Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operatory proste, wyrażenia w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:27

Opertatory proste, wyrażenia

Każde wyrażenie, ciąg składni języka MQL4 zakończony średnikiem (;) jest operatorem. Poniżej kilka przykładów operatorów wyrażeń:

Przykład:

Operator przypisania:
identyfikator = wyrażenie;
x = 3;
y = x = 3 // błąd, ponieważ operator przypisania może być użyty tylko raz i zakończony średnikiem.
Operator wywołania funkcji:
Nazwa_Funkcji (argument1 ,..., argumentN);
FileClose (plik);