Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Dyrektywa #property w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:31

Dyrektywa #property

Dyrektywa #property służy do określenia, parametrów i właściwości tworzonego programu i to właśnie dzięki tej dyrektywie między innymi możemy określlić czy kod wykonywalny będzie rozpoznawalny, jako EA, wskaźnik, skrypt lub bibliotekia. Od określonego typu kodu wykonywalnego zależy też możliwość stosowania kolejnych właściwości dyrektywy #property przykładowo parametry show_confirm, show_inputs stosujemy tylko w skryptach, a indicator buffer tylko dla wskaźników.

 

Przykład:

#property identyfikatora wartość

 


Poniżej zamieszczono dopuszczalne parametry dyrektywy #property


Stała
Typ
Opis

linkstring Link do strony www
copyrightstring Nazwa i prawa autorskie tworzącego oprogramowanie
stacksizeint Wielkość stosu
library Oznacza, że program będzie przechowywał tylko funkcje i nie posiada funkcji specjalnych takich jak start()
indicator_chart_windowvoidPokazuj wykres wskaźnika w oknie danych
indicator_separate_windowvoid Pokazuj wykres wskaźnika w osobnym oknie
indicator_buffersint Określa maksymalną ilość buforów dla przechowywania danych wyliczonego wskaźnika, pokazywanych na wykresie, wartość od 1do 8
indicator_minimumdouble Określa minimalną wartość na skali wskaźnika
indicator_maximumdoubleOkreśla maksymalną wartość na skali wskaźnika
indicator_colorN color
Określa kolor linii wskaźnika, gdzie N przyjmuje wartości od 1 do 8
indicator_widthNint Określa szerokość linii wskaźnika, gdzie N przyjmuje wartości od 1 do 8
indicator_styleNint Określa styl linii, gdzie N przyjmuje wartości od 1 do 8
indicator_levelNdouble Określa poziom dla poszczególnych, oddzielnych okien wskaźniaka, gdzie N przyjmuje wartości od 1 do 8
indicator_levelcolorcolor Określa kolor linii poziomu
indicator_levelwidthint Określa szerokość linii poziomu
indicator_levelstyleint Określa styl linii poziomu
show_confirmvoid Wykorzystywane tylko przez wskaźnik
show_inputsvoid Przed uruchomieniem skryptu, zobaczymy jego właściwości

 

Przykład:

#property link "http://www.metaquotes.net"
#property copyright "MetaQuotes Software Corp"
#property liblary
#property stacksize 1024