Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 14:56
ultimate Oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest typowym oscylatorem osiągającym wartości w przedziale 0- 100, łączy w sobie ważoną sumę trzech oscylatorów o różnych przedziałach czasowych, podstawowe sygnały płyną w momencie pojawienia się dywergencji w skrajnych stanach rynku, więcej >>

umowa o subemisję inwestycyjną

umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania

umowa o subemisję usługową

umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej