Pliki z danymi-Pomoc w FOREX-Notowania & Wykresy - bossafx.pl
2019.05.25, godz. 23:32
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Zastrzeżenia dot. wykorzystywania danych


Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub niezarobkowej, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A.

Jak dopisać dane do platformy BossaFX (MT4)

Platforma transakcyjna BOSSAFX w wersji dla komputerów klasy PC zapewnia dostęp do danych online do 3 miesięcy wstecz. Inwestorzy zainteresowani dłuższym zakresem danych mogą w łatwy sposób pobrać je za pomocą formularza Intraday i dopisać do platformy.

Wykresy Intraday w programie Omega

Omega Supercharts w wersji End of Day, może także czytać dane intraday. W przeciwieństwie do np. Metastock nie jest wymagana wersja real - time. Przy korzystaniu z danych w formacie tekstowym (Ascii) otwarcie każdego wykresu poprzedza przechodzenie przez 3 - 4 pola dialogowe. Aby to skrócić można utworzyć tzw. listę.

Jak dopisać dane do Metastocka

Instrukcja "krok po kroku" dopisywania danych dziennych do własnej bazy w formacie Metastocka.

Metastock w pytaniach i odpowiedziach

Zestaw pytań i odpowiedzi powstał na podstawie doświadczeń z rozmów z użytkownikami bossa.pl. Strona nie zastępuje pomocy dostępnych w poniższych programach, nie uczy również zasad ich obsługi. Chodzi raczej o ułatwienie w odnalezieniu odpowiedzi na mniej lub bardziej standardowe problemy z jakimi spotykają się użytkownicy Metastock'a.

QuotesUpdate

Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych z rynku głównego jak i NewConnect, a także notowań kontraktów, obligacji, walut, indeksów zagranicznych oraz funduszy.

Program udostępniany jest bezpłatnie wszystkim użytkownikom serwisu bossa.pl.