Kalendarium-Dane makro w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.17, godz. 00:36
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
poniedziałek, 15 maja 2017
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen najbardziej zmiennych kwiecień
1.1% r/r
1.1% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen administrowanych kwiecień
2.1% r/r
2.2% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja - 15% średnia obcięta kwiecień
1.4% r/r
1.4% r/r
14:00 Polska waga opis Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień
0.9% r/r
0.7% r/r 0.6% r/r
14:00 Polska waga opis Saldo obrotów towarowych marzec
-218 mln EUR
-10 mln EUR -503 mln EUR revision
14:00 Polska waga opis Saldo rachunku bieżącego marzec
-738 mln EUR
-177 mln EUR -825 mln EUR revision
wtorek, 16 maja 2017
10:00 Polska waga opis PKB n.s.a. - wst. I kw.
4.0% r/r
3.9% r/r 2,5% r/r revision
10:00 Polska waga opis PKB s.a. - wst. I kw.
1.0% k/k
4.1% r/r
0.9% k/k 2,9% r/r revision
środa, 17 maja 2017
12:25 Polska waga opis Stopa lombardowa maj
2.50%
2.50% 2.50%
12:25 Polska waga opis Stopa referencyjna maj
1.50%
1.50% 1.50%
12:25 Polska waga opis Stopa depozytowa maj
0.50%
0.50% 0.50%
12:25 Polska waga opis Stopa redyskontowa maj
1.75%
1.75% 1.75%
16:00 Polska waga opis Komunikat po posiedzeniu RPP maj
czwartek, 18 maja 2017
14:00 Polska waga opis Przeciętne wynagrodzenie brutto kwiecień
4489.1 PLN
4577.9 PLN
14:00 Polska waga opis Wynagrodzenie kwiecień
4.1% r/r
4.35% r/r 5.2% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie kwiecień
4.6% r/r
4.5% r/r 4.5% r/r
14:00 Polska waga opis Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kwiecień
5991.1 tys.
5981.7 tys.
piątek, 19 maja 2017
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj
104.6
104.5
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej kwiecień
0.4% r/r
0,4% r/r revision
14:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień
-0.2% m/m
4.3% r/r
-0.1% m/m
4.5% r/r
4,8% r/r revision
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa kwiecień
-13.3% m/m
-0.6% r/r
-9.35% m/m
2.35% r/r
17.6% m/m
11.1% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa kwiecień
4.3% r/r
5.4% r/r 17.2% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień
4% r/r
8.1% r/r
14:00 Polska waga opis Produkcja budowlano-montażowa s.a. kwiecień
9.2% r/r
10.2% r/r
14:00 Polska waga opis Sprzedaż detaliczna kwiecień
-1.2% m/m
8.1% r/r
0.1% m/m
8.9% r/r
16.5% m/m
9.7% r/r
sobota, 20 maja 2017
Brak danych
niedziela, 21 maja 2017
Brak danych