Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operator cykliczny for w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2018.12.14, godz. 02:20

Operator cykliczny for

Operator cykliczny for, czyli po prostu pętla for wykonuje cyklicznie operacje umieszczone wewnątrz bloku pętli for ograniczonego średnikiem (;) lub nawiasami klamrowymi ({}). Operacje wykonują się tyle razy ile razy spełniony jest warunek przekazywany, jako drugi parametr. Wywołując pętle for przekazujemy trzy parametry, pierwszy to inicjalizacja zmiennych wykonywany w momencie wywołania operatora for, drugi to warunek, który jest sprawdzany cyklicznie w pętli oraz trzeci parametr, który modyfikuje zmienne zainicjowane w pierwszym parametrze. Zarówno w parametrze pierwszym jak i trzecim można umieszczać więcej niż jedną zmienną, natomiast drugi parametr to instrukcja warunkowa podobnie jak w pętli while. Poszczególne parametry oddzielone są średnikami (;), natomiast zmienne w parametrze jeden i parametrze 3 oddzielone są przecinkami (,);

 

Przykład:

for (parametr1; parametr2; parametr3)
operator
;

 

Poniżej kilka przykładów użycia pętli for.

 

Przykład:

// Pętla for wykonuje się 7 razy, parametr x przyjmuje wartości od 1 do 7
for(x=1;x<=7;x++) Print(MathPower(x,2));


// Pętla for wykonuje się w nieskończoność, trzeba użyć operatora break

for(;;)
{
Print(MathPower(x,2));
x++;
if(x>10) break;
}


// Pętla for może deklarować i inicjować więcej niż jedną zmienną
for(int i=0, int j=n-l, int k=100; i<n ; i++, j--, k=i-10)
{
a[i] = a[j];
Print( “Wartość k wynosi = ”,k );
}

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.