Rachunki-Pytania i odpowiedzi-Platforma w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2017.12.11, godz. 12:21
Platforma

Visual Orders a One Click Trading

Visual Orders to multifunkcjonalna aplikacja MQL wspomagająca zarządzanie kapitałem, analizę historii transakcji oraz składanie zleceń bezpośrednio z wykresu. One Click Trading to moduł wbudowany w platformę transakcyjną BOSSAFX, za pomocą którego można składać zlecenia jednym kliknięciem oraz modyfikować je z poziomu wykresu. Aby uniknąć konfliktu między Visual Orders i One Click Trading należy odznaczyć  Pokaż poziomy transakcji w zakładce [Narzędzia >> Opcje >> Wykresy]. Należy także wyłączyć moduł One Click Trading, poprzez odznaczenie One Click Trading  w [Narzędzia >> Opcje >>Handel].

UWAGA! Odznaczenie opcji Pokaż poziomy transakcji spowoduje, że na wszystkich wykresach do których nie jest załączona aplikacja Visual Orders nie będą widoczne linie reprezentujące poziomy otwartych pozycji i zleceń oczekujących.

Jak odblokować rachunek w przypadku przekroczenia ilości błędnych logowań?

Rachunek można odblokować wypełniając wniosek [Odblokowanie programu BOSSAFX] dostępny w systemie transakcyjnym w zakładce [Dyspozycje >> Odblokowanie BOSSAFX].Rachunek można także odblokować kontaktując się Wydziałem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 0801 104 104.

Jak otworzyć rachunek demo?

Aby otworzyć rachunek demo należy pobrać plik instalacyjny [plik], a następnie zainstalować platformę. Podczas pierwszego uruchamiania poproszeni będziemy o wypełnienie ankiety rejestracyjnej. Po zakończeniu rejestracji otrzymamy login i hasło z dostępem do rachunku. Szczegóły otwierania rachunku demo.

Czy mogę przyspieszyć proces składania zleceń?

Tak, dzięki specjalnie skonstruowanym skryptom istnieje możliwość składania zleceń za pomocą skrótów klawiszowych, co znacznie przyspiesza proces otwierania i zamykania pozycji. Szczegółowy opis oraz skrypty do pobrania znajdują się tutaj. Proces składania zleceń przyspieszyć można także za pomocą aplikacji MQL Visual Orders lub modułu One Click Trading .

Jakie są wymogi sprzętowe obsługi platformy?

Platforma BOSSAFX działa w środowisku Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7/8. Wymogi platformy ograniczają się jedynie do wymagań danego systemu operacyjnego.

Jakie są parametry połączenia z internetem?

Program BOSSAFX komunikuje się z serwerami na porcie 443. Jeżeli program nie może nawiązać połączenia należy sprawdzić i skonfigurować połączenie w zaporze sieciowej (firewall).

W przypadku sieci korporacyjnych należy upewnić się czy połączenie odbywa się poprzez serwer proxy. W takim przypadku serwer proxy należy wpisać w menu [Narzędzia >> Opcje >> Server >> Włącz Server proxy >> Proxy]. W przypadku dalszych problemów należy się skontaktować z administratorem sieci.

Jak otworzyć rachunek rzeczywisty?

Pierwszym krokiem otworzenia rachunku rzeczywistego jest rejestracja na stronie internetowej. W końcowym etapie rejestracji podane zostaną login i hasło do rachunku rzeczywistego. Po dokonaniu rejestracji przesłany zostanie Państwu komplet dokumentów potrzebnych do otwarcia i aktywacji rachunku (korenspondencyjnie - pocztą) lub za pośrednictwem kuriera, w zależności od wybranej opcji. Po wypełnieniu dokumentów należy je odesłać na wskazany adres. Dokumenty można także podpisać w centrali DM BOŚ lub w jednym z oddziałów. Rachunek zostanie aktywowany zaraz po otrzymaniu wypełnionego kompletu dokumentów, o fakcie tym zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Za pomocą podanego loginu i hasła należy się zalogować na zainstalowanej platformie BOSSAFX. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DM należy przekazać minimalną wpłatę na utworzony rachunek w wysokości 1000 PLN.

Czy mogę mieć otwarte rachunki demo i rzeczywisty w tym samym czasie?

Tak. Na jednym komputerze można mieć otwartych więcej niż jedną platformę. Warunkiem jest instalacja kolejnych wersji w innych folderach docelowych. Więcej o instalacji platformy tutaj.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.