Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.21, godz. 20:49
value added tax (VAT)

podatek od towarów i usług, skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej, stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, opartego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany

Value Based Management (VBM)

Zarządzanie przez zwiększanie wartości dla udziałowców.

vega

mierzy zmianę ceny opcji w powiązaniu ze zmiennością instrumentu bazowego, a dokładniej określa zmianę ceny opcji wobec wzrostu zmienności o jeden procent, vega nie jest literą greckiego alfabetu, ale nazwa ta została przyjęta ze względu na powiązanie z wielkością do jakiej się odnosi: Vega - Volatility (zmienność), więcej >>

venture capital

kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

vertical Horizontal Filter (VHF)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym zadaniem wskaźnika jest zdefiniowanie czy trend jest wertykalny czy horyzontalny, nie badany jest kierunek trendu, rozróżnienie tych stanów jest szczególnie ważne przy konstruowaniu systemów transakcyjnych, niskie wartości wskaźnika informują o trendzie bocznym, podczas gdy rosnące wartości wskazują na kształtowanie trendu wertykalnego, więcej >>

vertical Spread

jedna z strategii opcyjnych, która składa się z: + opcji (call lub put) o cenie wykonania bliższej ATM (at-the-money) + opcji (call lub put, ale tego samego rodzaju co poprzednia) o tej samej dacie wygaśnięcia, tym samym instrumencie bazowym (underlying) lecz o dalszej cenie wykonania - dalsza OTM (out-of-the-money), więcej >>

volatility Chaikin's

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika oparta jest na różnicy pomiędzy cenami minimalnymi i maksymalnymi w badanym okresie, jedna z metod interpretacji zakłada, że szczytom giełdowej koniunktury towarzyszu wysoka amplituda wahań (wysokie wartości wskaźnika), więcej >>

volume Oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wskaźnik momentum ze średnich opartych na wolumenie, interpretacja wskaźnika oparta jest na tym samym założeniu co analiza wolumenu, oznacza to, że pożądanym zachowaniem jest wzrost wskaźnika na trendach wzrostowych i jego spadek w momencie zniżki notowań, więcej >>

volume Rate Of Change

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest odmianą klasycznego ROC cenowego, z tym że oparty jest na wolumenie, mierzy tempo zmiany obrotów, głównym założeniem wskaźnika jest fakt, że punktom zwrotnym lub przełamaniom poprzedzającym duży ruch, towarzyszy gwałtowny skok obrotów, więcej >>

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.