Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Dyrektywa #include w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.17, godz. 20:40

Dyrektywa #include

Dyrektywa #include służy do włączenia do kodu źródłowego znajdującego się w innych pilkach. Najczęściej wykorzystuje się to razem z plikami nagłówkowymi mqh, w których przechowywane są deklaracje zmiennych i funkcji. Wraz z dyrektywą #include musimy podać wartość, którą jest plik mający być dołączony do kodu programu. Mamy dwie możliwości określenia ujęcia nazwy pliku w nawias ostry(<>) wówczas plik będzie poszukiwany w katalogu specjalnie przygotowanym dla plików nagłówkowych (terminal_directory\experts\include) lub jeśli nazwa pliku jest ujęta w cudzysłów ("") to plik będzie poszukiwany w bieżącej lokalizacji pliku kodu źródłowego, czyli zależnie od tego czy to jest EA (terminal_directory\experts), wskaźnik (terminal_directory\experts\indicators) czy skrypt (terminal_directory\experts\scripts).

 

Przykład:

#include <nazwa_pliku>
#include "nazwa_pliku"

 

 

Przykład:

#include <WinUser32.mqh>
#include "mojabiblioteka.mqh"

 

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.