Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.09, godz. 20:02
Gamma

Mierzy wielkość zmiany współczynnika delta (patrz: Delta) w zależności od zmiany ceny instrumentu bazowego opcji, więcej >>

Gann D. William

(1878 - 1955) spekulant działający na rynkach akcji oraz rynkach towarowych, twórca popularnych metod analizy rynków, m.in. wachlarz Ganna, kwadrat Ganna, więcej >>

giełda

jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary, więcej >>

giełda towarowa

miejsce gdzie skupia się podaż i popyt i gdzie kształtuje się cena towaru, w miejscu tym dokonuje się transakcji kupna - sprzedaży towarów masowych (kawa, herbata, inne produkty rolne), kruszców (złoto, metale nieżelazne, szlachetne), więcej >>

Głowa I Ramiona (Głowa Z Ramionami)

Jedna z formacji odwrócenia trendu, zapowiadająca możliwość zmiany dotychczasowego trendu wzrostowego na spadkowy. Składa się z trzech szczytów, formujących charakterystyczny kształt, od którego wzięła nazwę. Przy analizie tej formacji ważne jest zachowanie wolumenu, więcej >>

GPW (Giełda Papierów Wartościowych)

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego, więcej >>

Gross Domestic Product (GDP)

Patrz: Produkt Krajowy Brutto (PKB)

grupa kapitałowa

jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi

gwarancja bankowa

jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.