Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Dyrektywa #define w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 01:09

Dyrektywa #define

Dyrektywa #define służy do zdefiniowania stałej symbolicznej, która może przyjmować wartości podstawowych typów danych dostępnych w MQL4.
Typowym zastosowaniem tej dyrektywy jest zdefiniowanie stałej wartości np. stałego tekstu lub stałych wartości określających kody błędów, które podczas wywołania będą zastąpione wartością przypisaną do danej nazwy.

 

Przykład:

# define identyfikator wartości

 


Stały identyfikator spełnia te same zasady, regulujące nazwy zmiennych. Wartość może być dowolna:

 

Przykład:

#define ABC 100
#define PI 0.314
#define COMPANY_NAME "MetaQuotes Software Corp"
...
void PokazCopyright()
{
Print ( "Copyright © 2004-2009," COMPANY_NAME);
Print ( "http://www.twojadomena.pl");
}