Słownik języka MQL4-Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 23:57

Zmienne

Każda zmienna musi być zadeklarowana przed jej użyciem, czyli musi być jej nadana unikalna nazwa w zakresie swojej widoczności w programie oraz określony typ wartości, jaki będzie przechowywała.


Podstawowe typy zmiennych to:

bool - wartość logiczna prawdy (true) i fałsz (false);
string - łańcuchy tekstowy, znaków;
double – liczba zmiennoprzecinkowa podwójne precyzji

 

Przykład:

string TekstWiadomosci;
int statusZlecenia;
double AktualnaCena;
bool kontoDemo

 


Dodatkowe typy danych o typie podstawowym integer:

  • color – wartość całkowita reprezentująca kolory RGB;
  • datetime - data i godzina, typ całkowity bez znaku, zawiera liczbę sekund, które upłynęły od godziny 0:00 w dniu 1 stycznia 1970;


Dodatkowe typy danych stosuje się dla zachowania czytelniejszego zapisu, w szczególności przy przypisaniu wartości zmiennej.

 

Przykład:

datetime czas_rozpoczecia = D'2004.01.01 00:00;
color kolor_czcionki = C'0x44, 0xB9, 0xE6';

 

Tablicowy typ danych umożliwia zapisanie danych tego samego typu w tablicy o określonej długości. Tablice możemy zadeklarować, jako jednowymiarową lub wielowymiarową maksymalnie do czterech wymiarów. Numeracja elementów tablicy zaczyna się od 0, a ostatnim elementem tablicy jest jej zadeklarowana wielkość minus 1. Przykładowo definiując jednowymiarową tablicę 100 elementów typu int odwołujemy się do jej pierwszego elementu przez 0, a do ostatniego przez 99. To samo dotyczy tablic wielowymiarowch, czyli każdy wymiar indeksowany jest od 0 do wielkość tablicy minus 1.
W podczas pracy na tablicach należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe posługiwanie się wielkością zadeklarowanej tablicy, tak aby nie odwoływać się po za zakres elementów tablicy. Informacje o błędnym odwoływaniu się do elementów, po za zakres indeksu możemy pobrać za pomocą funkcji GetLastError() wówczas otrzymamy kod błędu ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE.

 

Przykład:

int a[100] // jednowymiarową tablicę 100 liczb całkowitych
double m[7][100] / / dwuwymiarowa tablica siedmiu tablic, każda z nich
składająca się z 100 liczb całkowitych razem otrzymujemy 700 elementów w
dwuwymiarowej tablicy