Pierwsze kroki-Giełda a OTC w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 10:58
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Transakcje giełdowe, a transakcje na rynku OTC

Transakcje zawierane na rynkach OTC są podobne do transakcji giełdowych. Istnieje jednak kilka istotnych różnic, które wymagają omówienia, gdyż mogłyby powodować pewne nieporozumienia, zwłaszcza wśród inwestorów giełdowych rozpoczynających swą przygodę z systemem transakcyjnym BOSSAFX. Najistotniejsze różnice zostały omówione w poniższej tabeli.

Transakcje
 Wyszczególnienie Transakcje giełdowe Transakcje OTC
Kurs zawierania transakcji
 • w zależności od złożonego zlecenia - po kursie oczekującego zlecenia przeciwstawnego lub określonego w limicie
 • zawsze po kursie ASK dla zleceń kupna i zawsze po kursie BID dla zleceń sprzedaży1)
Czas składania zleceń
 • w czasie notowań ciągłych, przed i po fixingu
 • tylko w czasie notowań2)
Rodzaje zleceń
 • zlecenia PCR,PCRO,PKC, z limitem ceny
 • zlecenia realizowane natychmiastowo (Instant Execution)
 • zlecenia przez zapytanie (Request)3)
 • zlecenia oczekujące
Rodzaje zleceń oczekujących
 • limit ceny
 • limit aktywacji
 • Buy/Sell Stop 4)
 • Buy/Sell Limit
 • Stop Loss/Take Profit 5)
 • Trailing Stop 6)
Realizacja transakcji
 • w całości lub częściowo
 • zawsze w całości 7)
Zamykanie transakcji
 • zawarcie pozycji przeciwnej
 • opcja "Zamknij" 8)
 • opcja "Zamknij przez" - zamykanie zleceń przeciwstawnych - jedno zamyka drugie
Koszty transakcyjne
 • prowizje
Wygaśnięcie instrumentu pochodnego
 • w ustalone dni
 • rolowany, z możliwością utrzymania pozycji maksymalnie przez rok 10)

1) Transakcje kupna zawierane są zawsze po cenie ASK, bez względu na to jakiego rodzaju zlecenie zostało złożone. Zamknięcie transakcji kupna następuje po cenie BID. Analogicznie jest w przypadku zleceń sprzedaży: otwarcie zawsze po cenie BID, zamyknięcie po cenie ASK. Wykres na platformie BOSSAFX rysowany jest w oparciu o cenę BID.

2) Składanie zleceń i zawieranie transakcji możliwe jedynie w czasie notowań danego instrumentu (Dni obrotu). To samo dotyczy modyfikowania poziomów Stop Loss i Take Profit oraz składania, modyfikowania i usuwania zleceń oczekujących.

3) Zlecenia realizowane są po cenach podawanych na platformie, jednak w przypadku instrumentów mało płynnych lub transakcji o dużych nominałach, zlecenia realizowane są przez "Zapytanie o cenę". Polega ono na podaniu ceny rynkowej przez dealera. Po wyświetleniu się ceny mamy 5 sekund na zawarcie transakcji.

4)Odpowiednikiem giełdowych zleceń z limitem aktywacji są zlecenia typu Buy Stop, Sell Stop. Dotyczy to jedynie zleceń otwierających pozycję (Entry Stop). Do zamykania zleceń już otwartych na platformie BOSSAFX używa się zleceń typu Take Profit i Stop Loss. Zlecenia typu Buy Limit oraz Sell Limit są podobne do giełdowych zleceń z zadanym limitem ceny. Giełdowe zlecenie PCRO nie ma odpowiednika wśród zleceń dostępnych na platformie BOSSAFX. Wynika to z faktu, że zlecenia składane mogą być tylko w czasie notowań danego instrumentu.

5) Zlecenia Stop Loss realizowane są po cenach rynkowych, oznacza to, że w przypadku wystąpienia luki cenowej, zlecenie zostanie zamknięte po pierwszej cenie, która wystąpiła na rynku. Zlecenia Take Profit realizowane są po cenie zadanej przez klienta.

6) Trailling Stop nie ma swojego odpowiednika wśród zleceń giełdowych. Jest to tak zwany Stop Loss kroczący, przesuwający się o zadaną wartość w kierunku realizacji zysku. Więcej o Trailling Stopie w zakładce "Zlecenia obronne" lub dziale "Edukacja".

7)Realizacja transakcji następuje zawsze w całości po tej samej cenie.

8) Bardzo istotną różnicę stanowi zamykanie zleceń. O ile na GPW pozycje zamykane są poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej, o tyle na platformie BOSSAFX zamykać je należy poprzez wybranie pozycji którą chcemy zamknąć i przyciśnięciu klawisza "Zamknij zlecenie". Jeżeli posiadamy pozycje przeciwstawne w danym instrumencie, to możemy je z sobą skojarzyć i zredukować pozycję do wartości netto.

9) Zawieranie transakcji na rynkach OTC za pośrednictwem platformy BOSSAFX nie wiąże się z żadnymi prowizjami. Istnieje za to pojęcie spreadu i punktów swapowych. Inwestor zawiera transakcje kupna po cenie "Ask" - zamyka je po cenie "Bid". Odwrotnie jest w przypadku transakcji sprzedaży - zawieranych po cenie "Bid" i zamykanych po cenie "Ask". Różnica między cenami Bid i Ask stanowi spread. Z tej przyczyny wynik na transakcji, zaraz po jej zawarciu, jest ujemny. Spread może zostać rozszerzony. Dotyczy to zwłaszcza par walutowych, których płynność spada w określonych godzinach. Innym powodem rozszerzenia spreadu może być publikacja znaczących danych ekonomicznych. Zmienność kursu gwałtownie wzrasta przed publikacją.

10) W przypadku instrumentów finansowych na waluty kurs po którym zawierane są transakcje przez klientów jest kursem natychmiastowym (Spot). Różnica pomiędzy kursem terminowym instrumentu pochodnego notowanego na pltformie BOSSAFX a kursem natychmiastowym (tzw. koszt przetrzymywania pozycji) naliczana jest codziennie między 23:59-24:00 i dopisywana do wartości rachunku w postaci wielkości pieniężnej (wielkość "swap"). W przypadku instrumentów opartych na kontraktach terminowych np. FOIL, FUS30 czy FDE30 dzienne punkty swapowe nie występują (transakcje zawierane są już po kursie terminowym). W odróżnieniu od giełdowych instrumentów pochodnych nie istnieje jednak sztywno ustalony dzień wygaśnięcia kontraktu. Wygasające kontrakty są rolowane na kolejną serię, w dniu rolowania, a różnica bazy uwzględniana jest w postaci punktów swapowych w dniu rolowania.