Korelacje FX w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.02.17, godz. 06:38
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Korelacje FX

Korelacje FX to narzędzie dostarczające użytkownikom serwisu bossafx.pl informacji na temat zależności międzyrynkowych. Miernikiem tych zależności jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Relacje wyznaczone są na podstawie dziennych kursów zamknięcia z n sesji. Parametr ilość sesji jest wprowadzany przez użytkownika (wartość domyślna 15). Wyniki bieżące prezentowane są w postaci tabeli, której komórki nawigują do wykresu, na którym przedstawiona jest historyczna relacja kształtowania się korelacji. Oprócz parametru ilość sesji użytkownik może też wybrać instrumenty, dla których zostaną podane współczynniki korelacji. Możliwy jest również wybór zakresu dat, dla których korelacje historyczne prezentowane są na wykresie

Interpretacja wartości

Współczynniki korelacji przyjmują teoretycznie wartości od -1 (silna zależność ujemna) przez 0 (brak zależności) po 1 (silna zależność dodatnia). Zależność ujemna oznacza, że statystycznie wzrost kursu jednego instrumentu oznaczał będzie spadek kursu na skorelowanym (drugim) instrumencie. Współczynnik korelacji w granicach zera oznacza, że między instrumentami nie występują zależności. Zależność dodatnia charakteryzuje instrumenty, których zmiany kursów podążają w tym samym kierunku. Na wartość współczynników korelacji, obok relacji między kursami zamknięcia pary instrumentów, duży wpływ ma także ilość sesji. Wartości współczynników korelacji nie są stałe w czasie. Ich kształtowanie się prześledzić możemy na wykresie pod tabelą. Im wartości bardziej oddalają się od osi poziomej tym bardziej wzrasta statystyczna zależność między parą instrumentów.  

Wybierz ilość kursów zamknięcia do obliczenia współczynników korelacji na dzień 17.02.2019
sesji
Macierz korelacji instrumentów notowanych w systemie bossaFX
USDPLN EURPLN EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF EURGBP EURJPY USDCAD AUDUSD
USDPLN 0,8274 -0,9330 -0,1877 0,8166 0,7529 -0,3244 -0,0922 0,3986 -0,8003
EURPLN 0,8274 -0,5701 -0,4203 0,5772 0,4338 0,0652 0,0673 0,2697 -0,7057
EURUSD -0,9330 -0,5701 0,0042 -0,8258 -0,8238 0,5173 0,1769 -0,4102 0,7159
GBPUSD -0,1877 -0,4203 0,0042 0,1964 0,3044 -0,8535 0,3623 -0,3495 0,3359
USDJPY 0,8166 0,5772 -0,8258 0,1964 0,9365 -0,5998 0,4086 -0,0428 -0,4782
USDCHF 0,7529 0,4338 -0,8238 0,3044 0,9365 -0,6925 0,3034 -0,0482 -0,3895
EURGBP -0,3244 0,0652 0,5173 -0,8535 -0,5998 -0,6925 -0,2206 0,0897 0,0808
EURJPY -0,0922 0,0673 0,1769 0,3623 0,4086 0,3034 -0,2206 -0,7427 0,3302
USDCAD 0,3986 0,2697 -0,4102 -0,3495 -0,0428 -0,0482 0,0897 -0,7427 -0,7146
AUDUSD -0,8003 -0,7057 0,7159 0,3359 -0,4782 -0,3895 0,0808 0,3302 -0,7146
Historyczna korelacja z 30 sesji instrumentów EURUSD i GBPUSD Zmień zakres dat  
Aby zmienić parę instrumentów kliknij na wybraną komórkę w macierzy.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej "DM BOŚ S.A.", informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Korelacje FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z aplikacji Korelacje FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych w aplikacji Korelacje FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.