Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Stałe dla obiektów graficznych w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 00:41

Stałe dla obiektów graficznych

Funkcje rysujące i ustawiające obiekty graficzne to ObjectCreate(), ObjectsDeleteAll() i ObjectType(), w których można stosować stałe zdefiniowane zamieszczone poniżej. Obiekty graficzne mogą być definiowane różną ilością parametrów w zależności od typu obiekt może mieć od 1 do 3 parametrów.

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

 

stała wartość
opis

OBJ_VLINE 0
Linia pozioma (jeden parametr czas)
OBJ_HLINE1
Linia pionowa (jeden parametr czas)
OBJ_TREND2
Linia trendu (dwa parametry)
OBJ_TRENDBYANGLE3
Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr) Do ustawienia konta nachylenia stosujemu funkcję ObjectSet();
OBJ_REGRESSION4
Linie kanału trendowego (dwa parametry)
OBJ_CHANNEL5
Kanał trendowy (trzy parametry)
OBJ_STDDEVCHANNEL6
Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry)
OBJ_GANNLINE7
Gann Line (dwa parametry)
OBJ_GANNFAN 8
Gann Fan (dwa parametry)
OBJ_GANNGRID9Gann Grid (dwa parametry)
OBJ_FIBO10Fibonacci retracement (dwa parametry)
OBJ_FIBOTIMES11Fibonacci time zones (dwa parametry)
OBJ_FIBOFAN12Fibonacci fan (dwa parametry)
OBJ_FIBOARC13Fibonacci arcs (dwa parametry)
OBJ_EXPANSION14Fibonacci expansions (trzy parametry)
OBJ_FIBOCHANNEL15Fibonacci channel (trzy parametry)
OBJ_RECTANGLE16Rectangle (dwa parametry)
OBJ_TRIANGLE 17Trójkąt (trzy parametry)
OBJ_ELLIPSE18Ellipsa (dwa parametry)
OBJ_PITCHFORK19Andrews pitchfork (trzy parametry)
OBJ_CYCLES 20Cykle (dwa parametry)
OBJ_TEXT21Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr)
OBJ_ARROW22Znaki symboli graficznych (jeden parametr)
OBJ_LABEL23Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr)