Pierwsze kroki-Equity CFD w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.08.23, godz. 05:08
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Equity CFD

Equity CFD to możliwość zawierania Transakcji na akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez platformę BOSSAFX. Instrument ten poszerza tym samym ofertę o akcje największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Podobieństwa i różnice między Equity CFD, Giełdą i OTC 
Wyszczególnienie Equity CFD Giełda OTC
Kurs zawierania
transakcji
po kursie oczekującego zlecenia przeciwstawnegopo kursie oczekującego zlecenia przeciwstawnego lub określonym w limiciepo kursie ASK dla zleceń kupna i po kursie BID dla zleceń sprzedaży
Rodzaje zleceń
 • zlecenia po cenie rynkowej (Market)
 • zlecenia oczekujące 
 • PCR
 • PKC
 • PEG
 • z limitem
 • zlecenia po aktualnej cenie instrumentu (Instant)
 • zlecenia przez zapytanie o cenę (Request)
 • zlecenia oczekujące
Rodzaje zleceń oczekujących
 • Buy/Sell Stop
 • Buy/Sell Limit
 • Stop Loss/Take Profit
 • Trailing Stop (po cenie rynkowej)
 • limit ceny
 • limit aktywacj
 • Buy/Sell Stop
 • Buy/Sell Limit
 • Stop Loss/Take Profit
 • Trailing Stop (po aktualnej cenie instrument lub limicie)
Realizacja transakcji
w całości, może być w kilku transakcjachw całości lub w części
zawsze w całości
Zamykanie transakcji
 • opcja "Zamknij"
 • opcja "Zamknij przez"
zawarcie pozycji przeciwnej
 •  opcja "Zamknij"
 • opcja "Zamknij przez"
Czas składania zleceńw godzinach handlu dla danego instrumentu (notowania ciągłe)
w czasie notowań ciągłych, fazy przed otwarciem i zamknięciem oraz fazy dogrywki
w godzinach handlu dla danego instrumentu
Koszty transakcyjneprowizje
prowizje
spread

Realizacja zleceń

Zlecenie dla instrumentów Equity CFD realizowane są w trybie zleceń rynkowych (Egzekucja Rynkowa – Market). Jeśli chodzi o platformę BOSSAFX jest to nowy tryb realizacji zleceń.

Zlecenia rynkowe realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a nie zrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych na Rynku Bazowym (arkusz GPW). Cena, po której zrealizowane zostało zlecenie może różnić się od widocznej ceny z chwili złożenia zlecenia. Praktycznie oznacza to, że po złożeniu zlecenia rynkowego przekazywane jest on na GPW jako zleceń PKC.Zlecenia rynkowe realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a nie zrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych na Rynku Bazowym (arkusz GPW). Cena, po której zrealizowane zostało zlecenie może różnić się od widocznej ceny z chwili złożenia zlecenia. Praktycznie oznacza to, że po złożeniu zlecenia rynkowego przekazywane jest on na GPW jako zleceń PKC. 

Dla Equity CFD możliwe jest również składanie zleceń typu Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop oraz Stop Loss. Po spełnieniu warunku aktywacji zlecenie realizowane są jako zlecenia rynkowe, czyli tzw. PKC. Należy pamiętać, że cena realizacji może różnić się od ceny ustalonej przez Klienta w zleceniu. 

Zamknięcie pozycji na Equity CFD odbywa się tak samo jak dla innych instrumentów dostępnych na platformie, czyli poprzez wybór opcji „Zamknij” lub opcji „Zamknij przez” (zamykanie zleceń przeciwstawnych – jedno zamyka drugie). 

Kwotowanie instrumentów Equity CFD ma wyłącznie charakter informacyjny. Ostateczna cena, po której Transakcja na Equity CFD została zawarta, jest podawana zwrotnie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. 

Godziny handlu

Godziny handlu dla instrumentów Equity CFD publikowane są na stronie bossafx.pl . Mogą się one różnić od godzin handlu akcji na Giełdzie, gdyż obejmuję jedynie fazę notowań ciągłych (z pominięciem fazy przed otwarciem i zamknięciem, fazy otwarcia i zamknięcia oraz fazy dogrywki).

Spread

Dla instrumentów Equity CFD spread jest zmienny i wynosi tyle ile różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży na Rynku Bazowym w danym momencie.

Prowizja

Zawierając Transakcję na Equity CFD Klient ponosi koszt w postaci Prowizji. Prowizja w wysokości 0,25% wartości zlecenia min. 10 PLN naliczana jest od otwarcia i od zamknięcia Pozycji, z tym że Prowizja od zamknięcia naliczana jest z góry w momencie otwarcia Pozycji. Prowizja nie jest naliczana dla zleceń złożonych i anulowanych przed ich realizacją.

Depozyt zabezpieczający

Pozycje zawierana na Equity CFD są lewarowane przez DM BOŚ S.A. tak samo jak to ma miejsce w przypadku pozostałych instrumentów dostępnych na platformie BOSSAFX. Procentowa wartość depozytu dostępna jest na stronie bossafx.pl. Nominalna wartość Depozytu Zabezpieczającego równa jest iloczynowi wartości procentowej depozytu i wartości nominalnej Transakcji.

Depozyt Zabezpieczający wynosi 20% bez względu na wysokość salda na rachunku. 

W przypadku spadku depozytu zabezpieczającego poniżej 50% DM BOŚ S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta automatycznie zamyka kolejne możliwe do zamknięcia najbardziej stratne otwarte pozycje Klienta, aż do momentu gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego przewyższy poziom 50% kwoty aktualnego Depozytu Zabezpieczającego (mechanizm Stop Out). W rezultacie zamknięte mogą zostać pozycje na Equity CFD jak i na pozostałych instrumentach. 

Punkty swapowe

W związku z lewarowaniem pozycji Klientów do każdej niezamkniętej w danym dniu obrotu pozycji naliczane są punkty swapowe, które odzwierciedlają koszt pożyczanej gotówki. Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla Transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00, punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek, sobotę i niedzielę.

Wykresy

Wykresy cen Equity CFD dostępne są na platformie BOSSAFX. Tak jak to jest w przypadku innych instrumentów dostępnych na platformie ceną, która rysuje wykres jest cena BID (najlepsza ofertowa cena kupna na Rynku Bazowym) a nie kurs Transakcyjny. Cena ASK (najlepsza ofertowa cena sprzedaży na Rynku Bazowym) nie jest niewidoczna na wykresie.