Forex-Pierwsze uruchomienie w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl `
2018.02.18, godz. 04:23
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt
Pierwsze uruchomienie

Aktywacja platformy

Po podpisaniu Umowy DM BOŚ przesyła na adres e-mail informację o otwarciu rachunku. Teraz należy już jedynie aktywować dostęp do platformy BOSSAFX:

  1. Aby zalogować się do rachunku FOREX należy ze strony bossa.pl wybrać przycisk [Logowanie] i wpisać hasła dostępowe, które zostały wygenerowane przy ostatniej rejestracji.
login1.gif

logowanie_s.png


  1. Dokonać aktywacji platformy BOSSAFX przez ponowne wpisanie PIN-u na pojawiającym się ekranie aktywacji.

    aktywacjaBOSSAFX.png

    Uwaga! PIN jest taki sam dla całego konta - zarówno dla rachunku akcyjnego jak i forex. Zmiana PIN-u na jednym z rachunków (forex lub akcyjny) powoduje również zmianę na drugim rachunku.

  2. Po udanej aktywacji możliwe jest rozpoczęcie handlu na platformie BOSSAFX. Logowanie do rachunku rzeczywistego BOSSAFX .

Instalacja platformy

Aby zainstalować platformę inwestycyjną BOSSAFX należy najpierw pobrać plik instalacyjny, znajdujący się tutaj (rozmiar pliku 7,2MB). Podczas instalacji może pojawić się ostrzeżenie o instalacji aplikacji, która nie jest zaufana (nieznany wydawca). W takim przypadku należy potwierdzić chęć instalacji.Podczas kolejnego etapu instalacji należy wybrać lub utworzyć katalog w którym zostanie zainstalowana platforma. Aby jednocześnie korzystać z więcej niż jednego terminala, należy zainstalować kolejną platformę w innym folderze docelowym.Po zakończeniu instalacji w menu [Start] i na pulpicie utworzone zostaną skróty, poprzez które możliwy będzie dostęp do platformy. Pierwsze uruchomienie platformy nastąpi po zaznaczeniu opcji "Uruchom BOSSAFX" - w ostatnim etapie instalacji.

Logowanie do rachunku demo

W celu otwarcia rachunku demo należy wypełnić dane w oknie [Otwórz Rachunek]. Aby wywołać to okno z menu głównego wybieramy [Plik], a następnie [Otwórz Rachunek]. Podczas pierwszego uruchamiania okno to pojawi się automatycznie.

otworz_rachunek


Po wpisaniu danych zaznaczamy opcję [Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości] i potwierdzamy przyciskiem [Dalej]. W kolejnym kroku wybieramy serwer DM BOŚ S.A. o nazwie DMB-Demo (w przypadku braku tego adresu serwera na liście wybieramy opcję skanuj) i potwierdzamy klawiszem [Dalej].W ostatnim kroku automatycznie otrzymujemy [Login] i [Hasło] do naszego rachunku.


Po zakończeniu operacji zostaniemy automatycznie zalogowani na nasz rachunek.

Logowanie do rachunku rzeczywistego

Po uruchomieniu platformy z menu głównego wybieramy [Plik] (znajduje się w lewym górnym rogu okna platformy) następnie z rozwiniętego paska wybieramy [Login].

Uwaga! Podczas pierwszego uruchamiania może pojawić się ankieta rejestracyjna – należy wtedy zrezygnować z jej wypełniania wybierając przycisk [Anuluj].W celu zalogowania się do systemu BOSSAFX należy podać uprzednio otrzymane login i hasło oraz wybrać serwer DM BOŚ S.A. o nazwie DMB-Real, a następnie zatwierdzić wpisane dane przyciskiem [Login]. Aby zachować dane potrzebne do zalogowania się do platformy należy podczas logowania zaznaczyć pole [Zapisz dane rachunku]. Przy następnym włączeniu systemu użytkownik zostanie automatycznie zalogowany.

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odznaczanie tej opcji. W przeciwnym wypadku osoby niepowołane, korzystające z komputera na którym zostały zachowane dane, mogłyby mieć dostęp do rachunku.


Uwaga! Pojawienie się komunikatu "Zły rachunek" oznacza, że podczas logowania podaliśmy błędne dane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0-801 104 104 lub wysłanie wiadomości na adres makler@bossa.pl

Pytania i odpowiedzi - Prezentacja systemu
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.