Oferta-FOREX - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:56
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Nowe regulacje ESMA

Nowe przepisy

Z dniem 1 sierpnia 2018 w całej Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe przepisy Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie świadczenia usług maklerskich na rynku instrumentów CFD/Forex. Celem zmian jest zapewnienie dodatkowej ochrony klientów detalicznych handlujących CFD oraz ujednolicenie warunków świadczenia tych usług na wspólnym rynku UE.


Co wprowadzają nowe przepisy?

 • Limity w wysokości dźwigni finansowej dla nowo otwieranych pozycji (po 1 sierpnia 2018)
 • Minimalny poziom Stop-Out równy 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego
 • Obowiązek ochrony rachunku klienta przed ujemnym saldem
 • Ograniczenia w zakresie promocji i marketingu instrumentów CFD
 • Wystandaryzowane ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym

Limity dźwigni finansowej

Zgodnie z wytycznymi ESMA dla transakcji CFD zawieranych w BossaFX od dnia 1 sierpnia 2018 będą wymagane wyższe depozyty zabezpieczające, co oznacza spadek poziomu dostępnej dźwigni finansowej. Dla transakcji otwartych przed 1 sierpnia 2018, wymagany depozyt nie będzie podwyższany.

W zależności od danego klasy instrumentu, nowe depozyty wynoszą:

Grupa instrumentów
Obecny depozyt (dla transakcji zawartych przed 01.08.2018)Obecna max. dźwigniaDepozyt dla transakcji zawartych po 01.08.2018
Dźwignia max. dla transakcji zawartych po 01.08.2018
Limity dźwigni finansowej
Główne pary walutowe
1%1:1003,33%
1:30
Inne pary walutowe
1%1:1005%
1:20
Główne indeksy
2%
1:505%
1:20
Inne indeksy
2%1:5010%1:10
Złoto
3%1:335%1:20
Surowce3%
1:3310%
1:10
Akcje (Equity CFD)20%1:5
20%
1:5

Minimalny poziom Stop-Out

Dotychczas poziomy Stop-Out, przy których najbardziej stratne pozycje są zamykane przez system automatycznie, różniły się w zależności od oferty danego brokera. W BossaFX ten poziom określony był dotąd na 30%. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie oferty brokerskie na terenie UE zostaną ujednolicone w tym zakresie a poziom Stop-Out będzie wynosił zawsze 50%.

Ochrona przed ujemnym saldem

BossaFX była pierwszą polską platformą do handlu na rynku CFD/Forex, na której rachunki klientów są chronione na wypadek wystąpienia ujemnego salda. Po 1 sierpnia 2018 wszystkie firmy brokerskie operujące na wspólnym rynku UE również będą zobowiązane taką ochronę zapewnić. Czytaj więcej »

Do kogo stosuje się interwencję produktową?

Interwencja produktowa ma zastosowanie do klientów detalicznych. W związku z powyższym oferta dostępu do rynku CFD dla klientów profesjonalnych nie podlega ograniczeniom wynikającym z Decyzji ESMA.

Kim są klienci profesjonalni w DM BOŚ?

Za klienta profesjonalnego mogą zostać uznani inwestorzy indywidualni, którzy spełniają przynajmniej 2 z 3 poniższych warunków i wystąpili do DM BOŚ o nadanie tego statusu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, aby zostać sklasyfikowanym jako klient profesjonalny, należy spełnić dowolne 2 z 3 niżej określonych warunków:

 1. Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 2. Wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;
 3. Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.


Klient, który spełnia przynajmniej 2 z powyższych warunków, ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany klasyfikacji klienta do DM BOŚ. Aby to zrobić, należy:

 • Zalogować się na swój rachunek Forex na stronie,
 • Uzyskać pozytywną ocenę w Ankiecie MIFID Forex. Ankieta dostępna jest po zalogowaniu na rachunku Forex w zakładce [Dyspozycje] -> [Inne] -> [Ankiety] -> Formularz informacji o Kliencie (MIFID Forex),
 • Wypełnić elektroniczny wniosek, który znajduje się w menu Dyspozycje/Inne/Wniosek o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego,
 • Poczekać na weryfikację wniosku i informację zwrotną.  


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt pod adresem makler@bossa.pl.