Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-Głębokość rynku w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.25, godz. 23:21
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Moduł Głębokość rynku

Składanie zleceń z okna Głębokości Rynku 

Wraz z aktualizacją platformy (build 670) pojawił się nowy moduł transakcyjny - Głębokość Rynku, z którego można składać zlecenia natychmiastowe i oczekujące. Moduł otwieramy z poziomu menu podręcznego otwieranego w oknie Rynek lub na wykresie cenowym (lub za pomocą skrótu Alt+B).

 

mrkt_depth_1

 

Moduł wyświetlany jest w postaci tabeli, podzielonej symetrycznie w poprzek - w górnej części znajdują się kursy ask i wyższe, w dolnej bid i niższe. Aby składać zlecenia z poziomu modułu należy zaznaczyć opcję Narzędzia > Opcje > Handel > One Click Trading.

 

kliknij_aby_powiększyć

 

 

Zlecenia oczekujące Sell Limit i Buy Stop składamy klikając odpowiednio w strzałki znajdujące się przy podanych kursach (w dół dla Sell Limit, w górę dla Buy Stop). Kursy w tabeli rosną (od dołu do góry tabeli) o minimalny krok kwotowania (punkt). Analogicznie składamy zlecenia oczekujące Sell Stop (strzałka w dół w dolnej części tabeli) i Buy Limit (strzałka w górę w dolnej części tabeli). Aby zwiększyć rozpiętość kursów w module tabelę należy maksymalnie rozciągnąć w pionie. Na samym dole tabeli znajdują się trzy pola w których można określić kurs aktywacji stop loss (w pipsach od kursu zawarcia transakcji), wolumen zlecenia (w lotach) oraz kurs aktywacji take profit (w pipsach od kursu zawarcia transakcji). Parametry transakcji można wprowadzić wpisując odpowiednie wartości za pomocą klawiatury lub skorzystać ze strzałek (góra/dół) oraz odpowiedniej kombinacji klawiszy - opis w poniższej tabeli.

 

Operacja
Wolumen w lotach

Take Profit

Stop Loss

Rachunek standardowyRachunek mikroloty
up zwiększenie o 0.10 lota
zwiększenie o 0.01 lota
zwiększenie o 1 punkt
down zmniejszenie o 0.10 lota
zmniejszenie o 0.01 lota
zmniejszenieo 1 punkt
up-down + Shift
zmniejszenie / zwiększenie o 0.50 lota
zmniejszenie / zwiększenie o 0.05 lota
zmniejszenie / zwiększenie o 5 punktów
up-down + Ctrl
zmniejszenie / zwiększenie o 1 lot
zmniejszenie / zwiększenie o 0.10 lota
zmniejszenie / zwiększenie o 10 punktów
up-down + Ctrl + Shift
zmniejszenie / zwiększenie o 5 lotów
zmniejszenie / zwiększenie o 0.50 lota
zmniejszenie / zwiększenie o 50 punktów

 

UWAGA! Składając zlecenia oczekujące należy wziąć pod uwagę politykę realizacji zleceń:

  • zlecenia buy stop, sell stop i stop loss realizowane są po pierwszej cenie spełniającej warunek aktywacji (oznacza to, że w przypadku wystąpienia luki cenowej zlecenie może zostać zrealizowane pokursie gorszym niż kurs aktywacji)
  • zlecenia sell limit, buy limit i take profitrealizowane są w trakcie sesji danego instrumentu po kursie aktywacji
  • na otwarciu rynku wszystkie zlecenia oczekujące i obronne realizowane są po kursie otwarcia
  • dla większości instrumentów limit odległości kursu aktywacji od bieżącej ceny rynkowej wynosi 0, jednak istnieje grupa instrumentó, dla których limit ten może być większy lub zostać okresowo zwiększony (więcej o limitach dla zleceń oczekujących w Tabeli Limitów )

Z poziomu modułu Głębokość Rynku można także zawierać transakcje w trybie natychmiastowym - korzystając z przycisków [Sprzedaj] i [Kup]. Za pomocą przycisku [Zamknij] zamykana jest najwcześniej otwarta transakcja w danym instrumencie (zasada FIFO).

Za pomocą prawego klawisza myszy otwieramy menu podręcznemodułu Głębokość Rynku, którego zawartość różni się w zależności od miejsca w którym zostanie otworzone. Jeżeli menu otworzymy na komórce zawierającej aktywne zlecenie, wtedy będziemy mieli możliwość modyfikacji lub anulacji zlecenia.

 

context_menu

 

Istnieje także możliwość ustawienai alarmu cenowego oraz wystawienia kolejnego zlecenia oczekującego z danym kursem aktywacji.

UWAGA!
Zaleca się przetestowanie modułu Głębokość Rynku na rachunku demonstracyjnym, zanim zaczniemy z niego korzystać na rachunku rzeczywistym, gdyż przypadkowe kliknięcie może skutkować zawarciem niechcianej transakcji.