Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operator if-else w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2018.11.15, godz. 07:24

Operator if-else

Operator warunkowy if służy do sprawdzenia spełnienia warunku np. czy dwie zmienne są sobie równe lub większe, mniejsze. Wartością zwracaną przez operator jest true, wówczas wykonywane są instrukcje umieszczone w bloku operatora if zakończonego średnikiem dla prostych operatorów lub nawiasami klamrowymi dla zagnieżdżonych operatorów, ciągów operacji, albo zwraca wartość false, wówczas nie są wykonywane operacje umieszczone w bloku operatora if. Operator if posiada dodatkowy parametr else, który może, ale nie musi być wykorzystywany. Operator else wykonywany jest wówczas, gdy nie jest spełniony warunek w if, czyli jeśli if zwróci false to wywoływane jest else.

Przykład:

if ( a == b )
Print(„a jest równe b”);
else
Print(a nie jest równe b”);
Bardzo przydatną właściwością operatora if-else jest możliwość zagnieżdżania tych operatorów wewnątrz siebie, co daje nam możliwość sprawdzania wielu warunków jednocześnie w jednym zamkniętym bloku.


Przykłady różnych możliwości wywołania operatora if-else przedstawiono poniżej.


Przykład:

// Sprawdzenie czy zmienna x jest większa od 1
if ( x > 1)

// Sprawdzenie czy zmienna y jest równa 2 wówczas z przyjmuje wartość 5 w przeciwnym przypadku z będzie równe 6
if ( y == 2 ) z = 5;
else z = 6;


// Zagnieżdżenie dwóch operatorów if
if ( x > l)
{
if ( y == 2 ) z = 5;
}
else z = 6;


// Zagnieżdżone operacje w operatorze if

if (x == ‘’)
{
y = 1;
}

if (x == ‘b’)
{
y = 2;
z = 3;
}
if (x == ‘c’)
{
y = 4;
}
else Print ( "Error");


// Zagnieżdzone operatory if-eles
if (x == 1)
{
y = 1;
}
else if (x == 2)
{
y = 2;
}
else if (x == 3)
{
y = 3;
}
else
{
y = 4;
}


// Zagnieżdzone operatory if-eles (uproszczona składnia)
if (x == 1)
y = 1;
else if (x == 2)
y = 2;
else if (x == 3)
y = 3;
else
y = 4;


// Zagnieżdzone operatory if-eles (inny zapis składni, to samo działanie)
if (x == 1) y = 1;
else if (x == 2) y = 2;
else if (x == 3) y = 3;
else y = 4;

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.