Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-Zlecenia oczekujące w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 15:23
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Zlecenia oczekujące

Obok zleceń realizowanych w trybie natychmiastowym, platforma BOSSAFX oferuje również zlecenia oczekujące. Są to zlecenia, które zostaną aktywowane w przyszłości, przy określonych warunkach dotyczących kształtowania się ceny danego instrumentu, z uwzględnieniem oczekiwań inwestora co do kierunku tych zmian.

Buy Stop – zajęcie pozycji długiej po wzroście kursu, po przekroczeniu zadanego poziomu cenowego. Zlecenie kupna zrealizowane jest po kursie wyższym niż obecny. Zlecenie stosowane często w strategii polegającej na przebiciu pewnego poziomu cenowego, który jest istotny z punktu widzenia analizy wykresów. Przebicie takiej bariery zwiększy prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego.

Przykład
Inwestor analizując wykres GBPUSD zaobserwował silny poziom oporu na poziomie 1.43000 i spodziewa się silnego ruchu wzrostowego przebiciu tego poziomu. Potwierdzeniem jego analiz będzie osiągnięcie przez cenę poziomu 1.43100, w którym to miejscu ustawił zlecenie oczekujące Buy Stop.

1buystopgbpusd.png


Jak widzimy przypuszczenia naszego inwestora okazały się trafione i po przebiciu poziomu 1.43000 nastąpił silny ruch w górę, co dało inwestorowi zysk w wysokości około 450 pipsów (4500 punktów).


2buystopgbpusd2.png


Sell Stop
- zlecenie odwrotne do Buy Stop, opierające się na założeniu gwałtownego spadku kursu, po przebiciu linii oporu. Cena aktywacji zlecenia jest niższa od aktualnej ceny rynkowej.

Analizując wykres USDJPY inwestor zauważa wsparcie na poziomie 95.770 od którego cena odbiła się już czterokrotnie. Postanawia ustawić zlecenie oczekujące Sell Stop na poziomie 95.650, czyli poniżej poziomu wsparcia.

3sellstopusdjpy.png


Jak widzimy cena po okresie konsolidacji, wybiła poziom 95.770 i zaczęła spadać co potwierdziło oczekiwania inwestora, natomiast zlecenie zostało otwarte po cenie 95.650.

4sellstopusdjpy2.png

 

Buy Limit – zlecenie to stosujemy zakładając chwilowy spadek ceny do pewnego poziomu po którym nastąpi odbicie i cena powróci do trendu wzrostowego. Kupujemy więc dany instrument po cenie niższej niż obecna co w przypadku potwierdzenia naszych oczekiwań (cena wzrośnie) pozwoli nam na osiągnięcie większych zysków.

Przykład
Analizując wykres GBPUSD inwestor posługuje się analizą Fibonacciego. Jak widzimy poziom wyznaczony z tej analizy, równy 1.62090 (50 % fali wzrostowej) okazał się silnym wsparciem i powstrzymał już trzykrotnie kurs przed dalszymi spadkami. Inwestor obserwuje kolejny spadek ceny i postanawia ustawić zlecenie oczekujące Buy Limit o cenie aktywacji równej 1.62090, mając nadzieję na kolejną udaną obronę tego poziomu i dalsze wzrosty.

5buylimitgbpusd.png

Jak widzimy kurs zatrzymał się na poziomie 1.62090 co aktywowało zlecenie oczekujące Buy Limit po czym nastąpił gwałtowny wzrost ceny i inwestor mógł zamknąć transakcję ze sporym zyskiem.

6buylimitgbpusd2.png

 

Sell Limit – jest to lustrzane odbicie zlecenia buy limit. Zakładamy chwilowy wzrost ceny do pewnego poziomu po którym nastąpi powrót do trendu spadkowego. Oznacza to zajęcie pozycji krótkiej po cenie wyższej niż obecna co w przypadku potwierdzenia naszych przewidywań zwiększy nasze zyski.

Przykład
Dokonując analizy Fibonacciego na wykresie USDJPY inwestor postanawia złożyć zlecenie oczekujące Sell Limit po cenie 94.380, gdyż poziom ten stanowi 61.8% zniesienia poprzedzającej fali spadkowej. Inwestor ma nadzieję, że obecna zwyżka kursu jest tylko korektą, która zakończy się właśnie w tym miejscu i że kurs powróci do dalszych spadków. Jak widzimy cena dotknęła poziomu 94.380 zlecenie zostało aktywowane po czym nastąpił gwałtowny spadek kursu.

7selllimitusdjpy2.png

 

Widzimy więc że oprócz tradycyjnego podziału na pozycję długą i krótką, możemy tutaj dokonać podziału na zlecenia typu Stop i typu Limit. Zlecenia typu Stop są strategią na przebicie danych poziomów cenowych w celu potwierdzenia panującego trendu natomiast ustawiając zlecenia typu Limit przewidujemy odbicie ceny od danych poziomów np. wsparć i oporów.

Ustawianie zleceń oczekujących na platformie BOSSAFX.

Aby ustawić zlecenie oczekujące należy najpierw wywołać okno [Zlecenie]. Możemy to zrobić klikając prawym klawiszem myszy na wybrany wykres i z menu kontekstowego wybrać [Handel], a następnie [Nowe zlecenie]. Również dwukrotnie klikając w oknie [Rynek] na wybrany instrument lub używając klawisza F9, okno to zostanie uruchomione. Pierwszym krokiem jest wybór [Zlecenia oczekującego] w polu [Typ].

8ZO1.png


Następnie wybieramy rodzaj zlecenia oczekującego oraz cenę realizacji.

9Typ.png


Dodatkowo, możemy ustawić poziom Stop Loss oraz Take Profit. Informację o wszystkich zleceniach oczekujących znajdziemy w oknie [Terminal] w zakładce [Handel] poniżej paska pokazującego stan naszego konta.

10Terminal.png
 
 

Uwaga! Dla rachunków Mikroloty oraz VIP kurs transakcyjny różni się od kursu prezentowanego na wykresie. W przypadku rachunku Mikroloty instrumenty z grupy Majors, Second Majors i PLN mają cenę bid niższą od prezentowanej na wykresie, transakcyjna cena ask jest zaś wyższa niż prezentowana przez linię ask na wykresie. Sytuacja odwrotna występuje w przypadku rachunków VIP: transakcyjny kurs bid jest wyższy od prezentowanego na wykresie, transakcyjny kurs ask jest zaś niższy niż reprezentowany przez linię ask na wykresie. Oznacza to, że zlecenie oczekujące może zostać niezrealizowane, nawet jeżeli kurs na wykresie wskazuje na osiągnięcie ceny aktywacji. Podstawą realizacji zleceń oczekujących jest kurs transakcyjny widoczny w oknie Rynek. Dla rachunków standardowych kursy z okna Rynek i z wykresu są tożsame.