Fundusze w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.01.21, godz. 20:58
kontakt

Komunikaty

2019.01.21
20:50 BANK PEKAO SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 rok dla Banku Pekao S.A.
20:42  brak uprawnień VERBICOM SA (2/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Verbicom S. A. na dzień 18.02.2019r.
20:39  brak uprawnień ME przedstawi propozycje rozwiązania kryzysu w zarządzie i radzie JSW (opis)
 brak uprawnień MC: E-dowód ? pomyślne testy w urzędach (komunikat)
20:35 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Verbicom S. A. na dzień 18.02.2019 r.
20:24 INFOSCAN S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20:09  brak uprawnień Projekt ustawy dot. jawności zarobków w NBP zostanie zaprezentowany w ciągu tygodnia - Bielan
19:55  brak uprawnień Hoist odstąpił od nabycia aktywów GetBacku
19:53  brak uprawnień MRiRW: Międzynarodowe spotkania w Berlinie (komunikat)
19:43  brak uprawnień Środki z funduszu stabilizacyjnego JSW do użycia tylko w dwóch przypadkach - JSW
19:36 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
19:20 GETBACK S.A.: Decyzja Hoist AB w przedmiocie zakończenia prac nad transakcją nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji. Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji tzw. opcji mieszanej.
19:07 FORTE: informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
19:03  brak uprawnień Aktualne wskaźniki giełdowe
18:50 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Charakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.
 
Fundusze inwestycyjne mieszane
Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii funduszy są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.
 
Fundusze inwestycyjne dłużne
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.
 
Fundusze inwestycyjne pieniężne
Zazwyczaj lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych - cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się nieco wyższą rentownością.
 
Fundusze inwestycyjne inne
Fundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.
 
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych z dnia:
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInw$order - 2012.01.10
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Akcji ALLIANZ Akcji 153,07150,72 +1,56%
ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek 98,9097,31 +1,63%
ALLIANZ Selektywny ALLIANZ Selektywny 86,0284,72 +1,53%
AVIVA Europejskich Akcji AVIVA Europejskich Akcji 97,6495,99 +1,72%
AVIVA Globalnych Akcji AVIVA Globalnych Akcji 103,66102,11 +1,52%
AVIVA Małych Spółek AVIVA Małych Spółek 119,28118,55 +0,62%
AVIVA Nowoczesnych Technologii AVIVA Nowoczesnych Technologii 100,1999,64 +0,55%
AVIVA Nowych Spółek AVIVA Nowych Spółek 122,66121,24 +1,17%
AVIVA Polskich Akcji AVIVA Polskich Akcji 316,31315,13 +0,37%
BPS Akcji BPS Akcji 82,0381,78 +0,31%
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO 48,8648,36 +1,03%
GAMMA Akcyjny GAMMA Akcyjny 64,8364,18 +1,01%
GAMMA Globalny Akcyjny GAMMA Globalny Akcyjny 105,10105,03 +0,07%
INVESTOR Akcji INVESTOR Akcji 133,96133,04 +0,69%
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych 313,19311,86 +0,43%
INVESTOR Ameryka Łacińska INVESTOR Ameryka Łacińska 181,71177,24 +2,52%
INVESTOR BRIC INVESTOR BRIC 69,2067,67 +2,26%
INVESTOR Indie i Chiny INVESTOR Indie i Chiny 174,75171,51 +1,89%
INVESTOR Niemcy INVESTOR Niemcy 176,36173,51 +1,64%
INVESTOR Nowych Technologii INVESTOR Nowych Technologii 49,0248,77 +0,51%
INVESTOR Rosja INVESTOR Rosja 165,20159,55 +3,54%
INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa 56,4655,71 +1,35%
INVESTOR Top 25 Małych Spółek INVESTOR Top 25 Małych Spółek 146,76145,26 +1,03%
INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek 37,3836,85 +1,44%
INVESTOR Turcja INVESTOR Turcja 151,51149,24 +1,52%
IPOPEMA Akcji kat. A IPOPEMA Akcji kat. A 98,2097,55 +0,67%
IPOPEMA m-INDEKS kat. A IPOPEMA m-INDEKS kat. A 86,7385,91 +0,95%
IPOPEMA m-INDEKS kat. B IPOPEMA m-INDEKS kat. B 83,4482,65 +0,96%
MetLife Akcji MetLife Akcji 13,9713,83 +1,01%
MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Amerykańskich 7,347,25 +1,24%
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 8,268,12 +1,72%
MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Małych Spółek 6,025,95 +1,18%
MetLife Akcji Nowa Europa MetLife Akcji Nowa Europa 8,418,32 +1,08%
MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji Polskich 5,255,20 +0,96%
MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Akcji Rynków Wschodzących 8,017,85 +2,04%
MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Akcji Średnich Spółek 5,845,79 +0,86%
MILLENNIUM Akcji MILLENNIUM Akcji 163,93162,80 +0,69%
MILLENNIUM Dynamicznych Spółek MILLENNIUM Dynamicznych Spółek 55,7755,42 +0,63%
MILLENNIUM Globalny Akcji MILLENNIUM Globalny Akcji 114,07113,56 +0,45%
NN Akcji NN Akcji 207,82206,37 +0,70%
NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Akcji Środkowoeuropejskich 109,31108,79 +0,48%
NN Europejski Spółek Dywidendowych NN Europejski Spółek Dywidendowych 102,69101,29 +1,38%
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 90,1587,88 +2,58%
NN Globalny Spółek Dywidendowych NN Globalny Spółek Dywidendowych 122,89121,74 +0,94%
NN Japonia NN Japonia 90,2289,76 +0,51%
NN Nowej Azji NN Nowej Azji 99,2297,47 +1,80%
NN Selektywny NN Selektywny 57,6857,12 +0,98%
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 91,4889,14 +2,63%
NN Spółek Dywidendowych USA NN Spółek Dywidendowych USA 118,46117,31 +0,98%
NN Średnich i Małych Spółek NN Średnich i Małych Spółek 113,70112,54 +1,03%
NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 39,4538,85 +1,54%
NOBLE FUND Africa and Frontier NOBLE FUND Africa and Frontier 75,7875,83 -0,07%
NOBLE FUND Akcji NOBLE FUND Akcji 98,4897,44 +1,07%
NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek 57,3156,88 +0,76%
NOVO Akcji NOVO Akcji 192,60191,41 +0,62%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 130,61129,85 +0,59%
PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa 89,9388,52 +1,59%
PKO Akcji Plus PKO Akcji Plus 57,9257,49 +0,75%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny PKO Dóbr Luksusowych Globalny 106,50104,88 +1,54%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 81,8580,88 +1,20%
PKO Surowców Globalny PKO Surowców Globalny 107,85106,28 +1,48%
PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Technologii i Innowacji Globalny 104,68104,16 +0,50%
PZU Akcji Krakowiak PZU Akcji Krakowiak 87,7887,17 +0,70%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 33,3533,11 +0,72%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 124,27122,90 +1,11%
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZU Akcji Rynków Wschodzących 123,91120,24 +3,05%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych 75,8175,47 +0,45%
PZU Aktywny Akcji Globalnych PZU Aktywny Akcji Globalnych 43,5642,77 +1,85%
PZU Medyczny PZU Medyczny 68,1567,68 +0,69%
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny 114,96113,95 +0,89%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 93,8892,86 +1,10%
QUERCUS lev QUERCUS lev 78,7776,06 +3,56%
QUERCUS Obligacji Skarbowych QUERCUS Obligacji Skarbowych 97,3995,00 +2,52%
QUERCUS short QUERCUS short 102,04103,86 -1,75%
ROCKBRIDGE Akcji ROCKBRIDGE Akcji 235,65234,01 +0,70%
ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ROCKBRIDGE Akcji Globalnych 137,32136,07 +0,92%
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek 34,9334,49 +1,28%
ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących 57,9157,01 +1,58%
SKARBIEC Akcja SKARBIEC Akcja 226,40225,05 +0,60%
SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek 108,90107,00 +1,78%
SKARBIEC Małych i Średnich Spółek SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 46,8346,44 +0,84%
SKARBIEC Rynków Rozwiniętych SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 76,9675,19 +2,35%
SKARBIEC Rynków Wschodzących SKARBIEC Rynków Wschodzących 8,828,59 +2,68%
SKARBIEC Spółek Wzrostowych SKARBIEC Spółek Wzrostowych 41,7240,91 +1,98%
SKARBIEC Top Brands SKARBIEC Top Brands 101,26100,57 +0,69%
SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO 116,32116,80 -0,41%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniAkcje Małych i Średnich Spółek 63,0362,73 +0,48%
UniAkcje Wzrostu UniAkcje Wzrostu 66,1165,87 +0,36%
UniAkcje: Nowa Europa UniAkcje: Nowa Europa 97,2095,24 +2,06%
UniKorona Akcje UniKorona Akcje 156,68155,89 +0,51%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2012.01.10
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Aktywnej Alokacji ALLIANZ Aktywnej Alokacji 119,07118,40 +0,57%
ALLIANZ Stabilnego Wzrostu ALLIANZ Stabilnego Wzrostu 121,70120,78 +0,76%
AVIVA Aktywnej Alokacji AVIVA Aktywnej Alokacji 79,8479,09 +0,95%
AVIVA Kapitał Plus AVIVA Kapitał Plus 152,55151,90 +0,43%
AVIVA Stabilnego Inwestowania AVIVA Stabilnego Inwestowania 216,36215,77 +0,27%
AVIVA Zrównoważony AVIVA Zrównoważony 92,8392,47 +0,39%
BPS Stabilnego Wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu 95,0594,81 +0,25%
GAMMA Aktywny GAMMA Aktywny 164,42163,68 +0,45%
GAMMA Stabilny GAMMA Stabilny 186,22185,69 +0,29%
INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego 20,6020,55 +0,24%
INVESTOR Zrównoważony INVESTOR Zrównoważony 283,10282,31 +0,28%
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 10,1410,03 +1,10%
MetLife Aktywnej Alokacji MetLife Aktywnej Alokacji 6,706,66 +0,60%
MetLife Ochrony Wzrostu MetLife Ochrony Wzrostu 8,968,93 +0,34%
MetLife Stabilnego Wzrostu MetLife Stabilnego Wzrostu 13,5613,51 +0,37%
MetLife Zrównoważony Azjatycki MetLife Zrównoważony Azjatycki 12,2212,15 +0,58%
MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego 145,53144,88 +0,45%
MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Globalny Stabilnego Wzrostu 190,64187,75 +1,54%
MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych MILLENNIUM Globalny Strategii Alternatywnych 122,16122,22 -0,05%
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 124,41123,91 +0,40%
NN Stabilnego Wzrostu NN Stabilnego Wzrostu 206,16205,24 +0,45%
NN Zrównoważony NN Zrównoważony 227,97226,74 +0,54%
NOBLE FUND Global Return NOBLE FUND Global Return 108,49107,90 +0,55%
NOBLE FUND Mieszany NOBLE FUND Mieszany 103,10102,66 +0,43%
NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus 104,35103,93 +0,40%
NOBLE FUND Timingowy NOBLE FUND Timingowy 106,25105,47 +0,74%
NOVO Aktywnej Alokacji NOVO Aktywnej Alokacji 109,85109,50 +0,32%
NOVO Stabilnego Wzrostu NOVO Stabilnego Wzrostu 197,60197,17 +0,22%
NOVO Zrównoważonego Wzrostu NOVO Zrównoważonego Wzrostu 182,93182,10 +0,46%
PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu 119,99119,42 +0,48%
PKO Strategicznej Alokacji PKO Strategicznej Alokacji 80,1179,53 +0,73%
PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony 104,22103,60 +0,60%
PZU SEJF+ PZU SEJF+ 53,7753,63 +0,26%
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 110,65110,24 +0,37%
PZU Zrównoważony PZU Zrównoważony 54,8354,53 +0,55%
QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced 109,16109,03 +0,12%
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału 120,67120,63 +0,03%
ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu 14,7314,70 +0,20%
ROCKBRIDGE Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony 1,881,880,00%
SKARBIEC III Filar SKARBIEC III Filar 119,82119,31 +0,43%
SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO 137,91138,06 -0,11%
SKARBIEC Waga SKARBIEC Waga 231,60230,37 +0,53%
UniKorona Zrównoważony UniKorona Zrównoważony 249,08248,28 +0,32%
UniStabilny Wzrost UniStabilny Wzrost 139,19138,97 +0,16%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2012.01.10
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Obligacji Plus ALLIANZ Obligacji Plus 140,84140,77 +0,05%
ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych 114,60114,46 +0,12%
AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych 100,51100,34 +0,17%
AVIVA Niskiego Ryzyka AVIVA Niskiego Ryzyka 160,32160,28 +0,02%
AVIVA Obligacji AVIVA Obligacji 187,55186,88 +0,36%
AVIVA Obligacji Dynamiczny AVIVA Obligacji Dynamiczny 102,17101,81 +0,35%
BPS Konserwatywny BPS Konserwatywny 105,69105,62 +0,07%
BPS Obligacji BPS Obligacji 104,87104,81 +0,06%
GAMMA Delta GAMMA Delta 101,58101,48 +0,10%
GAMMA Obligacji Korporacyjnych GAMMA Obligacji Korporacyjnych 105,67105,43 +0,23%
GAMMA Papierów Dłużnych GAMMA Papierów Dłużnych 178,93178,83 +0,06%
INVESTOR Obligacji INVESTOR Obligacji 258,67258,59 +0,03%
IPOPEMA Obligacji kat. A IPOPEMA Obligacji kat. A 101,26101,18 +0,08%
IPOPEMA Obligacji kat. B IPOPEMA Obligacji kat. B 101,24101,16 +0,08%
MetLife Obligacji Plus MetLife Obligacji Plus 13,1613,15 +0,08%
MetLife Obligacji Skarbowych MetLife Obligacji Skarbowych 16,8316,80 +0,18%
MetLife Obligacji Światowych MetLife Obligacji Światowych 10,7410,740,00%
MetLife Oszczędnościowy MetLife Oszczędnościowy 13,7113,70 +0,07%
MetLife Oszczędnościowy Plus MetLife Oszczędnościowy Plus 12,6412,640,00%
MILLENNIUM Obligacji Klasyczny MILLENNIUM Obligacji Klasyczny 157,41157,29 +0,08%
MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych 120,47120,54 -0,06%
NN (L) Oszczędnościowy NN (L) Oszczędnościowy 101,61101,65 -0,04%
NN Globalny Długu Korporacyjnego NN Globalny Długu Korporacyjnego 119,69119,43 +0,22%
NN Krótkoterminowych Obligacji NN Krótkoterminowych Obligacji 102,85102,43 +0,41%
NN Obligacji NN Obligacji 232,07231,53 +0,23%
NN Oszczędnościowy NN Oszczędnościowy 231,59231,65 -0,03%
NOVO Obligacji Przedsiębiorstw NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 203,68203,64 +0,02%
NOVO Papierów Dłużnych NOVO Papierów Dłużnych 162,76162,64 +0,07%
PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych 162,58162,06 +0,32%
PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Papierów Dłużnych Plus 136,98136,47 +0,37%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU Dłużny Rynków Wschodzących 101,10100,91 +0,19%
PZU Oszczędnościowy PZU Oszczędnościowy 65,3965,34 +0,08%
PZU Papierów Dłużnych Polonez PZU Papierów Dłużnych Polonez 124,03123,71 +0,26%
ROCKBRIDGE Obligacji ROCKBRIDGE Obligacji 245,78245,69 +0,04%
ROCKBRIDGE Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2 2 834,972 833,84 +0,04%
ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych 12,1512,11 +0,33%
SKARBIEC Dłużny Uniwersalny SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 28,0427,98 +0,21%
SKARBIEC Obligacja SKARBIEC Obligacja 241,13240,42 +0,30%
SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 100,95100,74 +0,21%
SKARBIEC Oszczędnościowy SKARBIEC Oszczędnościowy 297,62297,53 +0,03%
UniKorona Dochodowy UniKorona Dochodowy 173,04173,16 -0,07%
UniKorona Obligacje UniKorona Obligacje 272,05272,18 -0,05%
UniObligacje Aktywny UniObligacje Aktywny 108,76108,82 -0,06%
UniObligacje Nowa Europa UniObligacje Nowa Europa 150,95151,32 -0,24%
UniProfit Plus UniProfit Plus 1 559,591 559,35 +0,02%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2012.01.10
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
ALLIANZ Konserwatywny ALLIANZ Konserwatywny 130,97130,91 +0,05%
GAMMA GAMMA 202,72202,63 +0,04%
GAMMA Plus GAMMA Plus 157,57157,52 +0,03%
INVESTOR Dochodowy INVESTOR Dochodowy 117,87117,85 +0,02%
INVESTOR Oszczędnościowy INVESTOR Oszczędnościowy 208,60208,57 +0,01%
NOBLE FUND Pieniężny NOBLE FUND Pieniężny 122,11122,06 +0,04%
NOVO Gotówkowy NOVO Gotówkowy 118,83118,81 +0,02%
PKO Obligacji Skarbowych PKO Obligacji Skarbowych 1 838,251 837,32 +0,05%
PKO Rynku Pieniężnego PKO Rynku Pieniężnego 1 282,041 281,26 +0,06%
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku 55,3855,37 +0,02%
ROCKBRIDGE Dłużny ROCKBRIDGE Dłużny 31,4231,41 +0,03%
app.funduszeLegend.$cat.order
Notowania - fundusze inwestycyjne app.FundInwnazwa - 2012.01.10
nazwa w. netto bież. w. netto poprz. zmiana
AVIVA Optymalnego Wzrostu AVIVA Optymalnego Wzrostu 97,8497,32 +0,53%
INVESTOR Gold Otwarty INVESTOR Gold Otwarty 214,91212,27 +1,24%
IPOPEMA Zrównoważony kat. A IPOPEMA Zrównoważony kat. A 100,26100,11 +0,15%
MILLENNIUM Absolute Return MILLENNIUM Absolute Return 99,8599,04 +0,82%
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji NN Dynamiczny Globalnej Alokacji 100,8199,51 +1,31%
ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej 1 102,901 102,11 +0,07%
ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych 148,68147,08 +1,09%
ROCKBRIDGE Selektywny ROCKBRIDGE Selektywny 110,65110,53 +0,11%
SKARBIEC Market Opportunities SKARBIEC Market Opportunities 127,05127,00 +0,04%
SKARBIEC Rynków Surowcowych SKARBIEC Rynków Surowcowych 106,04104,64 +1,34%
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.