Fundusze w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl `
2018.02.22, godz. 17:46
kontakt

Komunikaty

2018.02.22
17:45 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: ENEFI shares transaction
 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeks WIG 20 odbił w końcówce sesji, obroty wzrosły
17:43  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii R spółki BANK MILLENNIUM SA
 brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii 017 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ
17:30 MAGELLAN S.A.: Podpisanie umowy kredytowej
17:27 SKOTAN S.A.: Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
17:22 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta
17:20  brak uprawnień Stawka Polonia wzrosła w czwartek do 1,31 proc.
WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z propozycją wynagrodzeń
17:18 RONSON EUROPE N.V.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
17:17  brak uprawnień WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2410,69 pkt (+0,22%)
17:16  brak uprawnień MSZ: spotkanie szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Australii w Budapeszcie (komunikat)
17:15 ALTUS TFI S.A.: Wyznaczenie firmy audytorskiej
17:09 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2013.08.30
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji ALLIANZ Akcji 162,77162,98 -0,13%
ALLIANZ MiŚ Spółek ALLIANZ MiŚ Spółek 121,95122,08 -0,11%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 87,8487,81 +0,03%
ALTUS Akcji ALTUS Akcji 137,35137,03 +0,23%
ALTUS Short ALTUS Short 90,9690,53 +0,47%
AVIVA Europejskich Akcji AVIVA Europejskich Akcji 112,66113,22 -0,49%
AVIVA Globalnych Akcji AVIVA Globalnych Akcji 105,51105,40 +0,10%
AVIVA Małych Spółek AVIVA Małych Spółek 154,02154,53 -0,33%
AVIVA Nowoczesnych Technologii AVIVA Nowoczesnych Technologii 127,02127,42 -0,31%
AVIVA Nowych Spółek AVIVA Nowych Spółek 150,53150,41 +0,08%
AVIVA Polskich Akcji AVIVA Polskich Akcji 418,29417,80 +0,12%
BPS Akcji FIO BPS Akcji FIO 95,0995,44 -0,37%
CASPAR Akcji Europejskich Kat. A CASPAR Akcji Europejskich Kat. A 115,04115,70 -0,57%
CASPAR Akcji Polskich Kat. A CASPAR Akcji Polskich Kat. A 132,79133,57 -0,58%
CASPAR Akcji Tureckich Kat. A CASPAR Akcji Tureckich Kat. A 82,2482,41 -0,21%
EQUES Akcji EQUES Akcji 14,3214,26 +0,42%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 176,21176,35 -0,08%
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych 364,10364,81 -0,19%
INVESTOR Ameryka Łacińska INVESTOR Ameryka Łacińska 146,19146,92 -0,50%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 58,5457,72 +1,42%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 156,36155,36 +0,64%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 177,07175,87 +0,68%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 58,3858,48 -0,17%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 140,20139,90 +0,21%
INVESTOR Top 25 Małych Spółek INVESTOR Top 25 Małych Spółek 219,87220,75 -0,40%
INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek 46,5846,73 -0,32%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 174,67176,67 -1,13%
IPOPEMA Akcji kat. A IPOPEMA Akcji kat. A 133,63133,76 -0,10%
IPOPEMA Akcji kat. B IPOPEMA Akcji kat. B 121,40121,51 -0,09%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 123,33123,67 -0,27%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 117,29117,62 -0,28%
IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A 136,51137,01 -0,36%
IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B 136,92137,42 -0,36%
IPOPEMA Short Equity kat. A IPOPEMA Short Equity kat. A 105,33105,73 -0,38%
IPOPEMA Short Equity kat. B IPOPEMA Short Equity kat. B 100,74101,12 -0,38%
KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO 73,0773,43 -0,49%
KBC Akcyjny KBC Akcyjny 83,6183,68 -0,08%
KBC Globalny Akcyjny KBC Globalny Akcyjny 106,79106,16 +0,59%
MetLife Akcji MetLife Akcji 16,0116,05 -0,25%
MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Amerykańskich 7,988,01 -0,37%
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 7,767,70 +0,78%
MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Małych Spółek 7,237,24 -0,14%
MetLife Akcji Nowa Europa MetLife Akcji Nowa Europa 8,338,37 -0,48%
MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji Polskich 6,176,18 -0,16%
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych 5,555,57 -0,36%
MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Akcji Rynków Wschodzących 7,187,16 +0,28%
MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Akcji Średnich Spółek 7,547,58 -0,53%
MILLENNIUM Akcji MILLENNIUM Akcji 203,32203,19 +0,06%
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek MILLENNIUM Dynamicznych Spółek 78,2278,46 -0,31%
MILLENNIUM Globalny Akcji MILLENNIUM Globalny Akcji 124,02124,16 -0,11%
NN Akcji NN Akcji 269,43269,41 +0,01%
NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Akcji Środkowoeuropejskich 143,07143,50 -0,30%
NN Ameryki Łacińskiej NN Ameryki Łacińskiej 73,2172,97 +0,33%
NN Europejski Spółek Dywidendowych NN Europejski Spółek Dywidendowych 131,60132,71 -0,84%
NN Globalny Spółek Dywidendowych NN Globalny Spółek Dywidendowych 151,23151,58 -0,23%
NN Japonia NN Japonia 132,86134,65 -1,33%
NN Nowej Azji NN Nowej Azji 103,44102,56 +0,86%
NN Selektywny NN Selektywny 67,0567,02 +0,04%
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 88,2787,50 +0,88%
NN Spółek Dywidendowych USA NN Spółek Dywidendowych USA 150,50150,82 -0,21%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 151,27151,61 -0,22%
NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 44,9745,45 -1,06%
NOBLE FUND Africa and Frontier NOBLE FUND Africa and Frontier 62,6062,39 +0,34%
NOBLE FUND Akcji NOBLE FUND Akcji 124,25124,69 -0,35%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 85,2585,63 -0,44%
NOVO Akcji NOVO Akcji 199,13200,13 -0,50%
OPEN Akcji OPEN Akcji 109,96109,64 +0,29%
OPEN MiŚ Spółek OPEN MiŚ Spółek 121,82122,29 -0,38%
PKO Akcji MiŚ Spółek PKO Akcji MiŚ Spółek 185,80186,07 -0,15%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 93,3993,73 -0,36%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 71,1771,26 -0,13%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 129,66130,33 -0,51%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 79,1779,56 -0,49%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 88,5588,58 -0,03%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 129,66130,34 -0,52%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 108,14108,07 +0,06%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49,5549,69 -0,28%
PZU Akcji Nowa Europa PZU Akcji Nowa Europa 47,7947,77 +0,04%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 142,35144,01 -1,15%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 108,37109,39 -0,93%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych 88,1388,12 +0,01%
PZU Energia Medycyna Ekologia PZU Energia Medycyna Ekologia 79,4480,08 -0,80%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 165,16165,20 -0,02%
QUERCUS lev QUERCUS lev 94,0693,42 +0,69%
QUERCUS Rosja QUERCUS Rosja 87,7788,49 -0,81%
QUERCUS short QUERCUS short 86,8887,17 -0,33%
QUERCUS Turcja QUERCUS Turcja 101,29101,60 -0,31%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 285,55285,93 -0,13%
ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek 46,2446,54 -0,64%
ROCKBRIDGE Akcji Globalny ROCKBRIDGE Akcji Globalny 140,04141,22 -0,84%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 56,4756,69 -0,39%
SUPERFUND Akcji SUPERFUND Akcji 751,16751,62 -0,06%
UniAkcje Dywidendowy UniAkcje Dywidendowy 98,5899,04 -0,46%
UNIAkcje Małych i Średnich Spółek UNIAkcje Małych i Średnich Spółek 87,6287,54 +0,09%
UNIAkcje Nowa Europa UNIAkcje Nowa Europa 90,3190,76 -0,50%
UniAkcje Turcja UniAkcje Turcja 70,9471,06 -0,17%
UNIAkcje Wzrostu UNIAkcje Wzrostu 86,9887,35 -0,42%
UNIKorona Akcje UNIKorona Akcje 191,07192,15 -0,56%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2013.08.30
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 110,52110,48 +0,04%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 127,98127,71 +0,21%
ALTUS Aktywnego Zarządzania ALTUS Aktywnego Zarządzania 100,00100,000,00%
ALTUS Stabilnego Wzrostu ALTUS Stabilnego Wzrostu 106,21105,90 +0,29%
AVIVA Aktywnej Alokacji AVIVA Aktywnej Alokacji 95,9796,67 -0,72%
AVIVA Ochrony Kapitału Plus AVIVA Ochrony Kapitału Plus 163,30163,19 +0,07%
AVIVA Stabilnego Inwestowania AVIVA Stabilnego Inwestowania 254,62254,24 +0,15%
AVIVA Zrównoważony AVIVA Zrównoważony 115,04114,90 +0,12%
BPS Stabilnego Wzrostu FIO BPS Stabilnego Wzrostu FIO 110,21110,38 -0,15%
EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Aktywnej Alokacji 12,5912,64 -0,40%
INVESTOR Zabezp. Emerytalnego INVESTOR Zabezp. Emerytalnego 24,3724,39 -0,08%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 343,58344,43 -0,25%
KBC Aktywny KBC Aktywny 194,31194,40 -0,05%
KBC Stabilny KBC Stabilny 221,40221,29 +0,05%
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,7610,80 -0,37%
MetLife Aktywnej Alokacji MetLife Aktywnej Alokacji 7,337,330,00%
MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Ochrony Wzrostu 9,689,65 +0,31%
MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife Stabilnego Wzrostu 15,6015,600,00%
MetLife Zrównoważony Azjatycki MetLife Zrównoważony Azjatycki 12,0011,96 +0,33%
MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego 162,06162,03 +0,02%
MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu 156,68156,08 +0,38%
MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych 118,03118,18 -0,13%
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 138,53138,38 +0,11%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 241,89241,79 +0,04%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 276,91276,81 +0,04%
NOBLE FUND Global Return NOBLE FUND Global Return 109,27109,67 -0,36%
NOBLE FUND Mieszany NOBLE FUND Mieszany 142,91143,39 -0,33%
NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus 125,08125,01 +0,06%
NOBLE FUND Timingowy NOBLE FUND Timingowy 139,24139,96 -0,51%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 90,8791,28 -0,45%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 199,69200,18 -0,24%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 186,80187,54 -0,39%
OPEN Aktywnej Alokacji OPEN Aktywnej Alokacji 109,93109,96 -0,03%
OPEN Stabilnego Wzrostu OPEN Stabilnego Wzrostu 109,56109,41 +0,14%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 137,57137,61 -0,03%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 86,5286,59 -0,08%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 118,99119,13 -0,12%
PZU Sejf+ PZU Sejf+ 58,3558,34 +0,02%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 127,35127,16 +0,15%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 70,3970,29 +0,14%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 130,57130,55 +0,02%
QUERCUS Selektywny QUERCUS Selektywny 136,51136,57 -0,04%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 16,2916,30 -0,06%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 2,122,120,00%
UNIKorona Zrównoważony UNIKorona Zrównoważony 292,62293,45 -0,28%
UNIStabilny Wzrost UNIStabilny Wzrost 158,95159,12 -0,11%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2013.08.30
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AGIO Kapitał PLUS AGIO Kapitał PLUS 108,25108,24 +0,01%
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 150,47150,25 +0,15%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 125,57125,34 +0,18%
AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych 113,35113,37 -0,02%
AVIVA Obligacji AVIVA Obligacji 209,15208,96 +0,09%
AVIVA Obligacji Dynamiczny AVIVA Obligacji Dynamiczny 117,60117,54 +0,05%
BPS Obligacji FIO BPS Obligacji FIO 117,87117,68 +0,16%
CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A CASPAR Ochrony Kapitału Kat. A 99,0899,080,00%
EQUES Obligacji EQUES Obligacji 11,0211,020,00%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 284,87284,63 +0,08%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 112,78112,62 +0,14%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 112,28112,13 +0,13%
KBC Delta KBC Delta 117,59117,54 +0,04%
KBC Globalny Obligacyjny KBC Globalny Obligacyjny 108,56108,560,00%
KBC Obligacji Korporacyjnych KBC Obligacji Korporacyjnych 113,73113,44 +0,26%
KBC Papierów Dłużnych KBC Papierów Dłużnych 200,83200,54 +0,14%
MetLife Obligacji Plus MetLife Obligacji Plus 14,2914,28 +0,07%
MetLife Obligacji Skarbowych MetLife Obligacji Skarbowych 18,4618,44 +0,11%
MetLife Obligacji Światowych MetLife Obligacji Światowych 10,1510,17 -0,20%
MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych 121,05121,01 +0,03%
NN Globalny Długu Korporacyjnego NN Globalny Długu Korporacyjnego 147,83147,72 +0,07%
NN Obligacji NN Obligacji 258,52258,21 +0,12%
NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 98,8098,52 +0,28%
NN Obligacyjny Globalnej Alokacji NN Obligacyjny Globalnej Alokacji 95,5495,56 -0,02%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 212,49212,35 +0,07%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 183,24182,98 +0,14%
OPEN Obligacji OPEN Obligacji 105,03104,95 +0,08%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 182,19182,03 +0,09%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 151,99151,91 +0,05%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 112,93112,94 -0,01%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 139,37139,16 +0,15%
ROCKBRIDGE Obligacji 1 ROCKBRIDGE Obligacji 1 261,21261,210,00%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 3 004,263 004,71 -0,02%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 12,6112,610,00%
UNIKorona Obligacje UNIKorona Obligacje 308,72308,29 +0,14%
UNIObligacje Aktywny UNIObligacje Aktywny 127,86127,59 +0,21%
UNIObligacje Nowa Europa UNIObligacje Nowa Europa 172,81172,74 +0,04%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2013.08.30
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Pieniężny ALLIANZ Pieniężny 141,31141,29 +0,01%
AVIVA Depozyt Plus AVIVA Depozyt Plus 169,11169,10 +0,01%
BPS Pieniężny FIO BPS Pieniężny FIO 119,69119,57 +0,10%
EQUES Pieniężny EQUES Pieniężny 10,8510,850,00%
INVESTOR Gotówkowy INVESTOR Gotówkowy 124,50124,52 -0,02%
INVESTOR Płynna Lokata INVESTOR Płynna Lokata 222,68222,71 -0,01%
IPOPEMA Gotówkowy kat. A IPOPEMA Gotówkowy kat. A 102,64102,63 +0,01%
IPOPEMA Gotówkowy kat. B IPOPEMA Gotówkowy kat. B 102,26102,260,00%
KBC Pieniężny KBC Pieniężny 167,81167,80 +0,01%
MetLife Lokacyjny MetLife Lokacyjny 13,4613,460,00%
MetLife Pieniężny MetLife Pieniężny 15,1315,130,00%
MILLENNIUM Depozytowy MILLENNIUM Depozytowy 167,85167,83 +0,01%
NN Depozytowy NN Depozytowy 108,59108,590,00%
NN Gotówkowy NN Gotówkowy 247,66247,67 -0,00%
NN Lokacyjny Plus NN Lokacyjny Plus 110,20110,64 -0,40%
NOBLE FUND Pieniężny NOBLE FUND Pieniężny 129,85129,83 +0,02%
NOVO Gotówkowy NOVO Gotówkowy 130,42130,40 +0,02%
OPEN Pieniężny OPEN Pieniężny 105,00104,99 +0,01%
PKO Rynku Pieniężnego PKO Rynku Pieniężnego 1 370,131 370,070,00%
PKO Skarbowy PKO Skarbowy 1 967,081 967,49 -0,02%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 58,4558,44 +0,02%
PZU Gotówkowy PZU Gotówkowy 70,4470,42 +0,03%
ROCKBRIDGE Skarbowy ROCKBRIDGE Skarbowy 33,2933,30 -0,03%
SUPERFUND SFIO Płynnościowy SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1 386,731 386,46 +0,02%
UNIKorona Pieniężny UNIKorona Pieniężny 189,47189,41 +0,03%
UniLokata UniLokata 108,46108,45 +0,01%
UNIWIBID Plus UNIWIBID Plus 1 553,271 553,12 +0,01%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2013.08.30
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALTUS Absolutnej St. Zwr. Dłużny ALTUS Absolutnej St. Zwr. Dłużny 103,63103,59 +0,04%
ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. 124,83124,68 +0,12%
AVIVA Optymalnego Wzrostu AVIVA Optymalnego Wzrostu 114,98115,12 -0,12%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 159,90160,46 -0,35%
IPOPEMA Makro Alokacji kat. A IPOPEMA Makro Alokacji kat. A 119,84119,66 +0,15%
IPOPEMA Makro Alokacji kat. B IPOPEMA Makro Alokacji kat. B 113,38113,22 +0,14%
MILLENNIUM Absolute Return MILLENNIUM Absolute Return 105,97106,17 -0,19%
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji NN Dynamiczny Globalnej Alokacji 119,80119,93 -0,11%
QUERCUS Gold QUERCUS Gold 69,1070,45 -1,92%
ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej 1 016,731 018,22 -0,15%
ROCKBRIDGE Globalny Żywności i Surowców ROCKBRIDGE Globalny Żywności i Surowców 139,83140,59 -0,54%
ROCKBRIDGE Selektywny ROCKBRIDGE Selektywny 135,60135,66 -0,04%
SKARBIEC Market Neutral SKARBIEC Market Neutral 116,82117,07 -0,21%
SUPERFUND GoldFuture SUPERFUND GoldFuture 693,26699,38 -0,88%
SUPERFUND SFIO Blue SUPERFUND SFIO Blue 719,47727,59 -1,12%
SUPERFUND SFIO Green SUPERFUND SFIO Green 822,96830,12 -0,86%
SUPERFUND SFIO RED SUPERFUND SFIO RED 769,77769,68 +0,01%
SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO 72,3272,92 -0,82%
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.