Instrumenty-Widełki wahań soft commodity w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 14:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Widełki wahań soft commodity

Poniższa tabela zawiera widełki wahań dla instrumentów FCORN, FWHEAT, FSOYBEAN i FRICE.

2019.5.21

DZIENNE OGRANICZENIA WAHAŃ KURSU INSTRUMENTÓW SOFT COMMODITY
InstrumentOgraniczenie dolneOgraniczenie górne
FCORN364414
FWHEAT443.25513.25
FSOYBEAN766.75896.75
FRICE10.47511.975


Jeżeli w czasie notowań cena instrumentu spadnie poniżej ograniczenia dolnego lub wzrośnie powyżej ograniczenia górnego, handel na tym instrumencie zostanie zawieszony. Jeżeli kurs instrumentu powróci do przedziału określonego przez widełki lub w wyjątkowych przypadkach nastąpi rozszerzenie widełek, handel na instrumencie zostanie przywrócony.