Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Zmienne globalne w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 23:51

Zmienne globalne

Zmienne globalne są umieszczone w kodzie na tym samym poziomie, co wszystkie funkcje programu wówczas są widoczne i mogą być wykorzystane przez każdą z funkcji. Dotyczy to też funkcji specjalnych start(), init(), deinit(). Zmienne globalne są alokowane jednorazowo podczas pierwszego uruchomienia programu i są inicjowane wartościami zero, jeśli nie przypisano im wartości początkowych.
Zmienne globalne tak samo lokalne mogą być dowolnego typu dostępnego w MQL4, opisanego w poprzednim punkcie.
Uwaga! Zmiennej globalnej tu opisanej nie należy mylić i utożsamiać ze zmienną globalną terminala klienckiego, co zostało opisane w kolejnych punktach.

 

Przykład:

int ZmiennaGlobalna = 10 // zmienna globalna
int init ()
{
...
}
int start ()
{
Print(ZmiennaGlobalna);
}
double jakas_funkcja()
{
...
}