Słownik języka MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Digits w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:07

Digits

Digits przechowuje wartość określającą ile dany symbol posiada pozycji po przecinku w cenie bieżących kwotowań.

 

Przykład:

// funkcja DoubleToStr dokonuje konwersji wartości double
zmiennoprzecinkowej do string i dokonuje zaokrąglenia do ilości cyfr Digits
które są parametrem konfiguracyjnym danego symbolu
Print( DoubleToStr( Close[0], Digits) );