Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Stałe dla stylu rysowania wykresów w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.03.18, godz. 22:27
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Stałe dla stylu rysowania wykresów

Stałe wykorzystywane do określenia stylu kreślonego wykresu wykorzystywane są przez funkcję SetIndexStyle() i mogą przyjmować następujące wartości:

stała wartość
opis

DRAW_LINE 0
Rusuj wykres liniowy
DRAW_SECTION1Rysuj wykres sekcyjny
DRAW_HISTOGRAM2
Rysuj wykres typu histogram
DRAW_ARROW3Rysuj symbol strzałki
DRAW_ZIGZAG4Rysuj wykres typu ZigZag
DRAW_NONE12Nie pokazuj na wykresie


Poniższe stałe określają rodzaj linii wykresu i mogą przyjmować następujące wartości:


stała wartość
opis

STYLE_SOLID0
Linia
STYLE_DASH1
Podkreślenie
STYLE_DOT2
Kropki
STYLE_DASHDOT3
Podkreślenia i kropki
STYLE_DASHDOTDOT4
Podkreślenie i podwójne kropki
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.