Słownik języka MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Close w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2018.12.14, godz. 01:17

Close

Close[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości ceny zamknięcia dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Close jest taki sam jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

 

Przykład:

int handle = FileOpen( "file.csv" FILE_CSV | FILE_WRITE, ";");
if (uchwyt> 0) {
// zapis nagłówka kolumn tabeli, pierwsza linia
FileWrite(handle, "Time, Open, High, Low, Close, Volume" )
//zapis danych w wierszach oddzielonych średnikami
for(int i = 0; i <Bary i + +)
FileWrite (handle, TIme[i], Open[i], High[i], Low[i], Close[i], Volume[
i]);
FileClose (fp);
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.