Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Stałe dla stylu rysowania wykresów w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 00:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Stałe dla stylu rysowania wykresów

Stałe wykorzystywane do określenia stylu kreślonego wykresu wykorzystywane są przez funkcję SetIndexStyle() i mogą przyjmować następujące wartości:

stała wartość
opis

DRAW_LINE 0
Rusuj wykres liniowy
DRAW_SECTION1Rysuj wykres sekcyjny
DRAW_HISTOGRAM2
Rysuj wykres typu histogram
DRAW_ARROW3Rysuj symbol strzałki
DRAW_ZIGZAG4Rysuj wykres typu ZigZag
DRAW_NONE12Nie pokazuj na wykresie


Poniższe stałe określają rodzaj linii wykresu i mogą przyjmować następujące wartości:


stała wartość
opis

STYLE_SOLID0
Linia
STYLE_DASH1
Podkreślenie
STYLE_DOT2
Kropki
STYLE_DASHDOT3
Podkreślenia i kropki
STYLE_DASHDOTDOT4
Podkreślenie i podwójne kropki