Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Ciąg znaków (string) w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:48

Typ ciąg znaków

Ciąg znaków reprezentowany przez znaki ASCII zapisuje się w podwójny cudzysłów np.: "Charakter stały". Zmienna łańcuchowa jest tablicą znaków zawartych w cudzysłowiu. Jeśli konieczne jest wstawienie w ciąg znaków znaku cudzysłowiu (") możemy zastosować do tego celu znak odwróconego ukośnika (\), który należy umieścić przez znakiem cudzysłowiu (\”). Wszystkie pozostałe znaki specjalne może wstawiać na tej samej zasadzie, czyli poprzedzając je znakiem odwróconego ukośnika (\). Łańcuch znakowy typu string może zawierać od 0 do 255 znaków. Jeżeli ciąg będzie dłuższy, wszystkie znaki ponad 255 zostaną usunięte, a system może nieoczekiwanie wywołać komunikat błędu.

 

Przykład:

"To jest ciąg znaków"
"Copyright znak \t\xA9"
"ta linia zawiera znak końca linii \n"
"C:\\Program Files\\MetaTrader 4"
"A" "1234567890" "0" "$

 


Wewnętrzna reprezentacja string jest strukturą 8 bajtów. Pierwszy element struktury to zmienna informująca o wielkości bufora zawierającego zmienne znakowe. Drugim elementem struktury jest 32bitowy adres do bufora przechowującego wartość zmiennej string.