Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Zmienne statyczne w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 01:44

Zmienne statyczne

Zmienne statyczne mogą być zarówno globalne jak i lokalne, a wyróżnia je zastosowanie przed definicją zmiennej słowa static. Zmienne statyczne stosujemy w bloku funkcji, a charakteryzuje je to, że zachowują swoją wartość podczas kolejnych wywołań funkcji.
Z punktu widzenia fizycznego przechowywania zmiennej statycznej w pamięci oznacza to, że jest przechowywana zawsze w tym samym miejscu pamięci fizycznej w odróżnieniu od zmiennych zwykłych, które mogą być alokowane dynamicznie podczas każdego wywołania funkcji, czyli dane w nich zawarte są tracone. Zmienne statyczne inicjowane są podczas wywołania funkcji init(), która nadaje im początkowe wartości zerowe, natomiast każde wywołanie funkcji, która zmodyfikuje zmienną statyczną powoduje, że ta zmienna cały czas jest przechowywana w pamięci i można ją pobrać, zmodyfikować przy kolejnych wywołaniach funkcji. Zmienną statyczną może być zmienna dowolnego typu, znajdująca się w bloku funkcji z wyjątkiem parametrów przekazywanych do funkcji.

 

Przykład:

// Deklaracja i definicja funkcji ze zmienną statyczną
int jakas_nazwa_funkcji()
{
static int sflaga = 10;
int iflag = 12;
return (bandery);
}