Fundusze w GIEŁDA-Notowania i wykresy - info.bossa.pl
2019.06.27, godz. 07:58
kontakt

Komunikaty

2019.06.27
07:26  brak uprawnień Setanta ma term sheet w sprawie połączenia z All In! Games
07:24  brak uprawnień CBŚP: Operacja ?Dynamo? - Międzynarodowa akcja służb z udziałem CBŚP w Portugalii (komunikat)
07:17 APIS S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 26 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów APIS S.A.
07:01  brak uprawnień APIS SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 APIS Spółka Akcyjna
07:00  brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w czwartek, 27 czerwca
06:31  brak uprawnień Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
 brak uprawnień Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)
06:30  brak uprawnień Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)
 brak uprawnień Robert Wąchała odchodzi z końcem września z UKNF
06:28  brak uprawnień Oprocentowanie depozytów - LIBID
 brak uprawnień Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
06:27 CEZ, a.s.: NOTICE ON PAYMENT OF DIVIDEND
06:00  brak uprawnień Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-06-27
 brak uprawnień Kalendarium spółek z WIG30 2019-06-27
 brak uprawnień Kalendarium rynku NewConnect 2019-06-27
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji ALLIANZ Akcji 162,98162,08 +0,56%
ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek 122,08121,37 +0,58%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 87,8187,60 +0,24%
ALTUS Akcji (w likwidacji) ALTUS Akcji (w likwidacji) 137,03136,57 +0,34%
ALTUS Short ALTUS Short 90,5390,74 -0,23%
AVIVA Europejskich Akcji AVIVA Europejskich Akcji 113,22111,41 +1,62%
AVIVA Globalnych Akcji AVIVA Globalnych Akcji 105,40103,59 +1,75%
AVIVA Małych Spółek AVIVA Małych Spółek 154,53152,71 +1,19%
AVIVA Nowoczesnych Technologii AVIVA Nowoczesnych Technologii 127,42125,93 +1,18%
AVIVA Nowych Spółek AVIVA Nowych Spółek 150,41148,83 +1,06%
AVIVA Polskich Akcji AVIVA Polskich Akcji 417,80415,40 +0,58%
BPS Akcji BPS Akcji 95,4495,18 +0,27%
CASPAR Akcji Europejskich Kat. A CASPAR Akcji Europejskich Kat. A 115,70113,36 +2,06%
CASPAR Akcji Tureckich Kat. A (w likwidacji) CASPAR Akcji Tureckich Kat. A (w likwidacji) 82,4179,86 +3,19%
CASPAR Stabilny Kat. A CASPAR Stabilny Kat. A 133,57131,89 +1,27%
EQUES Akcji EQUES Akcji 14,2614,28 -0,14%
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO 73,4372,93 +0,69%
GAMMA Akcyjny GAMMA Akcyjny 83,6883,17 +0,61%
GAMMA Globalny Akcyjny GAMMA Globalny Akcyjny 106,16105,43 +0,69%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 176,35174,49 +1,07%
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych 364,81363,23 +0,43%
INVESTOR Ameryka Łacińska INVESTOR Ameryka Łacińska 146,92145,30 +1,11%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 57,7256,88 +1,48%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 155,36150,84 +3,00%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 175,87174,58 +0,74%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 58,4857,60 +1,53%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 139,90137,55 +1,71%
INVESTOR Top 25 Małych Spółek INVESTOR Top 25 Małych Spółek 220,75219,28 +0,67%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 46,7346,20 +1,15%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 176,67168,23 +5,02%
IPOPEMA Akcji kat. A IPOPEMA Akcji kat. A 133,76132,84 +0,69%
IPOPEMA Akcji kat. B IPOPEMA Akcji kat. B 121,51120,68 +0,69%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 123,67123,53 +0,11%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 117,62117,48 +0,12%
IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A 137,01135,75 +0,93%
IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B 137,42136,15 +0,93%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 105,73106,12 -0,37%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 101,12101,50 -0,37%
MetLife Akcji MetLife Akcji 16,0515,98 +0,44%
MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Amerykańskich 8,017,90 +1,39%
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 7,707,53 +2,26%
MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Małych Spółek 7,247,20 +0,56%
MetLife Akcji Nowa Europa MetLife Akcji Nowa Europa 8,378,27 +1,21%
MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji Polskich 6,186,15 +0,49%
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych 5,575,49 +1,46%
MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Akcji Rynków Wschodzących 7,167,06 +1,42%
MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Akcji Średnich Spółek 7,587,56 +0,26%
MILLENNIUM Akcji MILLENNIUM Akcji 203,19202,34 +0,42%
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek MILLENNIUM Dynamicznych Spółek 78,4677,72 +0,95%
MILLENNIUM Globalny Akcji MILLENNIUM Globalny Akcji 124,16122,33 +1,50%
NN Akcji NN Akcji 269,41268,35 +0,40%
NN Europejski Spółek Dywidendowych NN Europejski Spółek Dywidendowych 132,71132,08 +0,48%
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 72,9772,96 +0,01%
NN Globalny Spółek Dywidendowych NN Globalny Spółek Dywidendowych 151,58150,38 +0,80%
NN Japonia NN Japonia 134,65134,24 +0,31%
NN Nowej Azji NN Nowej Azji 102,56101,57 +0,97%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 143,50141,38 +1,50%
NN Selektywny NN Selektywny 67,0266,80 +0,33%
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 87,5086,43 +1,24%
NN Spółek Dywidendowych USA NN Spółek Dywidendowych USA 150,82150,67 +0,10%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 151,61151,14 +0,31%
NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 45,4544,70 +1,68%
NOBLE FUND Africa and Frontier NOBLE FUND Africa and Frontier 62,3962,63 -0,38%
NOBLE FUND Akcji NOBLE FUND Akcji 124,69124,13 +0,45%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 85,6385,18 +0,53%
NOVO Akcji NOVO Akcji 200,13198,46 +0,84%
OPEN Akcji OPEN Akcji 109,64109,52 +0,11%
OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek 122,29122,09 +0,16%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 186,07184,99 +0,58%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 93,7392,92 +0,87%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 71,2670,94 +0,45%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 130,33128,64 +1,31%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 79,5678,78 +0,99%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 88,5888,54 +0,05%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 130,34128,86 +1,15%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 108,07107,54 +0,49%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49,6949,41 +0,57%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Kat.I PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Kat.I 55,4655,14 +0,58%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 144,01143,23 +0,54%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 109,39108,25 +1,05%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych 88,1288,06 +0,07%
PZU Aktywny Akcji Globalnych PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,7747,45 +0,67%
PZU Medyczny PZU Medyczny 80,0879,60 +0,60%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 165,20164,16 +0,63%
QUERCUS lev QUERCUS lev 93,4292,79 +0,68%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 88,4986,99 +1,72%
QUERCUS short QUERCUS short 87,1787,49 -0,37%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 285,93285,19 +0,26%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 141,22138,45 +2,00%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 46,5446,44 +0,22%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 56,6955,77 +1,65%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 290,09288,61 +0,51%
SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek 130,98128,20 +2,17%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 67,0466,47 +0,86%
SKARBIEC Rynków Rozwiniętych SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 83,7283,13 +0,71%
SKARBIEC Rynków Wschodzących SKARBIEC Rynków Wschodzących 7,807,69 +1,43%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 57,6256,16 +2,60%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 113,70113,15 +0,49%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 138,75139,24 -0,35%
SUPERFUND Akcji SUPERFUND Akcji 751,62747,10 +0,61%
UniAkcje Dywidendowy UniAkcje Dywidendowy 99,0497,60 +1,48%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniAkcje Małych i Średnich Spółek 87,5486,68 +0,99%
UniAkcje Turcja UniAkcje Turcja 71,0667,49 +5,29%
UniAkcje Wzrostu UniAkcje Wzrostu 87,3586,70 +0,75%
UniAkcje: Nowa Europa UniAkcje: Nowa Europa 90,7688,66 +2,37%
UniKorona Akcje UniKorona Akcje 192,15191,50 +0,34%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 110,48110,19 +0,26%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 127,71127,53 +0,14%
ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji) ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji) 105,90105,73 +0,16%
AVIVA Aktywnej Alokacji AVIVA Aktywnej Alokacji 96,6796,31 +0,37%
AVIVA Kapitał Plus AVIVA Kapitał Plus 163,19162,60 +0,36%
AVIVA Stabilnego Inwestowania AVIVA Stabilnego Inwestowania 254,24253,48 +0,30%
AVIVA Zrównoważony AVIVA Zrównoważony 114,90114,45 +0,39%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 110,38110,27 +0,10%
EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Aktywnej Alokacji 12,6412,63 +0,08%
GAMMA Aktywny GAMMA Aktywny 194,40193,70 +0,36%
GAMMA Stabilny GAMMA Stabilny 221,29220,59 +0,32%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 24,3924,26 +0,54%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 344,43341,67 +0,81%
IPOPEMA Zrównoważony kat. A IPOPEMA Zrównoważony kat. A 119,66119,63 +0,03%
IPOPEMA Zrównoważony kat. B IPOPEMA Zrównoważony kat. B 113,22113,19 +0,03%
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,8010,70 +0,93%
MetLife Aktywnej Alokacji MetLife Aktywnej Alokacji 7,337,31 +0,27%
MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Ochrony Wzrostu 9,659,64 +0,10%
MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife Stabilnego Wzrostu 15,6015,58 +0,13%
MetLife Zrównoważony Azjatycki MetLife Zrównoważony Azjatycki 11,9611,79 +1,44%
MILLENNIUM Absolute Return MILLENNIUM Absolute Return 106,17105,67 +0,47%
MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego 162,03161,66 +0,23%
MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu 156,08152,47 +2,37%
MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych 118,18116,76 +1,22%
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 138,38138,08 +0,22%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 241,79241,46 +0,14%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 276,81276,20 +0,22%
NOBLE FUND Global Return NOBLE FUND Global Return 109,67109,15 +0,48%
NOBLE FUND Mieszany NOBLE FUND Mieszany 143,39142,88 +0,36%
NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus 125,01124,43 +0,47%
NOBLE FUND Timingowy NOBLE FUND Timingowy 139,96139,58 +0,27%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 91,2890,19 +1,21%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 200,18199,45 +0,37%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 187,54186,43 +0,60%
OPEN Aktywnej Alokacji OPEN Aktywnej Alokacji 109,96109,98 -0,02%
OPEN Stabilnego Wzrostu OPEN Stabilnego Wzrostu 109,41109,31 +0,09%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 137,61137,36 +0,18%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 86,5986,17 +0,49%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 119,13118,81 +0,27%
PZU Aktywny Akcji Globalnych Kat.I PZU Aktywny Akcji Globalnych Kat.I 52,9752,60 +0,70%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 127,16126,78 +0,30%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Kat.I PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Kat.I 136,97136,56 +0,30%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 70,2970,00 +0,41%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 136,57136,24 +0,24%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 16,3016,28 +0,12%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,122,120,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 142,40141,98 +0,30%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 157,90158,19 -0,18%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 280,91279,64 +0,45%
UniKorona Zrównoważony UniKorona Zrównoważony 293,45293,24 +0,07%
UniStabilny Wzrost UniStabilny Wzrost 159,12158,93 +0,12%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 108,24108,22 +0,02%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 150,25150,09 +0,11%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 125,34125,22 +0,10%
AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych 113,37113,30 +0,06%
AVIVA Obligacji AVIVA Obligacji 208,96208,90 +0,03%
AVIVA Obligacji Dynamiczny AVIVA Obligacji Dynamiczny 117,54117,49 +0,04%
BPS Obligacji BPS Obligacji 117,68117,72 -0,03%
CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A 99,0898,55 +0,54%
EQUES Obligacji EQUES Obligacji 11,0210,99 +0,27%
GAMMA Delta GAMMA Delta 117,54117,49 +0,04%
GAMMA Globalny Obligacyjny GAMMA Globalny Obligacyjny 108,56108,15 +0,38%
GAMMA Obligacji Korporacyjnych GAMMA Obligacji Korporacyjnych 113,44113,01 +0,38%
GAMMA Papierów Dłużnych GAMMA Papierów Dłużnych 200,54200,41 +0,06%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 284,63284,57 +0,02%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 112,62112,54 +0,07%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 112,13112,05 +0,07%
MetLife Obligacji Plus MetLife Obligacji Plus 14,2814,280,00%
MetLife Obligacji Skarbowych MetLife Obligacji Skarbowych 18,4418,45 -0,05%
MetLife Obligacji Światowych MetLife Obligacji Światowych 10,1710,08 +0,89%
MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych 121,01120,95 +0,05%
NN Globalny Długu Korporacyjnego NN Globalny Długu Korporacyjnego 147,72147,57 +0,10%
NN Obligacji NN Obligacji 258,21258,12 +0,03%
NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 98,5298,40 +0,12%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 212,35212,22 +0,06%
OPEN Obligacji OPEN Obligacji 104,95104,92 +0,03%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 182,03181,89 +0,08%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 151,91151,84 +0,05%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 112,94112,64 +0,27%
PZU Oszczędnościowy Kat.I PZU Oszczędnościowy Kat.I 72,6472,640,00%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 139,16138,99 +0,12%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Kat.I PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Kat.I 142,58142,41 +0,12%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 130,55130,56 -0,01%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 261,21261,16 +0,02%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 004,713 004,18 +0,02%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 12,6112,60 +0,08%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,3631,35 +0,03%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 268,27268,16 +0,04%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 118,08117,87 +0,18%
UniKorona Obligacje UniKorona Obligacje 308,29308,58 -0,09%
UniObligacje Aktywny UniObligacje Aktywny 127,59127,84 -0,20%
UniObligacje Nowa Europa UniObligacje Nowa Europa 172,74171,64 +0,64%
UniOszczędnościowy UniOszczędnościowy 108,45108,44 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 141,29141,28 +0,01%
AVIVA Niskiego Ryzyka AVIVA Niskiego Ryzyka 169,10169,07 +0,02%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 119,57119,570,00%
EQUES Pieniężny EQUES Pieniężny 10,8510,83 +0,18%
GAMMA Plus GAMMA Plus 167,80167,77 +0,02%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 124,52124,50 +0,02%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 222,71222,68 +0,01%
IPOPEMA Oszczędnościowy kat. A IPOPEMA Oszczędnościowy kat. A 102,63102,630,00%
IPOPEMA Oszczędnościowy kat. B IPOPEMA Oszczędnościowy kat. B 102,26102,25 +0,01%
MetLife Konserwatywny MetLife Konserwatywny 15,1315,130,00%
MetLife Konserwatywny Plus MetLife Konserwatywny Plus 13,4613,460,00%
MILLENNIUM Obligacji Klasyczny MILLENNIUM Obligacji Klasyczny 167,83167,80 +0,02%
NN (L) Konserwatywny Plus NN (L) Konserwatywny Plus 108,59108,58 +0,01%
NN Konserwatywny NN Konserwatywny 247,67247,670,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji NN Krótkoterminowych Obligacji 110,64110,33 +0,28%
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus NN Krótkoterminowych Obligacji Plus 95,5695,46 +0,10%
NOBLE FUND Oszczędnościowy NOBLE FUND Oszczędnościowy 129,83129,830,00%
NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy 130,40130,41 -0,01%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 182,98183,09 -0,06%
OPEN Oszczędnościowy OPEN Oszczędnościowy 104,99104,98 +0,01%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 1 967,491 966,90 +0,03%
PKO Obligacji Skarbowych Plus PKO Obligacji Skarbowych Plus 10,4610,460,00%
PKO Rynku Pieniężnego PKO Rynku Pieniężnego 1 370,071 370,010,00%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 58,4458,440,00%
PZU Oszczędnościowy PZU Oszczędnościowy 70,4270,420,00%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 58,3458,340,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 101,6098,20 +3,46%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 33,3033,29 +0,03%
SKARBIEC Konserwatywny SKARBIEC Konserwatywny 317,93317,920,00%
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1 386,461 386,61 -0,01%
UniKorona Dochodowy UniKorona Dochodowy 189,41189,45 -0,02%
UniProfit Plus UniProfit Plus 1 553,121 552,97 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwzmiana - 2013.08.29
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 103,59103,60 -0,01%
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) 124,68124,680,00%
AVIVA Optymalnego Wzrostu AVIVA Optymalnego Wzrostu 115,12114,30 +0,72%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 160,46160,04 +0,26%
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji NN Dynamiczny Globalnej Alokacji 119,93118,49 +1,22%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 70,4571,22 -1,08%
ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany 1 018,221 018,39 -0,02%
ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych 140,59141,22 -0,45%
ROCKBRIDGE Selektywny ROCKBRIDGE Selektywny 135,66135,44 +0,16%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 117,07114,75 +2,02%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 132,60132,55 +0,04%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 94,3894,99 -0,64%
SUPERFUND GoldFund SUPERFUND GoldFund 727,59719,46 +1,13%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 699,38696,92 +0,35%
SUPERFUND GREEN SUPERFUND GREEN 830,12823,26 +0,83%
SUPERFUND RED SUPERFUND RED 769,68770,82 -0,15%
SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO 72,9272,36 +0,77%