Interwencja ESMA w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.07.16, godz. 16:44
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Nowe regulacje ESMA

Nowe przepisy

Z dniem 1 sierpnia 2018 w całej Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe przepisy Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie świadczenia usług maklerskich na rynku instrumentów CFD/Forex. Celem zmian jest zapewnienie dodatkowej ochrony klientów detalicznych handlujących CFD oraz ujednolicenie warunków świadczenia tych usług na wspólnym rynku UE.


Co wprowadzają nowe przepisy?

 • Limity w wysokości dźwigni finansowej dla nowo otwieranych pozycji (po 1 sierpnia 2018)
 • Minimalny poziom Stop-Out równy 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego
 • Obowiązek ochrony rachunku klienta przed ujemnym saldem
 • Ograniczenia w zakresie promocji i marketingu instrumentów CFD
 • Wystandaryzowane ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym

Limity dźwigni finansowej

Zgodnie z wytycznymi ESMA dla transakcji CFD zawieranych w BossaFX od dnia 1 sierpnia 2018 będą wymagane wyższe depozyty zabezpieczające, co oznacza spadek poziomu dostępnej dźwigni finansowej. Dla transakcji otwartych przed 1 sierpnia 2018, wymagany depozyt nie będzie podwyższany.

W zależności od danego klasy instrumentu, nowe depozyty wynoszą:

Grupa instrumentów
Obecny depozyt (dla transakcji zawartych przed 01.08.2018)Obecna max. dźwigniaDepozyt dla transakcji zawartych po 01.08.2018
Dźwignia max. dla transakcji zawartych po 01.08.2018
Limity dźwigni finansowej
Główne pary walutowe
1%1:1003,33%
1:30
Inne pary walutowe
1%1:1005%
1:20
Główne indeksy
2%
1:505%
1:20
Inne indeksy
2%1:5010%1:10
Złoto
3%1:335%1:20
Surowce3%
1:3310%
1:10
Akcje (Equity CFD)20%1:5
20%
1:5

Minimalny poziom Stop-Out

Dotychczas poziomy Stop-Out, przy których najbardziej stratne pozycje są zamykane przez system automatycznie, różniły się w zależności od oferty danego brokera. W BossaFX ten poziom określony był dotąd na 30%. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie oferty brokerskie na terenie UE zostaną ujednolicone w tym zakresie a poziom Stop-Out będzie wynosił zawsze 50%.

Ochrona przed ujemnym saldem

BossaFX była pierwszą polską platformą do handlu na rynku CFD/Forex, na której rachunki klientów są chronione na wypadek wystąpienia ujemnego salda. Po 1 sierpnia 2018 wszystkie firmy brokerskie operujące na wspólnym rynku UE również będą zobowiązane taką ochronę zapewnić. Czytaj więcej »

Kim są klienci profesjonalni?

Za klienta profesjonalnego mogą zostać uznani inwestorzy indywidualni, którzy spełniają przynajmniej 2 z 3 poniższych warunków i wystąpili do DM BOŚ o nadanie tego statusu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, aby zostać sklasyfikowanym jako klient profesjonalny, należy spełnić dowolne 2 z 3 niżej określonych warunków:

 1. Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 2. Wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;
 3. Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

Do kogo stosuje się interwencję produktową?

Interwencja produktowa ma zastosowanie do klientów detalicznych. W związku z powyższym oferta dostępu do rynku CFD dla klientów profesjonalnych nie podlega ograniczeniom wynikającym z Decyzji ESMA.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

Jeśli spełniasz przynajmniej 2 z powyższych warunków, masz prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany klasyfikacji klienta do DM BOŚ. Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój rachunek Forex na stronie
 2. Wypełnij elektroniczny wniosek, który znajdziesz w menu Dyspozycje/Inne/Wniosek o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego
 3. Poczekaj na weryfikację wniosku i informację zwrotną.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, zachęcamy do kontaktu pod adresem makler@bossa.pl. Więcej informacji znajdziesz również tutaj

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.