Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Stałe określające właściwości obiektów w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 00:42
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Stałe określające właściwości obiektów

Stałe określające właściowości obiektów ustawiane za pomocą funkcji ObjectGet() i ObjectSet() mogą przyjmować poniższe wartości.

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

 

stała wartość
typ
opis

OBJPROP_TIME10
datetime Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE11
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME22
datetime Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE2 3
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME3 4
datetime Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_PRICE35
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_COLOR6
color Ustawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_STYLE7
int Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,
STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_WIDTH 8
intUstawia/pobiera grubość lini obiektu.
OBJPROP_BACK 9bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt ma być umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_RAY10bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_ELLIPSE11bool Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.
OBJPROP_SCALE12double Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_ANGLE13double Ustawia/pobiera promień obiektu.
OBJPROP_ARROWCODE 14int Ustawia/pobiera wartość stała określającą jaki symbol graficzny ma być rysowany.
OBJPROP_TIMEFRAMES15int Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.
OBJPROP_DEVIATION16doubleUstawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_FONTSIZE100intUstawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_CORNER101intUstawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.
OBJPROP_XDISTANCE 102intUstawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE103intUstawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OBJPROP_FIBOLEVEL200intUstawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_LEVELCOLOR201colorUstawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202intUstawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH203intUstawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n210+nintUstawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.