Pierwsze kroki-Podstawowe informacje w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.08.21, godz. 08:58
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Podstawowe informacje

Cena Bid, Ask i spread

Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie Ask.

Bid - jest to cena po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane zlecenia kupna.

Ask - jest to cena po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży.

Spread - jest to różnica pomiędzy ceną kupna (Ask), a ceną sprzedaży (Bid).

PIERWSZE_URUCHOMIENIE1.png


Rozróżnienie to ma ogromne znaczenie dla rozliczania transakcji. Należy pamiętać, że kupując dany instrument (otwierając pozycję długą) transakcja zostanie zawarta po cenie Ask (wyższej). Zawarcie transakcji sprzedaży odbywa się zawsze po cenie Bid. Zamknięcie pozycji długiej następuje po kursie Bid, krótkiej zaś po cenie Ask.

Uwaga! W przypadku rachunków Mikroloty oraz VIP kursy bid i ask widoczne w oknie rynek różnią się od kursów widocznych na wykresie, ponieważ na wykresach odzwierciedlane są ceny z rachunków standardowych. Dla rachunków VIP transakcyjny kurs bid jest zawsze wyższy od widocznego na wykresie, transakcyjny kurs ask jest niższy nie prezentowany przez linię ask na wykresie. Odwrotnie jest w przypadku rachunku Mikroloty. Tu dla instrumentów z grupy Majors, Second Majors oraz PLN transakcyjny kurs bid jest niższy niż widoczny na wykresie, kurs ask jest zaś wyższy od kursu reprezentowanego przez linię ask na wykresie. 

Dla przykładu weźmy notowania pary EURPLN z kwotowaniem 4. 2925/4.2955. Oznacza to, że ceną kupna (Ask) jest 4.2955 (zawsze wyższa wartość) natomiast cena sprzedaży (Bid) wynosi 4.2925. W przypadku gdybyśmy chcieli kupić i natychmiast sprzedać EURPLN ponieślibyśmy stratę w wysokości 30 pipsów czyli zapłacilibyśmy tzw. spread.

Uwaga! Czasami wartość spreadu ulega zmianie. Dotyczy to zwłaszcza par walutowych, których płynność spada w określonych godzinach. Innym powodem rozszerzenia spreadu może być publikacja znaczących danych ekonomicznych podczas których zmienność kursu gwałtownie wzrasta. Więcej informacji tutaj.

Wielkość transakcji - Lot

Lot – jest jednostką określająca wolumen zlecenia. W przypadku par walutowych 1 lot odpowiada 100000 jednostek waluty bazowej (waluta bazowa jest to pierwsza waluta w parze, np. w przypadku EURPLN walutą bazową jest EUR). Wolumen transakcji możemy dostosowywać do własnych preferencji i nie musi on wynosić 100000 jednostek waluty bazowej. Najmniejszy wolumen transakcji wynosi 0.1 lota.

Posłużmy się przykładem: otwieramy długą pozycję o wielkości 1 lota na parze EURUSD po cenie 1.38513 Wiąże się to z zakupem 100 000 euro za 138 513 dolarów, analogicznie otwarcie pozycji krótkiej na EURUSD po cenie 1.38495, wiąże się ze sprzedażą 100 000 euro za 138 495 dolarów.

Co to jest pips i ile jest wart?

Pips - terminem tym określamy podstawowy krok notowania instrumentu. W przypadku par EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY i GBPJPY wartość pipsa podawana jest z dokładnością do części dziesiętnej. Dla pozostałych instrumentów pips odpowiada punktowi, czyli minimalnemu krokowi notowań.

Oprócz pipsa mamy także do czynienia z pojęciem punkt, który równy jest minimalnemu krokowi notowania. Oznacza to, że minimalna wartość, o jaką może się zmienić cena instrumentu, wynosi jeden punkt. Instrumenty: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD kwotowane są do piątego miejsca po przecinku. Instrumenty, które tworzą pary z Jenem Japońskim :USDJPY, EURJPY, GBPJPY kwotowane są do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku pierwszej grupy instruemntów zmiana ceny o jednostkę na piątym miejscu po przecinku odpowiada zmianie o jeden punkt, co odpowiada 0,1 pipsa. Analogicznie w przypadku, podanych wyżej, par z Jenem: zmiana ceny o jednostkę na trzecim miejscu po przecinku odpowiada wartości jednego punktu lub 0,1 pipsa. Pozostałe instrumenty kwotowane są w konwencji, w której pips równy jest minimalnemu krokowi notowań, czyli punktowi. Obserwując więc zmianę EURPLN z poziomu 4.2515 do 4.2500 widzimy spadek kursu o 15 punktów, co w tym przypadku odpowiada 15 pipsom. Zmiana kursu EURUSD z 1.38377 na 1.38399 odpowiada wzrostowi o 22 punkty, co odpowiada 2,2 pipsa.


Ile wynosi wartość 1 pipsa dla 1 lota AUDUSD, a ile dla 0.1 lota EURUSD?

W przypadku 1 lota AUDUSD wartość 1 pipsa wynosi 10 USD, ponieważ:

[0.0001] x [100 000 USD] = 10USD (USD waluta kwotowana)

natomiast dla 0.1 lota EURUSD 10 razy mniej czyli 1USD, gdyż:
[0.00010] x [10 000 USD] = 1USD (USD waluta kwotowana).

W przypadku platformy BOSSAFX rachunki są prowadzone w PLN, wartości pipsa przeliczane są zatem na złotówki po bieżącym kursie PLN i waluty kwotowanej. Na wartość pipsa w parze "nie złotówkowej" wpływa również kurs PLN. W powyższym przykładzie na wartość pipsa w parze EUR/USD wpływa również kurs USDPLN (ponieważ USD jest walutą kwotowaną).

Wartość pipsa można obliczyć z poziomu platformy za pomocą wskaźnika Kalkulator BOSSAFX lub specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego.

Depozyt i dźwignia finansowa

Załóżmy, że kurs EURUSD wynosi 1.35025, inwestor chce otworzyć długą pozycję (dokona transakcji kupna) na tym instrumencie po danym kursie o wartości 1 lota. Oznacza to, że kupuje 100 000 EUR za 135 025 USD czyli musi posiadać owe 135 025 USD. W naszej rzeczywistości inwestor może wykorzystać mechanizm dźwigni, która w naszym przykładzie wynosi 1:100 co oznacza że inwestor potrzebuje 100 razy mniej kapitału aby otworzyć daną pozycję, natomiast zyski i straty obliczane będą od wartości 100000 EUR. W rzeczywistości inwestor zobowiązany jest do wpłaty depozytu w wysokości 1% wartości kontraktu w walucie bazowej, czyli de facto kapitału 100-krotnie mniejszego (przy dźwigni 1:100 ). Policzmy teraz stopę zwrotu w pierwszym i drugim przypadku przy założeniu, że cena wzrosła do 1.40025 a inwestor zdecydował się zamknąć swoją pozycję.

Pierwszy przypadek:

Dźwignia finansowa 1:1
Zamykamy pozycję po cenie 1.40025 czyli sprzedajemy 100 000 EUR i otrzymujemy 140 025 USD.
Zysk: 140 025 USD - 135 025 USD = 5 000 USD
Stopa zwrotu: (140 000 - 135 000 )/135 000 = 3,7 %

Drugi przypadek:

Dźwignia finansowa 1:100
Zainwestowany kapitał 1000 EUR (1% wartości kontraktu ) czyli 1352,5 USD (1,35025x1000 EUR)
Zysk - jako że obracamy tą samą kwotą, zysk jest taki sam 5000 USD.
Stopa zwrotu 5000/1350= 370% (czyli 100x3,7%)

 

Uwaga! W przypadku zawierania transakcji przeciwstawnych (pozycja długa i krótka w jednym instrumencie) depozyt pobierany jest tylko od jednej pozycji. Jeżeli wielkość pozycji nie jest równa, depozyt pobierany jest od większej z nich.