Słownik języka MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Time w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:44

Time

Time[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości czasu dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Time jest taki sam,  jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

Przykład:

for(i=Bars-2; i>= 0; i--)
{
if (High[i+1]>LastHigh) LastHigh = High[i+1]
if (Low [i+1]<LastLow) LastLow = Low [i+1];
//----
if ( TimeDay(Time[i]) != TimeDay(Time [i+1]) )
{
P = (LastHigh + LastLow + Close [i+1]) / 3;
R1 = P * 2 - LastLow;
S1 = P * 2 - LastHigh;
R2 = P + LastHigh - LastLow;
S2 = P - (LastHigh - LastLow);
R3 = P * 2 + LastHigh - LastLow * 2;
S3 = P * 2 - (LastHigh * 2 - LastLow);
LastLow = Open[i];
LastHigh = Open[i];)
//----
PBuffer[i] = P;
S1Buffer[i] = S1;
R1Buffer[i] = R1;
S2Buffer[i] = S2;
R2Buffer[i] = R2;
S3Buffer[i] = S3;
R3Buffer[i] = R3;
}