Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-Kupno, sprzedaż instrumentu w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 21:31
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Kupno,sprzedaż instrumentu

Po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami z rynków OTC, możemy przejść do rzeczy najistotniejszej, czyli do zawierania transakcji. Istotą inwestowania na platformie BOSSAFX są kontrakty różnic kursowych (CFD), które dają możliwość zarobku zarówno na wzrostach jak i spadkach cen instrumentów finansowych. Dzieje się tak ponieważ wynik z danej pozycji jest różnicą pomiędzy kursem z otwarcia transakcji, a kursem z chwili jej zamknięcia. Załóżmy, że z naszych analiz wynika, że cena danego waloru będzie rosła. Decydujemy się więc zakupić dany instrument. Kupno instrumentu oznacza zajęcie pozycji długiej (long) na danym rynku. Po określonym czasie cena rzeczywiście wzrosła, a my decydujemy się zamknąć otwartą pozycję. Zyskiem będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu. W przypadku przewidywań odwrotnych, a więc kiedy zakładamy spadek kursu danego instrumentu, sprzedajemy dany walor (otwieramy pozycję krótką - short ).
Jak możemy sprzedać coś, czego nie posiadamy? W przypadku par walutowych zawsze jedna z walut jest sprzedawana, a druga kupowana. Zajęcie pozycji długiej w USDPLN, to nic innego jak kupno określonej ilości dolarów za złotówki. Zajęcie pozycji krótkiej w EURUSD to rownież zakup określonej ilości dolarów za euro.

W przypadku kontraktów CFD postępujemy podobnie, jednak z tą różnicą, że sprzedajemy coś, czego nie posiadamy ,aby to następnie odkupić po niższej cenie - czyli jest to transakcja umowna (nierzeczywista). Możemy przyjąć, że pożyczyliśmy dany aktyw, następnie go sprzedaliśmy, a po zmianie jego ceny odkupiliśmy go na rynku i oddaliśmy pożyczkodawcy. Dla nas natomiast istotny jest wynik transakcji, który jest różnicą pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że zawieranie transakcji jest swoistego rodzaju zakładem, w którym obstawiamy czy kurs danego instrumentu wzrośnie, czy spadnie. Wynik natomiast zależy od różnicy pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia.

Zawieranie transakcji na platformie.

Otwierając długą jak i krótką pozycję musimy wywołać okno [Zlecenie]. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na wykres i z menu podręcznego wybieramy [Handel], a następnie [Nowe zlecenie]. Możemy również użyć klawisza [F9] lub w oknie [Rynek] kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybrany instrument.

1NoweZlecenieCH.png

2NoweZlecenieMW.png

Należy pamiętać, że otwierając pozycję długą (kupując dany instrument) – zakładamy wzrost kursu natomiast otwierając pozycję krótką (sprzedając dany instrument) – zakładamy spadek kursu.

Uwaga! Dla rachunków Mikroloty oraz VIP kurs transakcyjny różni się od kursu prezentowanego na wykresie. W przypadku rachunku Mikroloty instrumenty z grupy Majors, Secon Majors i PLN mają cenę bid niższą od prezentowanej na wykresie, transakcyjna cena ask jest zaś wyższa niż prezentowana przez linię ask na wykresie. Sytuacja odwrotna występuje w przypadku rachunków VIP: transakcyjny kurs bid jest wyższy od prezentowanego na wykresie, transakcyjny kurs ask jest zaś niższy niż reprezentowany przez linię ask na wykresie. Zlecenia realizowane są po kursach transakcyjnych widocznych w oknie Rynek, nie zaś po kursach z wykresów. Dla rachunków standardowych kursy z okna Rynek i z wykresu są tożsame.

 

3OknoZlecen.png

Po otwarciu transakcji pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie operacji.

4Potwierdzenie.png

Uwaga! W niektórych przypadkach próba zawarcia transakcji może nie dojść do skutku.

Jedną z przyczyn może być niewystarczająca ilość środków na rachunku pod depozyt zabezpieczający. W takiej sytuacji otrzymamy następujący komunikat: "Za mało środków".

5NotEnoughMoney.png

Inne możilwe komunikaty, informujące o braku możliwości zawarcia transkacji to:

"Cena nie rynkowa" - oznacza, że cena podawana w kwotowaniach odbiega chwilowo od ceny rynkowej, aby złożyć zlecenie, należy w tej sytuacji powtórzyć operację.

6CenaNieRynkowa.png

"Rynek jest zamknięty" - komunikat pojawiający się w chwili, gdy próbujemy złożyć zlecenie na instrument, który nie jest w danym momencie notowany.

7MarketClosed.png

"Za dużo transakcji"   - komunikat pojawia się, gdy łączna ilość otwartych pozycji i zleceń oczekujących o wolumenie od 0.01 lota do 0.09 lota wynosi 10 i zamierzamy otworzyć 11 pozycję o wolumenie z podanego przedziału. Bez problemu otworzymy pozycję o wolumenie 0.1 lota i więcej. Komuniakt ten pojawia się tylko kiedy operujemy na rachunku mikroloty.