Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Kody znaków graficznych w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 23:52

Kody znaków graficznych

Niektóre kody symboli graficznych posiadają zdefiniowane stałe, które zamieszczone są poniżej:

stała wartość
opis

SYMBOL_THUMBSUP67
Kciuk w górę
SYMBOL_THUMBSDOWN68
Kciuk w dół
SYMBOL_ARROWUP241
Strzałka w górę
SYMBOL_ARROWDOWN242
Strzałka w dół
SYMBOL_STOPSIGN 251
Krzyży
SYMBOL_CHECKSIGN252
Znacznik

Poniżej zamieszczono stałe kody dla symboli pokazujących cenę i czas na wykresie:

stała wartość
opis

 1
Strzałka w górę i w prawo
 2
Strzałka w dół i w prawo
 3
Trójkąt wskazujący w lewo
 4
Symbol podkreślenia
SYMBOL_LEFTPRICE 5
Cena po lewej stronie słupka
SYMBOL_RIGHTPRICE6
Cena po prawej stronie słupka