Zlecenia DDM+-One or Other w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:06
kontakt

One or Other [Jedno albo drugie]

Zlecenie One or Other [Jedno albo drugie] jest zleceniem składającym się z dwóch powiązanych ze sobą zleceń [Take Profit] oraz [Stop Loss]. Jeżeli jedno ze zleceń zostanie uaktywnione, to drugie automatycznie zostanie anulowane.

Składając zlecenie One or Other Inwestor podaje poniższe warunki: 

Zlecenie [Take Profit]: (przechowywane w DM)
Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka)
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu Limit - limit ceny w zleceniu
Czas od – moment rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM.

Przykładowo Inwestor chciałby złożyć zlecenie w którym rozpoczęcie jego przetwarzania nastąpiłoby od godziny 14:30 , w takim razie może skorzystać z pola „Czas od”. Takie zlecenie zostanie potraktowane jakby zostało złożone w momencie równym parametrowi z pola „Czas od”.  

Zlecenie [Stop Loss]: (przechowywane w DM)
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka)
Limit - limit ceny w zleceniu
Cena uaktywnienia - limit aktywacji dla zleceń DDM+ [SL]  

 

Zlecenie One or Other może być: 

  1. złożone na dłuższy termin
  2. anulowane
  3. nie może być modyfikowane

 

Zapoznaj się z zastrzeżeniami!


Składanie zleceń DDM+ przez wwwSkładanie zleceń DDM+ w NOL3
 ORO_mov.png 
ORO_mov.png

Przykładowa strategia nr 1 

Inwestor w oczekiwaniu na ważne dane makroekonomiczne chciałby nabyć jedną pozycje długą na kontrakcie terminowym, jeżeli dane okazałyby się lepsze od oczekiwań albo nabyć jedną pozycję krótką, jeżeli dane byłby gorsze od oczekiwań. Inwestor obawia się, że składając pojedynczo dwa zlecenia (jedno kupna, drugie sprzedaży) doszłoby do sytuacji, w której zostałoby zrealizowane dwa zlecenia. W celu wykorzystania powyższej strategii inwestor decyduje się na skorzystanie ze zlecenia One or Other.  

 ORO_zlec1.jpg

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One or Other wynosił 2860 pkt. Inwestor składając zlecenie ORO ustalił cenę uaktywnienia dla [Take Profit] na poziomie 2880 pkt a dla [Stop Loss] cenę uaktywniania na poziomie 2840 pkt.

 ORO_Ami1.jpg

Kurs kontraktu terminowego po publikacji danych osiągnął poziom 2880 pkt, zlecenie [Take Profit] zostało uaktywnione oraz wykonane, natomiast zlecenie [Stop Loss] zostało anulowane.

 ORO_Ami2.jpg

 

Przykładowa strategia nr 2 

Inwestor chciałby sprzedać podsiadane przez siebie akcje po jak najlepszym możliwie kursie, jednakże nie ma możliwości ciągłego śledzenia rynku. W takim przypadku może skorzystać ze zlecenia One or Other składając dwa zlecenie sprzedaży (zlecenie ORO do momentu przesłania zlecenia na GPW nie sprawdza stanu posiadania instrumentów finansowych) . Jedno zlecenie sprzedaży [Take Profit] z ceną wyższa oraz jedno zlecenie sprzedaży [Stop Loss] z ceną niższą. Uaktywnienie jednego ze zleceń spowoduje automatyczną anulatę drugiego.

 

 ORO_zlec2.jpg

Inwestor złożył zlecenie One or Other składające się ze zlecenie [Take Profit] z cena uaktywnienia na poziomie 150 zł oraz zlecenie [Stop Loss] z ceną uaktywnienia na poziomie 140 zł. 

 ORO_Ami3.jpg

Kurs akcji spółki KGHM wzrósł do poziomu 150 zł co spowodowało uaktywnienie się zlecenie [Take Profit] oraz wysłanie zlecenie na giełdę z limitem 150 zł. Uaktywnienie zlecenie [Take Profit] spowodowało automatyczną anulatę zlecenia [Stop Loss].

 ORO_Ami4.jpg

Dzięki zastosowaniu zlecenia One or Other Inwestor mógł złożyć jednocześnie zlecenie sprzedaży „biorące zysk” [Take Profit] oraz zlecenie „obronne” [Stop Loss]. Uaktywnienie zlecenie [Take Profit] spowodowało automatyczną anulatę zlecenie [Stop Loss].

Zlecenia DDM+ do momentu przesłania na GPW nie sprawdzają stanu posiadania instrumentów finansowych.

UWAGA! Zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem dyspozycji DDM+.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.