Słownik języka MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Open w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.03.18, godz. 22:26

Open

Open[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości ceny otwarcia dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Open jest taki sam jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

 

Przykład:

i = Bary - counted_bars - 1 while (i> = 0) (double high = High [i]; double
low = Low [i]; double open = Open [i]; podwójne close = Close [i];
AccumulationBuffer [ i] = (close-low) - (ang. high-close) if
(AccumulationBuffer [i] = 0) (double diff = wysoka - niska; if (0 == diff)
AccumulationBuffer [i] = 0; else (AccumulationBuffer [i] / = diff;
AccumulationBuffer [i] *= Tom [i];)) if (i <Bary-1) AccumulationBuffer [i]
+ = AccumulationBuffer [i +1]; i -;
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.