Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ logiczny (bool) w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 23:53

Typ logiczny

Typ logiczny może przyjmować jedną z dwóch wartości prawda (true) lub fałsz (false), co jest reprezentowane wewnętrznie przez znany już nam typ integer w postaci liczbowej przyjmując odpowiednio wartości 1 lub 0.

 

Przykład:

bool a = true;
bool b = false;

bool c = 1

 

Wewnętrzna reprezentacja to integer o długości 4-bajtów.