Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.21, godz. 21:54
Haki Rosa

Jedna z technik spekulacji na rynkach opisana przez Joe Rossa, wykorzystująca popularną technikę 1-2-3 spopularyzowaną przez Victora Sperandeo. Nadaje się do stosowania zarówno na słupkach dziennych, jak i intra-day, więcej >>

Heikin-Ashi

Jedna z technik analizy technicznej. Modyfikacja techniki świec japońskich (patrz: świece japońskie), której głównym celem jest otrzymanie bardziej przejrzystego obrazu trendów i obszarów konsolidacji, więcej >>

herrick payoff index (HPI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem wskaźnika jest pomiar dopływu i odpływu kapitału z rynku kontraktów terminowych, jest to jeden z nielicznych wskaźników biorący pod uwagę liczbę otwartych kontraktów, tak więc jest wskaźnik wyłącznie do stosowania względem rynku terminowego, więcej >>

holding

grupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje skuteczną kontrolę nad pozostałymi, przy zachowaniu niezależności prawnej podmiotów podporządkowanych

holding finansowy

(inaczej czysty) stanowi jednorodną grupę instytucji finansowych (bank kredytowy, bank inwestycyjny, jednostka ubezpieczeniowa itp.), której głównym przedmiotem działania jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym

holding produkcyjno-handlowo -finansowy

wyższa forma grupy kapitałowej polegająca na włączeniu do holdingu produkcyjno-handlowego spółek świadczących usługi finansowe: bankowe, ubezpieczeniowe lub leasingowe, obok trwałości wykazuje większą odporność na wrogie przejęcia, a zarazem elastyczność działania i niższe koszty finansowe

holding produkcyjno-handlowy

u podstaw jego tworzenia leży strategicznie ważna dla jednostki dominującej kwestia powiązania zgrupowanych spółek na podstawie więzi produkcyjno-technologicznych, inwestycyjnych i rynkowych, jego cechą jest względna trwałość i nastawienie na długookresowe ce le strategic zne

hossa

długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.