Rachunki-Pytania i odpowiedzi-Platforma w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.12.14, godz. 11:06
Platforma

Jak odblokować rachunek w przypadku przekroczenia ilości błędnych logowań?

Rachunek można odblokować wypełniając wniosek [Odblokowanie programu BOSSAFX] dostępny w systemie transakcyjnym w zakładce [Dyspozycje >> Odblokowanie BOSSAFX].Rachunek można także odblokować kontaktując się Wydziałem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 0801 104 104.

Jak otworzyć rachunek demo?

Aby otworzyć rachunek demo należy pobrać plik instalacyjny [plik], a następnie zainstalować platformę. Podczas pierwszego uruchamiania poproszeni będziemy o wypełnienie ankiety rejestracyjnej. Po zakończeniu rejestracji otrzymamy login i hasło z dostępem do rachunku. Szczegóły otwierania rachunku demo.

Jakie są wymogi sprzętowe obsługi platformy?

Platforma BOSSAFX działa w środowisku Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7/8. Wymogi platformy ograniczają się jedynie do wymagań danego systemu operacyjnego.

Jakie są parametry połączenia z internetem?

Program BOSSAFX komunikuje się z serwerami na porcie 443. Jeżeli program nie może nawiązać połączenia należy sprawdzić i skonfigurować połączenie w zaporze sieciowej (firewall).

W przypadku sieci korporacyjnych należy upewnić się czy połączenie odbywa się poprzez serwer proxy. W takim przypadku serwer proxy należy wpisać w menu [Narzędzia >> Opcje >> Server >> Włącz Server proxy >> Proxy]. W przypadku dalszych problemów należy się skontaktować z administratorem sieci.

Jak otworzyć rachunek rzeczywisty?

Pierwszym krokiem otworzenia rachunku rzeczywistego jest rejestracja na stronie internetowej. W końcowym etapie rejestracji podane zostaną login i hasło do rachunku rzeczywistego. Po dokonaniu rejestracji przesłany zostanie Państwu komplet dokumentów potrzebnych do otwarcia i aktywacji rachunku (korenspondencyjnie - pocztą) lub za pośrednictwem kuriera, w zależności od wybranej opcji. Po wypełnieniu dokumentów należy je odesłać na wskazany adres. Dokumenty można także podpisać w centrali DM BOŚ lub w jednym z oddziałów. Rachunek zostanie aktywowany zaraz po otrzymaniu wypełnionego kompletu dokumentów, o fakcie tym zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Za pomocą podanego loginu i hasła należy się zalogować na zainstalowanej platformie BOSSAFX. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DM należy przekazać minimalną wpłatę na utworzony rachunek w wysokości 1000 PLN.

Czy mogę mieć otwarte rachunki demo i rzeczywisty w tym samym czasie?

Tak. Na jednym komputerze można mieć otwartych więcej niż jedną platformę. Warunkiem jest instalacja kolejnych wersji w innych folderach docelowych. Więcej o instalacji platformy tutaj.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.