Rachunki-Pytania i odpowiedzi-Przelewy w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:34
Przelewy

Przelew na rachunek bankowy klienta

Wypłaty środków można zlecać po zalogowaniu do serwisu BOSSA.PL dla rachunków forex: https://www.bossa.pl/bossa/login w zakładce Dyspozycje -> Przelewy. Przelewy są wykonywane w godzinach 8.30-17.15.

Przelew na rachunek inwestycyjny

W celu zasilenia konta FOREX należy wysłać przelew na rachunek inwestycyjny.


Dane do przelewu:
Wpłaty powinny być wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska na indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat.
Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat dostępny jest po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy].
UWAGA! W przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy pierwszy przelew na rachunek inwestycyjny musi zostać wykonany z rachunku bankowego, który należy do tego samego właściciela (lub z rachunku bankowego wspólnego)
Numer rachunku forex oraz indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat można zweryfikować po zalogowaniu do serwisu BOSSA.PL dla rachunków forex: https://www.bossa.pl/bossa/login

Konto forex może zostać również zasilone przelewem wewnętrznym z rachunku akcyjnego lub derywatów. Dyspozycje taką należy składać po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce Dyspozycje -> Przelewy wskazując jako rachunek docelowy numer rachunku forex. Przelewy są księgowane w godzinach 8.30-17.15.

Przelewy między rachunkami Standard i Mikroloty

Po wysłaniu drogą elektroniczną wniosku o „Subkonto mikroloty” zostanie wygenerowany Login do Subkonta mikroloty oraz pojawi się formatka „Przelewy mikroloty” .

Mikroloty_3.png

Zasilenie Subkonta mikroloty możliwe jest tylko z rachunku głównego FOREX, przelew z Subkonta mikroloty możliwy jest tylko na rachunek główny FOREX.

Mikroloty_4.png