVA Optymalnego Wzrostu 115,12114,30 +0,72%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 160,46160,04 +0,26%
IPOPEMA Makro Alokacji kat. A IPOPEMA Makro Alokacji kat. A 119,66119,63 +0,03%
IPOPEMA Makro Alokacji kat. B IPOPEMA Makro Alokacji kat. B 113,22113,19 +0,03%
MILLENNIUM Absolute Return MILLENNIUM Absolute Return 106,17105,67 +0,47%
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji NN Dynamiczny Globalnej Alokacji 119,93118,49 +1,22%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 70,4571,22 -1,08%
ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej 1 018,221 018,39 -0,02%
ROCKBRIDGE Globalny Żywności i Surowców ROCKBRIDGE Globalny Żywności i Surowców 140,59141,22 -0,45%
ROCKBRIDGE Selektywny ROCKBRIDGE Selektywny 135,66135,44 +0,16%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 117,07114,75 +2,02%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 132,60132,55 +0,04%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 94,3894,99 -0,64%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 699,38696,92 +0,35%
SUPERFUND SFIO Blue SUPERFUND SFIO Blue 727,59719,46 +1,13%
SUPERFUND SFIO Green SUPERFUND SFIO Green 830,12823,26 +0,83%
SUPERFUND SFIO RED SUPERFUND SFIO RED 769,68770,82 -0,15%
SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO 72,9272,36 +0,77%
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.