Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GPW w 2002 r., Kurs giełdowy - Część 7-Okienka Carolana w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.21, godz. 07:16
479x59_A.gif
kontakt

Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GPW w 2002 r.

Związek teorii Carolana z teorią Fischera

Koncepcja Carolana jest rozwinięciem koncepcji Fischera[17]. Dodanie do daty zmiany trendu jednostki z kalendarza spiralnego może być równoważne z konstrukcją złotego podziału odcinka. Dzieje się tak, gdy konstrukcja skupiska polega na wykorzystaniu liczb Fibonacciego różniących się o dwa indeksy (np. F20 i F22) wówczas konstrukcja Carolana prowadzi do "prawie" złotego podziału odcinka czasu:

Teoria Carolana jest jednak ogólniejsza. Oś czasu nie musi być podzielona w sposób złoty czy prawie złoty. Możliwa jest konstrukcja okienek na podstawie liczb Fibonacciego różniących się niekoniecznie o 2 indeksy. Wówczas podział odcinka czasu nie jest złoty ani prawie złoty.

Skuteczność metody w wyznaczaniu punktów zwrotnych indeksu WIG

Na rys. 9 przedstawione zostały punkty zwrotne wykorzystane do konstrukcji kalendarza spiralnego Carolana w okresie od 16.04.1991 do 31.12.2002. Dla stworzenia kalendarza spiralnego na rok 2002 wykorzystane zostały punkty zwrotne z okresu 16.04.1991 - 31.12.2001.

W początkowym etapie rozwoju giełdy, tj. okresie kwiecień 1991 - maj 1993 r., punkty zwrotne nie są tak dobrze widoczne jak w późniejszych fazach ewolucji giełdy. Z uwagi na młody wiek polskiego rynku kapitałowego punkty zwrotne z początkowej fazy kwotowań powinny być zatem wybierane częściej niż w następnych stadiach.

Rysunek 9. Punkty zwrotne zostały wybrane dla konstrukcji kalendarza spiralnego.


Strzałka skierowana do góry (w dół) oznacza lokalny dołek (szczyt) indeksu.
Źródło: opracowanie własne

Punkty zwrotne występujące w trendzie spadkowym, mającym miejsce po dużej aprecjacji rynku, pełnią zdecydowanie ważniejszą rolę w przewidywaniu przyszłych dni docelowych niż punkty zwrotne z okresu hossy. W czasie bessy większego znaczenia nabiera oddziaływania pierwiastka psychologiczno - emocjonalnego. W związku z tym punkty zwrotne korekt występujących po hossach kończących się w marcu 1994, kwietniu 1995, lutym 1997 i marcu 2000 r., zostały wykorzystane nieco częściej.

C7

Na podstawie wybranych punktów otrzymujemy kalendarz spiralny. Tabela 3 ilustruje jego wybrany fragment. Poziomo na ciemnym tle zaznaczone zostały potencjalne dni docelowe (Ci / ci) będące rozwinięciem spirali, której ognisko położone jest w lokalnym minimum indeksu.

Na białym tle przedstawione zostały potencjalne dni docelowe (Ci / ci) będące rozwinięciem spirali, której ognisko położone jest w lokalnym maksimum indeksu.

C7

Tabela 3. Fragment kalendarza spiralnego C. Carolana dla wybranych punktów zwrotnych indeksu WIG.

DNO C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10
WIGDATA29,530641,6381551,0879466,1485483,5716106,6055135,2501172,1634219,1171278,4736
100091-04-1691-05-1591-05-2791-06-0691-06-2191-07-0891-07-3191-08-2991-10-0591-11-2192-01-19
67991-10-0191-10-3091-11-1191-11-2191-12-0691-12-2392-01-1592-02-1392-03-2192-05-0792-07-05
100291-12-1092-01-0892-01-2092-01-3092-02-1492-03-0292-03-2592-04-2392-05-3092-07-1692-09-13
63592-06-2392-07-2292-08-0392-08-1392-08-2892-09-1492-10-0792-11-0592-12-1293-01-2893-03-28
378493-05-3193-06-2993-07-1193-07-2193-08-0593-08-2293-09-1493-10-1393-11-1994-01-0594-03-05
263893-06-0993-07-0893-07-2093-07-3093-08-1493-08-3193-09-2393-10-2293-11-2894-01-1494-03-14
756193-09-0693-10-0593-10-1793-10-2793-11-1193-11-2893-12-2194-01-1994-02-2594-04-1394-06-11
584893-09-2793-10-2693-11-0793-11-1793-12-0293-12-1994-01-1194-02-0994-03-1894-05-0494-07-02
1821894-01-2794-02-2594-03-0994-03-1994-04-0394-04-2094-05-1394-06-1194-07-1894-09-0394-11-01
1487194-02-0394-03-0494-03-1694-03-2694-04-1094-04-2794-05-2094-06-1894-07-2594-09-1094-11-08
2076094-03-0894-04-0694-04-1894-04-2894-05-1394-05-3094-06-2294-07-2194-08-2794-10-1394-12-11
998094-04-1494-05-1394-05-2594-06-0494-06-1994-07-0694-07-2994-08-2794-10-0394-11-1995-01-17
1355794-04-2594-05-2494-06-0594-06-1594-06-3094-07-1794-08-0994-09-0794-10-1494-11-3095-01-28
10399,794-05-1094-06-0894-06-2094-06-3094-07-1594-08-0194-08-2494-09-2294-10-2994-12-1595-02-12
1247994-05-2494-06-2294-07-0494-07-1494-07-2994-08-1594-09-0794-10-0694-11-1294-12-2995-02-26
721594-06-2394-07-2294-08-0394-08-1394-08-2894-09-1494-10-0794-11-0594-12-1295-01-2895-03-28
1250794-08-2394-09-2194-10-0394-10-1394-10-2894-11-1494-12-0795-01-0595-02-1195-03-3095-05-28
671694-11-1694-12-1594-12-2795-01-0695-01-2195-02-0795-03-0295-03-3195-05-0795-06-2395-08-21
817794-12-0194-12-3095-01-1195-01-2195-02-0595-02-2295-03-1795-04-1595-05-2295-07-0895-09-05
592695-02-0395-03-0495-03-1695-03-2695-04-1095-04-2795-05-2095-06-1895-07-2595-09-1095-11-08
690395-02-2495-03-2595-04-0695-04-1695-05-0195-05-1895-06-1095-07-0995-08-1595-10-0195-11-29
590495-03-2895-04-2695-05-0895-05-1895-06-0295-06-1995-07-1295-08-1095-09-1695-11-0295-12-31
939695-05-1295-06-1095-06-2295-07-0295-07-1795-08-0395-08-2695-09-2495-10-3195-12-1796-02-14

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie kalendarza spiralnego konstruujemy okienka Carolana na rok 2002 i 2003 Tabele 4 i 5. Okienka oznaczone zostały kolorem szarym.

Przy konstrukcji kalendarza zostały przyjęte następujące oznaczenia:
c - mała litera c oznacza sygnał pochodzący z lokalnego dołka indeksu giełdowego WIG
C - duża litera c oznacza sygnał pochodzący z lokalnej górki indeksu giełdowego WIG
indeks - liczba przy małej lub dużej literze c oznacza numer kolejnej liczby w ciągu Fibonacciego.

C7

Części wspólne skupisk okienek Carolana zostały oznaczone poprzez obramowanie czarną obwódką komórek wspólnych.

I tak np. C8 - oznacza sygnał pochodzący z lokalnej górki, odpowiadający ósmemu wyrazowi ciągu Fibonacciego tj. 172,16 dniom liczonych od tego właśnie szczytu.

Literą F w kalendarzu zaznaczone zostały sygnały Fischera omówione w dalszej części artykułu.

Tabela 4. Otrzymane sygnały Carolana i Fischera w 2002 r.

DzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńDzień
1c16           1
2   C7c15       2
3C19 c11     F   3
4         C16  4
5  C6   c21     5
6c12           6
7     c12c10    c207
8    C19    c13C11 8
9C3   c13, c9      c159
10 C5  C8    C15  10
11    C11       11
12    C18    c14  12
13  c20   C20c19C21   13
14c19c7C13,C12         14
15      C13c12    15
16c6          C1316
17            17
18C21         c17C1418
19            19
20 C20 C17  c20,C14  c18  20
21 c17     Fc11   21
22       C20    22
23  c8         23
24C15, C4C10     C10    24
25    c14       25
26F C14  C9     c1226
27            27
28            28
29            29
30            30
31            31

Źródło: opracowanie własne

Powstałe okienka i wybrane dni docelowe naniesione zostały na wykres indeksu WIG w celu weryfikacji skuteczności otrzymywanych na ich podstawie sygnałów. Okienka zaznaczone zostały przy pomocy prostokątów, których szerokość podstawy odpowiada długości czasu trwania uzyskanego okienka Carolana. Na wykresie umieszczone zostały też te dni docelowe, które nie tworzą okienek Carolana, ale wyznaczają potencjalny lokalny punkt zwrotny rynku oraz sygnały Fischera - rys. 10.

Rysunek 10. Okienka Carolana i sygnały Fischera w 2002 r.

Źródło: opracowanie własne

W 2002 r. najważniejszymi wskazaniami punktów zwrotnych indeksu Wig były okienka Carolana w następujących okresach czasu:

 • początek stycznia - wybicie indeksu w górę. Okno styczniowe stanowiło potwierdzenie okna z końca grudnia 2001 sygnalizującego lokalne minimum indeksu.
 • połowa lutego - punkt zwrotny sygnalizujący nadchodzącą korektę techniczną
 • koniec lutego - koniec korekty spadkowej
 • początek marca - wskazanie lokalnego szczytu indeksu
 • połowa marca - wskazanie nadchodzącej fali spadkowej indeksu
 • początek maja - sygnalizacja lokalnego minimum indeksu
 • koniec lipca - zakończenie silnej fali spadkowej i początek formacji bazy
 • początek października - początek jesiennej zwyżki indeksu
 • początek grudnia - koniec jesiennej aprecjacji indeksu i początek korekty notowań.
 • połowa grudnia - wskazanie jeszcze jednej fali spadkowej indeksu

W analizowanym okresie czasu najważniejszymi wskazaniami lokalnych punktów zwrotnych przez pojedyncze sygnały Ci, nie tworzącymi okienek Carolana były:

 • sygnały C15 i C4 z 24 stycznia - wskazanie lokalnego szczytu indeksu w dniu 25 stycznia
 • sygnał C7 z 2 kwietnia - wskazanie lokalnego dołka indeksu z 3 kwietnia
 • sygnał C17 z 20 kwietnia - wskazanie lokalnego dołka indeksu z 19 kwietnia
 • sygnał c14 z 25 maja - wskazanie lokalnego maksimum indeksu z dnia 3 czerwca. Należy pokreślić jednak fakt, że ekstremum indeksu w dniu 3 czerwca było fałszywym wybiciem. Kształtowanie przez indeks formacji wierzchołkowej trwało od 17 maja do 3 czerwca.
 • sygnał c12 z 7 czerwca - wskazanie lokalnego maksimum indeksu z dnia 3 czerwca. Sygnał c12 wraz ze wskazaniem c14 z dnia 25 maja stanowiły bardzo poważne ostrzeżenie przed nadchodzą korektą notowań. W tym przypadku możne wręcz mówić o efekcie synergii obu wskazań.
 • sygnał C9 z 26 czerwca - wskazanie lokalnej korekty technicznej indeksu w silnym trendzie spadkowym
 • sygnały c21 i c10 odpowiednio z 5 i 7 lipca - wskazanie lokalnej korekty technicznej indeksu w silnym trendzie spadkowym
 • sygnały C20 i C13 odpowiednio z 13 i 15 lipca - wskazanie lokalnej korekty technicznej indeksu w silnym trendzie spadkowym indeksu
 • sygnał C20 z 22 sierpnia - wskazanie (wraz z sygnałem Fischera) lokalnego minimum indeksu
 • sygnał C21 z 13 września - wskazanie lokalnego szczytu indeksu z dnia 11 września
 • sygnał c18 z 20 października - wskazanie końca pierwszej fali wzrostowej z jesiennej zwyżki notowań
 • sygnał C11 z 8 listopada - wskazanie lokalnego dna stanowiącego zakończenie fali korekty. Indeks osiągnął swoje minimum w dniu 7 listopada.
 • sygnał c17 z 18 listopada - początek nowej fali wzrostowej
 • sygnał c12 z 26 grudnia - sygnalizacja nowej fali zwyżki indeksu.

Do wyznaczenia potencjalnych punktów zwrotnych za pomocą metody Fischera w 2002 r. wykorzystane zostały ekstrema z metody Carolana przypadające w okresie 16.04.1991 - 31.12.2001. Otrzymane w ten sposób wskazania na rok 2002 przedstawione zostały w tabeli nr 5. Dzień potencjalnej zmiany tendencji obliczony z wykorzystaniem metody Fischera zaznaczony został przy pomocy litery F. W 2002 r. wystąpiły 3 sygnały Fischera:

 • W dniu 26 stycznia - wskazanie to sygnalizowało szczyt indeksu Wig, który wystąpił w dniu 25 stycznia.
 • W dniu 21 sierpnia - wskazanie lokalnego dołka indeksu z dnia 20 sierpnia
 • W dniu 3 września - wskazanie lokalnego dołka indeksu z dnia 5 września

Czwarty sygnał Fischera możemy uzyskać biorąc pod uwagę następujące ekstrema lokalne indeksu: szczyt z 25 stycznia i szczyt z 3 czerwca 2002 r. Sygnał wypadł w dniu 27 grudnia i sygnalizował lokalne dno indeksu poprzedzające styczniową falę hossy.

Warto podkreślić fakt, że potwierdzenie sygnału Fischera przez sygnał Carolana nie tworzący okna i leżący w pobliżu daty wyznaczonej przez metodę Fischera, stanowi element znacznie zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia punktu zwrotnego w pobliżu daty sygnału Fischera. Taki przypadek miał miejsce dla sygnałów: styczniowego, sierpniowego i grudniowego.

« 1 2 3 »
pokaż artykuł w pełnej treści
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.