Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ daty i czasu (datetime) w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 00:50

Typ daty i czasu

Zmienna typu datetime może być reprezentowana opisowo w postaci ciągu znaków składającego się z 6 części (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). Budowa zmiennej to stała znakowa D oraz zawarty w cudzysłowach ciąg znaków opisujący datę i czas. W cudzysłowach można zawrzeć samą datę w postaci (rok, miesiąc, dzień) bez czasu, wówczas czas przyjmie wartości 00:00:00 lub w postaci czasu (godzina, minuta, sekunda), wówczas data przyjmie wartość domyślną (aktualną datę kompilacji). Zakres daty i czasu może zawierać się po między 1 stycznia 1970 - 31 grudnia 2037.

 

Przykład:

D'2009.01.01 00:00' // Nowy Rok
D'1981.07.19 12:30:27'
D'19.07.1990 12:30:27'
D'19.07.1990 12' // to samo, co D'1990.07.19 12:00:00'
D'01.01.2006' // to samo, co D'01.01.2006 00:00:00'
D'12:30:27' // to samo, co D'[compilation date] 12:30:27'
D'' // to samo, co D'[compilation date] 00:00:0
0'

 

Wewnętrzna reprezentacja liczby to zmienna integer o długości 4 bajtów. Wartość datetime reprezentuje liczbę sekund jaka upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970.